Urmare a demersurilor pentru recuperarea creanțelor, Termo Calor Confort SA a atins un grad de încasare de peste 85% din facturile curente

TERMO CALOR CONFORT S.A. înștiințează că, în momentul de față, sunt în derulare numeroase dosare de executare pentru recuperarea creanțelor generate de  neefectuarea plăților datorate de unii clienți ai societății. Pentru recuperarea creanțelor, prin executor judecătoresc, s-a obținut încuviințarea executării silite într-un număr de 2.200 dosare de executare în vederea recuperării creanței în cuantum de 2.490.000 lei din care s-au încasat 1.850.000 lei.

În urma acestor acțiuni, făcute cu respectarea dispozițiilor legale, Judecătoria Pitești, a dispus înființarea popririi pe conturile debitorilor conform Codului de Procedură Civilă art. 729 și art. 780.
În cazul terților popriți (angajatori) care nu au îndeplinit obligația benevol, au fost înregistrate pe rolul Judecătoriei Pitești dosare având ca obiect validare poprire terț poprit.
De asemenea, s-au întreprins măsuri de notare în cartea funciară la OCPI Argeș pentru imobilele deținute de către rău platnici.
Urmare a demersurilor făcute privind recuperarea creanțelor, s-a ajuns la un grad de încasare de peste 85% din facturile curente.
Având în vedere demersurilor făcute cu respectarea termenelor legale, Judecătoria Pitești, în baza art. 666 C.pr.civ., a dispus încuviințarea executării silite, fiind declanșată urmărirea silită împotriva unor debitori pentru recuperarea creanțelor datorate, prin toate modalitățile prevăzute de lege succesiv ori simultan.
Conform dispozițiilor art. 753 alin 5 C.pr.civ., se acordă debitorului un termen de 15 zile pentru plata debitului, la care se adaugă cheltuielile de executare.
Pentru o transparență totală, privind furnizarea și facturarea energiei termice către asociațiile de proprietari/locatari, Termo Calor Confort S.A., prin cele 5 puncte de lucru aflate în cartierele Găvana, Trivale, Războieni, Prundu, Centru și unul la sediul central, oferă locatarilor, informații referitoare la situația financiară în care se află asociația din care provin. Aceste situații pot fi comparate cu listele afișate de către administrator la avizier.
Având în vedere, măsurile luate pentru recuperarea creanțelor, vă informăm că nu se vor face excepții cu privire la creanțele utilizatorilor, acestea urmând a fi puse în executare cu precădere până la finalul anului 2019, situație în care aceștia vor suporta și cheltuielile de executare silită.
În concluzie, în vederea derulării în bune condiții a relațiilor contractuale existente, TERMO CALOR CONFORT S.A. solicită utilizatorilor/consumatorilor să întreprindă de urgență toate demersurile necesare în vederea efectuării plății integrale a sumelor datorate!

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea