Șefii Direcției Silvice Argeș, evaluați cu ”foarte bine” de către Directorul General al Regiei Naționale a Pădurilor

# D. S. Argeș administrează peste 150.000 hectare de pădure

Direcția Silvică Argeș a terminat de contabilizat anul 2018. Un an bun, în care indicatorii de profitabilitate au fost depășiți. Mai mult, coordonatorii instituției au fost evaluați și cotați cu ”foarte bine” de către directorul general al Regiei Naționale a Pădurilor.
La data de  31.12.2018 situația din pădurile administrate se prezintă astfel:

 

• Direcția Silvică Argeș - administrează: 
- 113.522  ha - păduri de STAT;
- 43.000  ha - păduri private cu contracte de pază;
• Diferența de cca.115.000 ha păduri se regăsește în: Ocolul Silvic Experimental Mihăești - din cadrul I.N.C.D.S “Marin Drăcea” București - cca. 8000 ha; cca. 85.000 ha - administrate de cele 10 ocoale silvice private care își derulează activitatea pe raza județului nostru și respectiv - cca. 22.000 ha păduri - neadministrate - pentru care proprietarii nu au încheiat  niciun fel de contract cu nicio structură silvică autorizată (de stat sau privată).

Direcția Silvică Argeș - are în structura sa:
- 11 ocoale silvice (Aninoasa, Câmpulung, Costești, Cotmeana, Curtea de Argeș, Domnești, Mușătești, Pitești, Șuici, Topoloveni și Vidraru);
- o secție (fabrică) de prelucrarea lemnului - SPL Domnești;
- o păstrăvărie (Oești );
- un centru de fructe de pădure (Stâlpeni);
- un Complex Cinegetic (Mozacu);
- 8 fonduri cinegetice și de pescuit în apele de munte;
- 10 pepiniere centrale.

1. FOND FORESTIER (masa lemnoasă):
Cotă de tăiere / anul  - 2018.................310  mii  m.c:
- produse principale și asimilate.....................67%
- produse secundare și asimilate....................31%
- produse igienă............................................... 2%.

Volum valorificat prin licitații de masă lemnoasă pe picior:
• Total - 172 mii m.c. .......cu un preț mediu de 232 lei/m.c., comparativ cu 210 lei/m.c. în anul 2017;
• din care:
- produse principale - 129 mii m.c. .......cu un preț mediu de 277 lei/m.c., comparativ cu 262 lei/m.c. în anul 2017;
- produse secundare - 43 mii m.c. .......cu un preț mediu de 100 lei/m.c., comparativ cu 127 lei/m.c. în anul 2017;
Volum  TOTAL  exploatat/2018 ............. 283 mii m.c.

2.  ÎMPĂDURIRI (Cultura și refacerea pădurilor):

 

 

 

 

 

 

 

 

Suprafața pepinierelor direcţiei - 60.000 m.p. (6 ha) iar a solariilor - 1.100 m.p.
Întregul necesar de puieți pentru lucrările de împăduriri din raza D.S. Argeș este asigurat din pepinierele proprii. Excedentul se valorifică la alte unități silvice din țară, persoane fizice, juridice sau sponsorizări conform normelor în vigoare.

3. VÂNĂTOARE 
D.S.Argeș gestionează 8 fonduri cinegetice în raza ocoalelor silvice Aninoasa, Costești, Domnești și Vidraru, iar în fondul cinegetic 46 Mozacu – din raza O.S. Costeşti, funcționează şi Complexul de Vânătoare Mozacu (pentru mistreț).

1. Efectivele reale la principalele specii de interes vânătoresc, evaluate în primăvara 2018 pe cele 8(opt) fonduri cinegetice gestionate de Direcția Silvică Argeș, se prezintă astfel:

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparativ cu bonitatea (productivitatea) fondurilor de vânătoare pe care le gestionează, efectivele reale se situează la același nivel sau la unele specii cu mult peste cel optim (Exemple: urs - 110 exemplare efectiv optim / 254 exemplare efectiv real ;  mistreț - 290 exemplare efectiv optim / 410 exemplare efectiv real; căprior - 290 exemplare efectiv optim / 410 exemplare efectiv real, etc.).

REALIZĂRI:
Venituri:
- 20.860 lei -   din acţiuni de vânătoare  cu vânători români;
-  42.375 euro - din acţiuni de vânătoare  cu vânători străini;
- 59.813 lei - din valorificare carne de vânat (8,5  to.).

4. SALMONICULTURĂ
- Program valorificare pește - 8 to - realizat - 9 to în valoare de.......163.380  lei.

5. PROTECȚIA și PAZA PĂDURILOR
a).  PROTECȚIA pădurilor:
Atât cele 113.522 ha păduri de stat, cât și cele 43.000 ha păduri private cu contracte de pază, au o stare generală de sănătate - bună.
Prin lucrările tehnice anuale, se efectuează obligatoriu depistarea și prognoza dăunătorilor și implicit, se vor stabili şi aplica măsurile de prevenire și combatere corespunzătoare, reducându-se semnificativ cheltuielile cu substanțele și manopera (suntem între primele 3 direcții silvice din țară în ce privește performanța pe linia combaterii biologice a dăunătorilor pădurii, fără a utiliza produse chimice ).
b). PAZA pădurilor:
1. Controlul circulației materialelor lemnoase și tăierile ilegale de arbori:
• Nr. acțiuni total ........................................     2.746
• -  cu poliția ............................................      1.001
• Nr. infracțiuni constatate: total ..........................108
- cu poliția .......................................................   63
• Nr. contravenții constatate: total ....................  937
- cu poliția ......................................................  532
• Amenzi aplicate: total lei .......................  2.713.500
- cu poliția lei ......................................... 1.528.500
• Material lemnos confiscat: total m.c. .............   773
- cu poliția m.c. ..............................................   634

2. Volumul arborilor tăiați ilegal (m.c.)

 

 

 

 

 

 

 

 

6. INVESTIȚII

- fonduri proprii ............................... 4.068   mii lei
- fonduri bugetare ................................................. 0   
- fonduri extrabugetare ...................... 3.559   mii lei
- fonduri europene SM 4.3 ........... 8.362.524 lei  (DF Topolog).

7. DRUMURI FORESTIERE
TOTAL ................................................... 1.500 km
Realizări:
- drumuri întreținute ................................. 730  km
- drumuri deszăpezite ................................. 555  km
- cheltuieli cumulate ......................... 1.595.694  lei
din care în regie proprie ....................... 623.290  lei
- taxă de peiaj încasată ........................... 333.606  lei

8. PRODUSE ACCESORII (nelemnoase):
- carne vânat ............. 8,5 to  în valoare de 59.813 lei
- păstrăv consum ...... 9 to în valoare de  163.380 lei
- ciuperci comestibile .. 44 to în valoare de 54.000 lei
- plante medicinale ..... 30 to în valoare de 49.000 lei
- fructe de pădure livrate........ 38 to (măceșe, mure, zmeură) valoare - 184.500 lei.

9. INDICATORI  SINTETICI  FINANCIARI:

 

 

 

 

 

 

 

10. Număr mediu de personal -  Total   - 605

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea