Nicola Inquieto, italianul acuzat că spăla banii mafiei italiene în România, prima executare silită

Problemele se înmulțesc pentru omul de afaceri Nicola Inquieto, italianul acuzat că spăla banii mafiei italiene în România. Acesta a  rămas, deocamdată,  în custodia Parchetului antimafia din Napoli. În țară, procesul firmei sale, Daniela Construcții, cu creditorii, are termen în luna mai. Între timp, însă, OTP BANK ROMANIA S.A., prin executorul Pisculungeanu Adrian, îl execută… pe persoană fizică. Pentru acoperirea unor credite, executorul scoate la licitație un apartament cu două camere, din str. Petre Ispirescu, la un preț de pornire a licitației de 247.031 lei. Licitația este programată pentru data de 11 aprilie, la sediul biroului executorului.

În dosarul insolvenței S.C. DANIELA CONSTRUCȚII  se întocmește Tabelul Definitiv de Creanțe

Între timp, la Piteşti, firma lui Inquieto, S.C. Daniela Construcţii, urmează procedura insolvenţei. Cei 150 de oameni care au semnat contracte de vânzare cumpărare pentru apartamente vândute de  firma lui Inquieto încă se tem că vor rămână şi fără banii plătiţi ca avans şi fără case. La fel se tem şi ceilalţi creditori ai firmei lui Inquieto, persoane juridice şi fizice, înscrişi deja la masa credală. Administratorul judiciar şi-a rezervat dreptul ca, în funcţie de soluţia care se va da la Tribunalul Districtual din Napoli, să formuleze cerere de angajare a răspunderii administratorului, Nicola Inquieto, cu bunurile personale.
Tribunalul comercial a emis, la data de 28.02.2019, o Rezoluție prin care: Judecătorul sindic, în conformitate cu disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014, dispune ca administratorul judiciar Insolvenţa SM SPRL să întocmească următoarele acte, conform atribuţiilor stabilite de art. 58 şi art. 64 din lege:
- să întocmească şi să depună rapoarte lunare cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, inclusiv cele legate de urmărirea operaţiunilor efectuate în baza avizului prealabil, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii; în raport se vor include informaţii privind respectarea obligaţiilor fiscale, referitoare la obţinerea sau necesitatea actualizării autorizărilor/autorizaţiilor pentru desfăşurarea activităţii, a actelor de control încheiate de organe de control şi onorariul încasat al administratorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia (conform disp. art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014);
- să urmărească finalizarea evaluării bunurilor debitoarei, de către expertul evaluator desemnat de adunarea creditorilor din 12 noiembrie 2018 – conform procesului-verbal întocmit de administratorul judiciar Insolvenţa SM SPRL şi depus la dosar la data de 13 noiembrie 2018.
---
- să întocmească corespunzător tabelul definitiv de creanţe, după soluţionarea contestaţiilor împotriva tabelului preliminar de creanţe;
- să propună/să urmărească propunerea unui plan de reorganizare, dacă este cazul;
- să urmărească soluţionarea cererii formulate de debitoare în „dosarul nr. 16513/18 RGNR aflat pe rolul Tribunalului Napoli Nord, Secţiunea I, Colegiul A, Con. Dott. Ciampa”;
- să formuleze şi să depună eventuale cereri privind procedura insolvenţei împotriva debitoarei.
---
Fixează: - termen administrativ de control la data de : 23 mai 2019 Actele vor fi publicate prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă de către administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, conform disp.art. 42 alin. 7 din Legea nr. 85/2014, urmând ca dovezile a fi depuse la dosarul cauzei.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea