Consiliul Județean repartizează bani pentru comune! Vezi ce investiții sunt finanțate!

La ședința ordinară de Consiliului Județean Argeș, din 23 noiembrie 2018, urmează să se aprobe proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului pe anul 2018. Mai multe primării din Argeș vor primi sume de bani pentru investiții! UAT-urile vor beneficia de repartizarea unor cote defalcate din impozit pe venit din fondul constituit la dispozitia Consiliului Judetean. Astfel, CJ Argeș a alocat pentru 56 de comune suma de 5.747.560 lei pentru mai multe lucrări de investiții.

De asemenea, comunele Boteni și Sălătrucu vor beneficia de repartizarea a câte 200.000 lei din taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri. La Boteni se va finanța proiectul „Modernizare drum comunal DC 38 Lunca-Balabani”, iar la Sălătrucu pentru „Refacere pod pe drum local Lazuri, peste râul Topolog, reparații și consolidări maluri cu gabioane, pietruire drum local Lazuri L=400 m”.
Investițiile derulate în comunele din Argeș, cu banii repartizați de CJ Argeș:
# Albeștii de Argeș - 102.000 lei - Execuție instalație încălzire și montat centrală termică Școala Gimnazială Albeștii de Arges;
# Albeștii de Muscel - 50.000 lei - Construire grup sanitar dispensar medical;
# Aninoasa - 100.000 lei - Reabilitare clădire și construire gard și acces incintă la Școala Gimnazială Broșteni - Aninoasa;
# Băbana - 60.000 lei - Grup sanitar Școala Gimnazială Slătioarele;
# Bălilești - 53.600 lei - Cofinanțare “Construire grădiniță cu program prelungit 50 de copii în satul Balilești” (PNDL);
# Bârla - 50.000 lei - Cofinanțare “Toalete interioare Școala Gimnazială nr. 1 Bârla”;
# Beleți-Negrești - 100.000 lei - Modernizare/reabilitare săli clasă Școala Gimnazială Beleți Negrești;
# Berevoești - 100.000 lei - Consolidare Valea Bisericii;
# Bogați - 90.000 lei - Cofinanțare “Pod din beton armat pe DC Glamboc, peste pârâul Glamboc în satul Suseni, cătun Glamboc”;
# Brăduleț - 100.000 lei - Înființare rețea de alimentare cu apă în comuna Brăduleț;
# Bughea de Jos - 85.000 lei - Lucrări de reparații, întreținere și investiții la Școala Gim. Nr. 1 Bughea de Jos - PJ - 52 mii lei; Lucrări de reparații, întreținere și investiții la Școala Primară Valea Măcelarului - structura - 25 mii lei; Lucrări de reparații, întreținere și investiții la Grădinița cu program normal Poenandre - structură - 8 mii lei;
# Buzoești - 100.000 lei - Construire grup sanitar în incinta Grădiniței cu program normal Tomșanca și a unei fose septice;
# Căldăraru - 100.000 lei - Extinderea sistemului de canalizare, etapa a II-a și realizare branșamente canalizare până la limita de proprietate;
# Cetățeni - 100.000 lei - Reabilitare Școala Gimnazială nr. 1 Cetățeni;
# Cicănești - 100.000 lei - Extindere alimentare cu apă în comuna Cicănești;
# Ciofrângeni - 80.000 lei - Cofinanțare “Modernizare stadion comunal” (proiect GAL);
# Ciomăgești - 100.000 lei - Înlocuire acoperiș Școala Gimnazială Bratia și extindere  alimentare cu apă;
# Corbi - 100.000 lei - Cofinanțare “Extindere și modernizare rețea publică de alimentare cu apă și înființare rețea publică de canalizare în satele Corbi și Jghiaburi” (FEADR);
# Coșești - 100.000 lei - Construire grupuri sanitare la Grădinițele cu Program Normal din satele Priseaca, Păcioiu și Corbu;
# Dâmbovicioara - 100.000 lei - Construcție sală multifuncțională sat Dâmbovicioara;
# Dârmănești - 150.000 lei - Filtru pentru demanganizare/deferizare apă potabilă în satul Negreni;
# Davidești - 100.000 lei - Extindere rețea alimentare cu apă Conțesti Sat Nou;
# Domnești - 109.490 lei - Reabilitare dispensar comunal;
# Godeni - 94.360 lei - Arierate - 14,36 mii lei; Reabilitare acoperiș dispensar uman Godeni - 80 mii lei;
# Izvoru - 60.000 lei - Extindere cu grupuri sanitare la Grădinița cu program normal nr. 2  Izvoru;
# Leordeni - 50.000 lei - Centru Cultural Multifuncțional, sat Budișteni;
# Lunca Corbului - 100.000 lei - Construcție sediu Primărie Lunca Corbului;
# Mălureni - 100.000 lei - Reabilitare Școala Primară Bunești;
# Mărăcineni - 100.000 lei - Reabilitare Școala Argeșelu Mărăcineni;
# Merișani - 100.000 lei - Modernizare/dotare sistem de alimentare cu apă a satului Malu Vânăt;
# Mihăești - 100.000 lei - Extindere alimentare cu apă în satul Drăghici punctul Broasca și Sat și în satul Rudeni - 80 mii lei; Reparație Stație de pompare nr. 2 ape menajere - 20 mii lei;
# Miroși - 100.000 lei - Cofinanțare “Modernizare drumuri în sat Miroși și sat Surdulești” (FEADR);
# Mușătești - 100.000 lei - Reabilitare corp clădire laboratoare Școala cu clasele I-VIII sat Stroești;
# Negrași - 100.000 lei - Renovare și modernizare Școala I-IV Bârlogu (execuție lucrări);
# Nucșoara - 85.000 lei - Reabilitare și extindere Cămin Cultural Nucșoara;
# Oarja - 100.000 lei - Canalizare și epurare ape uzate comuna Oarja;
# Poienarii de Argeș - 87.290 lei - Extindere alimentare cu apa în satul Ioanicești;
# Poienarii de Muscel - 100.000 lei - Amenajare spatiu pentru cabinet medical și încălzire centrală la Școala Groșani;
# Popești - 150.000 lei - Modernizare Școala Generală sat Slobozia - comuna Popesti;
# Priboieni - 100.000 lei - Reabilitare corp A Școala Gimnazială C. Rădulescu Codin;
# Râca - 170.000 lei - Cofinanțare “Modernizare drumuri de interes local” (PNDL II);
# Rociu - 100.000 lei - Cofinanțare “Canalizare și epurarea apelor uzate menajere în satele Șerbănești și Gliganu de Sus, comuna Rociu”;
# Rucăr - 100.000 lei - Realizare termosistem (termoizolație exterioară) corp principal Liceul Tehnologic “Victor Slăvescu”;
# Săpata - 100.000 lei - Renovare, modernizare și dotare așezăminte culturale - Cămin Cultural, sat Bănărești (fonduri nerambursabile, mas 7.6);
# Schitu Golești - 90.000 lei - Stații de demanganizare pentru sistemele de alimentare cu apă potabilă din satele Valea Pechii și Loturi;
# Slobozia - 100.000 lei - Reabilitare dispensar comunal;
# Stâlpeni - 335.210 - Arierate;
# Stolnici - 150.000 - Dispensar uman;
# Șuici - 100.000 lei - Reparații capitale la Școala Primară nr. 3 Ianculești;
# Suseni - 80.000 lei - Reabilitare și modernizare Școala “Marin Braniște” din satul Suseni;
# Uda - 150.000 lei - Grup sanitar Școala cu clasele I-IV Saliștea - 100 mii lei;  Grup sanitar Școala Rajlețu-Govora - 50 mii lei;
# Ungheni - 106.820 lei - Modernizare staţii gospodărie apă Colţu şi Găujani şi Extindere alimentare cu apă în satele Găujani, Sat Nou şi Goia - 45 mii lei; Arierate - 61,82 mii lei;
# Valea Danului - 108.790 lei - Arierate;
# Vedea - 100.000 lei  - Reabilitare Dispensar Vedea;
# Vlădești - 100.000 lei - Construire toalete cu acces din interiorul Școlilor Primare nr. 1, nr. 2 (structuri școlare în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1 Vlădești);
# Vulturești - 100.000 lei - Cofinanțare ‘Sisteme de canalizare și tratare a apelor uzate”.
A.V.

 

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea