Lista marilor proiecte ale Primăriei Pitești prin fonduri europene

# Vedeți ce proiecte a depus administrația locală pentru finanțare și care dintre ele sunt în stadiu de implementare

Primăria Pitești și-a prezentat principalele proiecte, finanțate prin fonduri europene. Fie că vorbim despre modernizarea serviciului de transport public local de călători, de autobuze electrice sau ecologice, de realizare de noi parcuri, reabilitări de clădiri, proiectele municipalității sunt unele mărețe care vor schimba Piteștiul din temelii. O parte din ele sunt, deja, în stadiu de implementare. Astfel, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 au fost depuse sau urmează a fi depuse următoarele proiecte.

# Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat - 57.753.740,32 lei  - data depunerii proiectului 26.03.2019.                                          
- Se vor realiza stații așteptare călători, transport urban în zona Municipiului Pitești (99 stații). Fiecare stație va fi dotată cu câte două panouri laterale electronice cu informații despre traseu și timpul de așteptare, dar și hărți. Sunt prevăzute benzi tactile pentru persoanele cu dizabilități. În cadrul proiectului se prevede și amenajarea a 20 de puncte de vânzare a biletelor și abonamentelor de călătorie. De asemenea, vor fi amenajate grupuri sanitare în stațiile de călători de la capetele de linie și montarea de camere video de supraveghere în fiecare stație.
- Crearea de sisteme de închiriere de biciclete (sisteme de tip „bike-sharing”): stații de închiriere/ chioșcuri de închiriere biciclete amplasate în zonele de referință ale municipiului.
- Optimizarea traseelor de transport public de călători prin introducerea a 3 linii noi (6 stații noi): Trivale - Depozitelor; Războieni - Exercițiu - Craiovei - Depozitelor; Războieni - Gară - I. C. Brătianu - Calea București – Depozitelor. 
- Integrarea sistemului de eTicketing pentru transportul public de călători și implementarea de panouri informative în timp real în autobuze pentru a oferi informații de călătorie  în timpul acesteia
- Realizarea de piste și trasee pentru bicicliști inclusiv pentru recreere de-a lungul râului Argeș. Vor fi realizate între Parcul Lunca Argeșului și Cartierul Tudor Vladimirescu; pe Strada Basarabiei și B-dul. Petrochimiștilor. Lungimea pistelor de biciclete nou create, prin proiectul propus va fi de 6,5 km.
# Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești - 42.864.747,92 – data depunerii proiectului 19.03.2019. 
- Implementarea unui sistem de management integrat al  traficului,  sistem de monitorizare video, inclusiv pentru transportul public de călători
- Crearea unei baze de date GIS cu Informații de Trafic și Călătorie și prezentarea stadiului rețelei prin mijloace media publice (Radio, TV, Internet, Aplicații)
- Managementul parcărilor și implementarea de panouri informative la intrarea în Municipiul Pitești (5 panouri)
# Achiziție de mijloace de transport public – Autobuze electrice - 131.949.800 lei – data depunerii 08.05.2019.
Prin acest proiect se vor achiziționa 40 de autobuze electrice cu lungimea de 12 m, ce vor fi utilizate pe traseele existente de transport public, și vor fi echipate cu instalații, softuri și echipamente aferente sistemelor de bilete integrate pentru călători („e-bilete”  sau „e-ticketing”) și ale sistemelor de management al traficului, precum și a altor sisteme de transport inteligente (STI). Se vor achiziționa un număr de 11 stații pentru încărcare rapidă și 40 stații încărcare lentă. A fost întocmită documentația aferentă proiectului, în vederea depunerii la finanțare, în parteneriat cu M.D.R.A.P.
# Îmbunătățirea transportului public urban de călători în municipiul Pitești – 42.505.794,12 lei – data depunerii 28.03.2019
- Achiziționarea de autobuze ecologice – 39.095.476,00 lei. Prin acest proiect se vor achiziționa 20 de autobuze ecologice cu emisii reduse de noxe pentru transportul public urban.
- Construirea/ modernizarea/ extinderea stațiilor de alimentare a autobuzelor electrice – 3.410.318,12 lei. Se va construi o hală de parcare a vehiculelor pe timp de repaus și o rampă de control a acestora.
# Integrarea operațională a transportului public urban și periurban - 3.818.754,75 lei – data depunere 28.03.2019.
Se propune realizarea a două puncte de transfer pentru integrarea operațională a transportului public urban și periurban în zona Bowling și cap linie Ghe. Doja.
# Realizare Parc Lunca Argeșului 3 – 21.922.277,47 lei – data depunere 26.03.2019.
Proiectul își propune reconversia funcțională și reutilizarea unei suprafețe de aprox 22 ha de teren degradat localizat în Lunca Argeșului.
# Realizare Parc Lunca Argesului 2 – 9.526.055,40 lei -  data depunere 26.03.2019.
Proiectul își propune reconversia funcțională și reutilizarea unei suprafețe de aprox 8 ha de teren degradat localizat în Lunca Argeșului.
# Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Pitești (zona bl. G1 cartier Războieni și zona bloc Coremi, B-dul. Petrochimiștilor) - 7.223.880,38 lei – data depunere 21.12.2018.
# Mansardare corp A - Grădinița cu program prelungit Căsuța Poveștilor – 1.050.668,64 lei – data depunere 04.03.2019.
Printre altele vor fi amenajate o sală de repetiții, două săli de lucru pentru copii, grupuri sanitare, în mansarda neutilizată a clădirii etc.
# Reabilitare termică clădire grădiniță - Grădinița cu program prelungit Castelul Fermecat – 1.405.930,32 lei - data depunere 04.03.2019.
# Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program prelungit “Primii Pași” Pitești – 1.571.904,65 lei – data depunere 04.03.2019.
# Extinderea spații de învățământ și administrative la Grădinița cu program prelungit “Aripi Deschise” – 1.751.944,52 lei – data depunere 04.03.2019.
# Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Armand Călinescu, Municipiul Pitești - 29.028.209,71 lei – data depunere 28.06.2018.
# Promovarea Spiritului Antreprenorial prin sprijinirea activităților de cercetare-dezvoltare în cadrul PITEȘTI BUSINESS HUB – PROSANT – 14.626219,69 lei – data depunere 09.07.2018.
Incubatorul de Afaceri  este o instituție care urmareste crearea unui mediu favorabil, sustenabil, pentru firmele nou înființate si cele inovative cu potențial de dezvoltare. Locul de implementare a investiției: Strada Frații Golesti Nr. 6, Municipul Pitesti.
Sectorul de activitate al incubatorului este reprezentat de cercertare-dezvoltare în diverse domenii, categorie ce include atât firme orientate spre servicii de dezvoltare afaceri cât și servicii de IT&C, și infrastructura de comunicații.
# Extindere, reabilitare si dotari imobil Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu - 18.759.407,29 lei – data depunere 09.07.2018.
Proiectul și-a propus extinderea unitații de învățământ existente cu trei corpuri de clădire, având regimul de înălțime P, P+1, P+2E, cuprinzand 19 săli de clasa, un centru de informare, un cabinet fonetic limbi moderne, o sală de informatică, o sală de cursuri 100 locuri cu anexe, un spatiu pentru servirea mesei, cancelarie, 10 grupuri sanitare pentru elevi etc.
# Modernizare, montare sistem panouri solare și eficientizare energetică a Bazinului Olimpic din Pitești - 15.794.577,97 lei – data depunere 03.10.2017.
# Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public din Municipiul Pitești - 23.204.808,25 lei – data depunere 15.10.2018.

PROIECTE AFLATE ÎN IMPLEMENTARE

Prin Programul Operațional Capacitate Administrativă
2014 - 2020:
# Etică și integritate prin prevenirea și combaterea corupției – EtICo - 294.407,76 lei,  perioada 03.07.2018-03.07.2019.
# Simplificarea procedurilor administrative pentru cetățenii municipiului Pitești - 3.987.350,76 lei, perioada de implemnetare până la 17.01.2021.
În cadrul acestui proiect va fi dezvoltat modulul de bugetare participativă, ce permite alocarea unui buget și colectarea unor idei de proiecte din partea membrilor comunității care au minimum 18 ani, astfel încat aceștia să fie implicați în mod activ la activități de îmbunătățire a calității vieții locuitorilor Municipiului Pitești. Propunerile vor avea rol consultativ pentru prioritizarea investițiilor cu rol primordial pentru colectivitatea locală, pe care municipalitatea dorește să le realizeze.
Prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
# Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud – vestul municipiului Pitesti - 20.113.023,81 lei – perioada 07.03.2018-06.01.2021.
Se prevede în proiect și înființarea Unui Centru Multifuncțional Comunitar ce va oferi servicii medicale, consilere psiho-socială, servicii socio-medicale, serviciu mobil de îngrijiri la domiciliu.
Prin Programul Național de Dezvoltare Locală
# Extindere și reabilitare imobil școală – Școala gimnazială Mircea cel Bătrân - 17.106.723 lei - perioada 01.03.2018-01.03.2022.
# Consolidare și reabilitare clădire – tronson I – Colegiul Național Zinca Golescu - 4.626.935 lei – perioada 01.03.2018-01.03.2022.
Prin Programul construcțiilor de locuințe sociale și de necesitate derulat conform Legii locuinței nr. 114/1996
# Transformare cămin C3 în clădire locuințe sociale - 6.887.426,35  lei  - perioada 21.06.2018-21.06.2019.
Prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român
# Planul de actiune pentru energia durabila al Municipiului Pitesti - 154.828,28 lei - septembrie 2018-august 2019

PROIECTE AFLATE ÎN CUSR DE APROBARE ȘI FINANȚARE

# Pasaj rutier străzile Craiovei-Târgul din Vale - 70.694.660,00 lei, prin CNAIR.
# Stații de încărcare pentru vehicule electrice în municipiul Pitești - 3.038.623,73 lei  - data depunere 29.11.2018, prin Agentia Fondului pentru Mediu.
Material realizat de Alex Vlaicu

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea