Asociațiile de proprietari din Pitești fură apă! Prejudiciu de 125.000 de lei

# 28 de asociaţii de proprietari, 52 de agenţi economici şi 701 utilizatori casnici, găsiți cu nereguli de operatorul serviciilor de apă

Consilierul local Cristian Gentea a prezentat măsurile care s-au luat la SC Apă Canal 2000 SA după ce a făcut mai multe sesizări. De asemenea, operatorul regional al serviciilor de apă şi de canalizare în judeţul Argeş continuă campania de verificare a clienţilor săi şi anunță că va intensifica acţiunile de control în perioada următoare.

Cristian Gentea: ”Sunt asociaţii de proprietari care fură apă”

În ședința de Consiliu Local de la sfârșitul lunii ianuarie, Cristian Gentea a precizat că la Pitești sunt și asociaţii de proprietari cu nereguli. ”Sunt asociaţii de locatari care fură apă. Sunt imagini cu bypas făcut la intrarea conductei în bloc…”, a declarat Gentea.

Nereguli descoperite la restaurante, spălătorii și asociații de proprietari

Apă Canal 2000 SA a prezentat mai multe exemple de locații verificate, la care s-au constatat neconformități. În cele din urmă prejudiciul a fost acceptat de client și a fost încasat integral. În acest mod, creșterile de consum înregistrate după data controlului au atins valoarea prejudiciului într-o perioada de 1 an de zile.
- restaurant din Pitești, verificat în anul 2017: consum fraudat prin deteriorarea apometrului, valoarea prejudiciului achitat integral - 17.361 lei. Media lunară de consum înainte de control era de 75 m.c./lună, iar după control a fost de 198 m.c./luna. S-au obținut venituri suplimentare în următoarele 19 luni, provenite din creșterea de consum, de 19.860 lei;
- restaurant din Pitești, verificat  în  anul 2017:  consum  fraudat prin  intervenție neautorizată asupra contorului, valoarea prejudiciului achitat integral - 11.744 lei. Media lunară de consum înainte de   control era de 9  m.c./lună,  iar după control a devenit de 79 m.c./lună. În următoarele 19 luni s-au obținut venituri suplimentare provenite din creșterea de consum de 11.372 lei;
- spălătorie auto din Pitești, verificată în anul 2017: consum fraudat prin forțarea carcasei contorului și a mecanismului de înregistrare. A fost achitat un prejudiciu total de 11.234  lei. Media lunara de consum  înainte de control  era de 75 m.c./lună,  iar după control de 140 m.c./lună. În ultimele 19 luni au rezultat venituri suplimentare, provenite din cresterea de consum, de 10.578 lei;
- pentru neconformitățile constatate la nivelul asociațiilor de proprietari, în perioada 2017 – 2018, aplicarea noii prevederi din Regulament a condus la facturarea și încasarea sumei de 125.731 lei. Ulterior creșterea consumului s-a concretizat în mărirea veniturilor societății cu peste 32.000 lei, până la finele anului 2018.

28 de asociaţii de proprietari, 52 de agenţi economici şi 701 utilizatori casnici, găsiți cu nereguli

Într-o informare, APĂ Canal 2000 SA atrage atență că furtul de apă constituie infracțiune. Cei care încalcă prevederile legale în domeniul serviciilor de utilităţi publice se expun la riscuri ce au consecinţă plata despăgubirilor şi amenzilor aferente, precum şi urmărirea penală.
”În perioada 2017-2018, prin personalul specializat, s-au efectuat verificări la un număr de 1.320 de locaţii şi s-au constatat încălcări ale prevederilor legale şi contractuale la un număr de 781 de utilizatori (28 de asociaţii de proprietari, 52 de agenţi economici şi 701 utilizatori casnici). Cele mai frecvente probleme întâlnite în ceea ce priveşte serviciul de alimentare cu apă au fost: sigiliu operator rupt, lucrări clandestine de ocolire a contorului (dublu branşament, bypass), ridicarea neautorizată a contorului din instalaţie,  întoarcerea contorului în instalaţie, intervenţia neautorizată asupra branşamentului, branşamente de apă clandestine executate fără avizul operatorului, utilizatori fără relaţie contractuală, utilizatori debranşaţi anterior şi care la data controlului s-a constatat că s-au rebranşat fără aviz”, se arată într-un comunicat emis de Apă Canal 2000 SA.

Ce riscă utilizatorii care recurg la diverse modalităţi de fraudare a consumului de apă

- în cazul în care sigiliul aplicat de operator este rupt, precum şi în cazul oricărei intervenţii neautorizate asupra apometrului, utilizatorul va suporta plata unor penalităţi şi despăgubiri pentru daune provocate, sub formă de prejudiciu, iar în anumite cazuri chiar sistarea serviciului prestat; de asemenea, va suporta contravaloarea apometrului, care va fi înlocuit de operator;
- în cazul unui branşament de apă clandestin sau a unei lucrări clandestine de ocolire a contorului se va proceda la desfiinţarea imediată a acestuia/acesteia şi la facturarea prejudiciului aferent;
- executarea lucrărilor clandestine de ocolire a contorului de branşament şi influenţarea în orice mod a indicaţiilor contorului de branşament, ori afectarea integrităţii acestuia şi a sigiliului aplicat de operator constituie contravenţie la serviciul de alimentare cu apă şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 3000 lei la 5000 lei;
- în cazul clienţilor debranşaţi, care la data controlului au fost identificaţi rebranşati fără avizul Operatorului, aceştia vor suporta contravaloarea serviciilor de care au beneficiat începând cu data sistării serviciului şi până la data constatării situaţiei de rebranşare frauduloasă, la debitul continuu posibil de asigurat prin branşament, în funcţie de presiunea de regim din zonă.
- S.C. Apă Canal 2000 S.A. va formula plângeri penale împotriva persoanelor fizice sau juridice care au fost depistate cu nereguli.

Ce riscă utilizatorii clandestini ai serviciului de canalizare

În cazul unui racord de canalizare executat fără avizul operatorului şi fără a exista relaţie contractuală, operatorul va proceda la desfiinţarea imediată a acestuia, fără ca utilizatorul să aibă drept la despăgubiri. Acesta va suporta plata retroactivă a serviciului de canalizare. Ca şi în cazul serviciului de alimentare cu apă, calculul prejudiciului pentru utilizarea serviciului de canalizare, în afara cadrului legal şi contractual, conduce la facturarea unor cantităţi  mari, care nu se pot raporta la consumul clientului din perioada anterioară. Utilizatorii care au reţea de canalizare menajeră executată pe stradă, au obligaţia racordării la aceasta, iar nerespectarea acestei obligaţii se sancţionează cu amendă de la 2000 lei la 4000 lei.
A.V.

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea