Vineri se împlinesc 634 de ani de la prima atestare documentară a Piteștiului

Pe 20 mai se împlinesc 633 de ani de la prima atestare documentară a Piteștiului. Aceasta datează din 20 mai 1388, când domnul Mircea cel Bătrân întărește Mănăstirii Cozia, „o moară în hotarul Piteștilor". Atestarea documentară de la 1388 a făcut din Pitești, alături de Câmpulung, Curtea de Argeș, Brăila și Slatina, unul dintre cele mai vechi târguri.

Prima menționare a Piteștiului ca oraș apare la 1 aprilie 1510, într-o carte a lui  Vlăduț. Cancelaria Domnitorului Neagoe Basarab (1512-1521) a emis, la 22 noiembrie 1517, un hrisov în care este semnalată existența curților domnești la Pitești.

Ea mai este confirmată, la 27 august 1582, atunci când se face referire la organizarea orășenească a comunității, condusă de un județ și de 12 pârgari. În oraș au avut proprietăți numeroși boieri și dregători, dintre aceștia cei mai de seamă au fost Goleștii, Izvoranii, Cantacuzinii, Craioveștii, dar și doi domnitori, Mihai Viteazul (1593-1601) și Neagoe Basarab, acesta din urmă construind, între 1512 și 1521, la Pitești, curtea voievodală. Pe baza unei mărturii scrise, datând din anul 1640, se vorbea despre numeroasele biserici, dar și de cele 200 de case care adăposteau circa 1.000 de suflete. În anul 1656, sub domnia lui Constantin Șerban și a doamnei Bălașa, se construiește pe fundațiile unui vechi lăcaș, Biserica Domnească Sfântul Gheorghe. Aflată în inima orașului, biserica a fost prima compoziție supraetajată pe coloane de cărămidă din Țara Românească. Tot în acea vreme, orașul a găzduit călători de renume, cum ar fi cronicarul arab Paul de Alep. În anul 1635, Paul de Alep, în impresiile sale de călătorie prin Țîrile Române, alături de tatăl său, patriarhul Macarie, menționa despre aceste locuri: "Aici se face un vin bun și dulce, care are un mare renume, fiind cel mai bun din toate vinurile produse în Țara Românească". Însuși cronicarul Miron Costin, admirator al vinurilor moldovene, are cuvinte de laudă despre vinurile acestei podgorii "la Pitești - acolo unde sunt vinuri dulci".

La sfârșitul secolului al XIX-lea, Piteștiul era reședința județului Argeș și avea 15.570 de locuitori. În oraș funcționau un liceu, „I.C. Brătianu”, o școală de meserii, 3 școli primare de băieți și 3 de fete, o școală catolică, una evreiască, una luterană, o fabrică de postav, una de produse chimice și un spital. Erau în oraș 11 biserici ortodoxe, una catolică, una protestantă, una luterană, una armenească și o sinagogă.  Anuarul Socec din 1925 îl consemnează ca reședință a aceluiași județ, având o populație de 19.617 locuitori.

Din păcate, prima jumătate a secolului al XX-lea este influenţată decisiv de cele două războaie mondiale. În primul, Piteştii sunt ocupaţi de armata germană şi arhiva Primăriei este distrusă, iar în al doilea, pe lângă dezastrele economice provocate de conflictele armate, Piteştii sunt bombardaţi de aviaţia americană în 6 mai 1944, cu rezultate devastatoare, pentru clădiri şi oameni.

Scurta perioadă de linişte dintre cele două conflagraţii ne arată un oraş Piteşti în plină dezvoltare urbanistică. Pe 15 mai 1935, Primăria oraşului decide înfiinţarea unei pepiniere, a unui stadion, ştrand, patinoar şi poligon de tragere.

A doua parte a secolului al XX-lea este reprezentată pentru România de regimul politic comunist. Oraşul se dezvoltă din punct de vedere industrial şi, implicit, factorul economic produce schimbări pozitive în întreaga viaţă socială a oraşului.

Sunt construite clădiri de utilitate publică (spitale, şcoli etc.), este dezvoltată reţeaua de străzi,  cea de alimentare cu apă şi canalizare, precum şi cea de electricitate; este întărită paza şi securitatea oraşului, sunt îmbunătăţite măsurile de potecţie socială etc.

O serie de modernizări necesare oraşului au fost realizate prin atragerea unor fonduri europene, în cadrul  unei politici adminstrative, în concordanţă cu direcţiile de dezvoltare naţionale şi europene.

Prof. univ. dr. Petre Popa, istoric al Cetății: ”Deşi menţiunea documentară scrisă ce atestă existenţa localităţii medievale Piteşti datează din secolul al XIV-lea (20 mai 1388), totuşi, urmele materiale descoperite în vatra oraşului, precum şi în zonele limitrofe, demonstrează că şi în această parte a Ţării au existat colectivităţi umane cu mult timp înaintea erei noastre. În consecinţă, istoria Piteştilor, localitate aflată, aşa cum spunea poetul Ion Pillat, ,,Acolo unde-n Argeş se varsă Râul Doamnei”, adică la interferenţa dealurilor cu câmpia, la intersecţia unor importante şi tradiţionale drumuri comerciale, se contopeşte cu existenţa multimilenară a poporului nostru pe străbunele plaiuri româneşti”.

(Istoria Municipiului Pitești, autori: Petre Popa, Paul Dicu, Silvestru Voinescu, Ed. Academiei, București, 1988)

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea