Lucrările realizate în 2020 la Pitești

Primăria Pitești a prezentat o parte dintre lucrările finalizate și recepționate în acest an. Au fost realizate zeci de lucrări. Mai sunt multe în execuție, iar la altele abia s-a început.

Învățământul a fost una dintre prioritățile municipalității. Au fost realizate lucrări în valoare de sute de mii de lei la unitățile școlare din oraș. Lucrări în execuție: 
- Racordare la energia electrică și spor de putere pentru cantina Liceului cu Program Sportiv Viitorul Pitești -260 mii lei, termen de finalizare iulie 2020       
- Sală de sport Liceul Teoretic Ion Cantacuzino  1.850 mii lei, termen de finalizare Octombrie 2020
- Reabilitare termică și reparații capitale cămin școlar Liceul cu Program Sportiv Viitorul Pitești (lucrare multianuală) 4.500 mii lei, termen de finalizare mai 2021.

Lucrări noi:
- Branșament electric cămin școlar Liceul cu Program Sportiv Viitorul Pitești - 514 mii lei, termen de finalizare mai 2021                                                                              
- Branșament apă, hidranți și record canalizare menajeră la Sala de sport, Liceul Teoretic Ion Cantacuzino - 50 mii lei, termen de finalizare septembrie 2020
- Alimentare cu energie electrică Sală de Sport Liceul Teoretic Ion Cantacuzino, 133 mii lei, termen de finalizare octombrie 2020.

De asemenea vor fi efectuate lucrări de reparații și igienizări la unitățiile de învățământ în sumă de  3.000 mii lei. După finalizarea proiectărilor aflate în derulare se vor derula procedurile de atribuire a contractelor de lucrări la următoarele obiective de investiții:
- Reabilitare sală de sport Colegiul Național Alexandru Odobescu;
- Branșament electric cămin școlar Liceul cu Program Sportiv Viitorul Pitești;
- Branșament gaze  cămin școlar Liceul cu Program Sportiv Viitorul Pitești
- Branșament apă, hidranți și record canalizare menajeră cămin Școlar Liceul cu Program Sportiv Viitorul Pitești
- Reabilitare instalație termică și mopntare de centrale termice noi , Corp C1 și Corp C4, Colegiul Economic Maria Teiuleanu în locația din B-dul Eroilor  nr. 26-28.

Au mai fost finalizate și recepționate următoarele lucrări:
- Branșament apă canal, Piața Găvana, 20 mii lei
- Reabilitare terasă necirculabilă Imobil Casa Cărții, 255 mii lei

Lucrări în execuție:
- Reabilitare Piața Primăriei, 16.796 mii lei, termen de finalizare decembrie 2020

Lucrări noi:
- Reamplasare conductă termoficare Piața Primăriei, 517 mii lei, termen de finalizare septembrie 2020.

După finalizarea proiectărilor aflate în derulare se vor derula procedurile de atribuire a contractelor de lucrări la următoarele obiective de investiții:
- Extindere rețea gaze strada Nicolae Iorga, tronson II;
- Extindere rețea gaze Aleea Stadionului și Strada Narciselor.

Proiectări aflate în derulare:
- Actualizare PUG, 1.500 mii lei, termen de finalizare iunie 2021
- Studiu arheologic, 135 mii lei, termen de finalizare decembrie 2020

Lucrări în execuție:
- 67 containere îngropate și a utilaj de ridicare a acestora, în valoare totală de 6.165 mii lei, termen de finalizare august 2020
- A fost finalizată procedura de licitație și urmează furnizarea unui nou lot de utilaje în valoare totală de 3.838 mii lei.
- De asemenea este în derulare procedura de licitație pentru  achiziționarea de noi containere, inclusiv pentru colectarea selectivă, în valoare totală de 2.349 mii lei. 
- După finalizarea proiectării se va derula procedura de atribuire a contractului  de lucrări pentru obiectivul de investiții Regularizare Pârău Velișoara-Grigorești;
- Containere îngropate, etapa a II-a.

Lucrări finalizate și recepționate:
- Modernizare strada Petre Ispirescu
- Reabilitare străzi (Câmpului, Iosif Gabrea, Ion Ionescu de la Brad, Pasaj Ecaterina Raicoviceanu, Virgil Tempeanu, dr. Pompiliu Robescu), 1.300 mii lei
- Reabilitare strada Banu Mărăcine, 700 mii lei
- Reabilitare strada Carpenului, 1.398 mii lei
- Reabilitare strada Trivale, 1.800 mii lei

Lucrări noi:
- Reabilitare B-dul I.C.Brătianu - Str. Maior Șonțu între strada Maternității și Târgu din Vale -4.100 mii lei.

După finalizarea proiectării se vor demara procedurile de atribuire a contractelor de lucrări la următoarele obiective de investiții:
- Reabilitare strada Depozitelor
- Pasarelă pietonală supraterană B-dul Nicolae Bălcescu, zona blocurilor L
- Reabilitare strada Grigorie Leu
- Reabilitare strada Petre Ispirescu -etapa a-II-a;
- Modernizare strada Amurgului
- Modernizare strada Nicolae Brânzeu
- Lărgire strada Tineretului zona Școala Gimnazială Mihai Eminescu
- Lărgire Calea Craiovei zona Târg Săptămâna

Amenajare teren sport str. Florilor FN
Stadiu  -  Lucrare in derulare
Termen finalizare - septembrie 2020       
Valoare =  850.000 lei  

Modernizare locuri de joaca Parc Lunca Argesului
Stadiu - Lucrare finalizata
Valoare = 555.000 lei

Sistem de pompare ape pluviale Parc Lunca Argesului
Stadiu- Lucrare finalizata
Valoare = 184.000 lei

Reparatii capitale teren sintetic Stadion “Nicolae Dobrin”
Stadiu- S-a incheiat contractul pentru intocmire DALI
Termen de realizare DALI- iulie.2020
Valoare proiectare + executie = 1.200.000 lei

Extindere retele de iluminat public
Stadiu- Lucrare in curs de executie
Valoare = 100.000 lei

Refacere cupola pasaj “Sfanta Vineri”
Stadiu - S-a intocmit proiectul tehnic urmand a se obtine avizul solicitat prin Certificatul de Urbanism de la ISU urmand a se depune documentatia in vederea obtinerii autorizatiei de construire
Valoare proiectare si executie lucrare =-250.000 lei
Termen - 6 luni de la emiterea ordinului de incepere

Realizare panouri informative- totem-intrari in municipiu
Stadiu - Au fost montate 4 totemuri in urmatoarele locatii:
- Cartier Trivale-Hintesti;
- Gavana-Bascov,
- Mărăcineni,
- Ștefănești.
Urmează a se stabili amplasamentele pentru totemurile de la adresa DN 65 B si str. Prelungirea Craiovei.  Valoare = 180.000 lei

Sistem de irigații Calea Craiovei
Stadiu- Lucrare finalizata
Valoare = 273.000 lei

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea