Peste 31 de milioane de lei din excedentul anilor anteriori, folosiți pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului municipiului Pitești

# Pe 21 ianuarie – prima ședință de Consiliu Local din 2021
Pe 21 ianuarie, se desfășoară prima ședință de Consiliu Local Pitești din acest an. Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare se află mai multe puncte importante. În cadrul întâlnirii, vor fi stabiliți reprezentanții consiliului local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiu.De asemenea, urmează să se aprobe programul provizoriu de investiții al municipiului Pitești pe anul 2021 și lista provizorie de dotări a Primăriei Municipiului Pitești, pe anul în curs.

Cel mai important punct de pe ordinea de zi îl reprezintă aprobarea utilizării sumei de 31.117.000 lei din excedentul anilor anteriori pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului municipiului Pitești, în 2021.
1. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, din municipiul Pitești.
2. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentanților consiliului local în comisiile de evaluare și asigurare a calității educației ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, din municipiul Pitești.
3. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al Grădiniței ”Așchiuță” Pitești.
4. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Școlii Sanitare Postliceale ”Carol Davila” Pitești.
5. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Școlii Postliceale Sanitare ”Christiana” Pitești.
6. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentanților consiliului local în consiliul de administrație al Palatului Copiilor Pitești.
7. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al Grădiniței cu Program Prelungit ”Tudor's House Kids” Pitești.
8. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Grădiniței cu Program Prelungit ”Altina” Pitești.
9. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale de Excelență ”Sfânta Muceniță Filoteea” Pitești.
10.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al Grădiniței cu Program Prelungit ”Altina” Pitești.
11.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Școlii Gimnaziale de Excelență ”Sfânta Muceniță Filoteea” Pitești.
12.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Grădiniței cu Program Prelungit ”Piticot Barbă-Cot” Pitești.
13.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al Grădiniței cu Program Prelungit ”Piticot Barbă-Cot” Pitești.
14.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de Fezabilitate actualizat pentru obiectivul de investiții ”Crearea unei baze de date GIS cu informații de trafic și călătorie și prezentarea stadiului rețelei prin mijloace media publice (Radio, TV, Internet, Aplicații)” din cadrul proiectului ”Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipipiul Pitești, codSMIS 129120.
15.Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea HCL nr. 382/26.11.2020 privind aprobarea numărului şi denumirii comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum și componența acestora.
16.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea ”Programului provizoriu de investiții al municipiului Pitești pe anul 2021” și a ”Listei provizorii de dotări a Primăriei Municipiului Pitești pe anul 2021”.
17.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul anilor anteriori pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului municipiului Pitești pe anul 2021.

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea