Situația copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate

Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Pitești s-a sesizat cu privire la situația copiilor din județul Argeș care au părinții plecați la muncă în străinătate. Au fost făcute mai multe demersuri la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș și au fost trasate niște concluzii și recomandări. S-a constatat că, la sfârșitul anului 2022, au fost 1563 copii aflați în îngrijirea rudelor până la gradul IV, fără măsură de protecție. Avocatul Poporului Pitești a stabilit ca Tatiana Eftime, directorul DGASPC Argeș, să dispună mai multe măsuri pentru respectarea drepturilor copiilor cu părinți plecați la muncă în afara granițelor țării.

DGASPC Argeș: 290 copii aveau ambii părinți plecați la muncă în străinătate

Avocatul Poporului, prin Biroul Teritorial Pitești a efectuat mai multe demersuri la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș și a primit următorul răspuns:

„La sfârșitul perioadei de raportare (anul 2022), în județul Argeș, 1563 copii se aflau în îngrijirea rudelor până la gradul IV fără măsură de protecție – 290 copii cu ambii părinți plecați, 1079 copii cu un singur părinte, 194 copii cu părinte unic susținător al familiei monoparentale. DGASPC Argeș a desemnat asistenți sociali responsabili pentru menținerea legăturii cu serviciile publice de asistență socială de la nivelul județului Argeș, fiecăruia dintre aceștia revenindu-i mai multe entități locale. Deși, serviciile publice de asistență socială desfășoară acțiuni de informare a cetățenilor din localitate cu privire la modalitățile de intrare în legalitate în situațiile în care părinții intenționează să plece la muncă în străinătate se constată că încă există cazuri în care aceștia nu notifică, în prealabil, autorităților locale intenția de a pleca în străinătate și nu efectuează demersurile legale care se impun în ceea ce privește delegarea temporară a autorității părintești”, au transmis reprezentanții DGASPC Argeș.

Avocatul Poporului Pitești: „Autoritățile locale s-au limitat doar să constate existența cazurilor fără să prevină riscurile juridice”

Au fost constatate mai multe nereguli de către Avocatul Poporului Pitești: „răspunsul scoate în evidență faptul că există un număr considerabil de copii cu părinți plecați la muncă în străinătate, rămași în îngrijirea rudelor până la gradul IV fără măsură de protecție, deși în legătură cu această situația legea stabilește obligații – “art. 104, alin.. (1) și (2) din Legea 272/2004, republicată, prevede explicit: “părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuieşte copilul, care urmează să plece la muncă în străinătate, are obligaţia de a notifica această intenţie serviciului public de asistenţă socială de la domiciliu, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi ţara”. În cazul părintelui care exercită singur autoritatea părintească sau la care a locuit copilul, care este plecat la muncă în străinătate, are obligaţia de a transmite de îndată serviciului public de asistenţă socială din raza de domiciliu notificarea cu privire la desemnarea persoanei care se ocupă de întreţinerea copilului pe perioada absenţei sale”.

De asemenea, se atrage atenția asupra măsurilor minime luate de autoritățile locale în astfel de cazuri: „Faptul că, la finele anului 2022, există un număr mare de copii cu părinți plecați la muncă în străinătate rămași la rudele până la gradul IV fără măsură de protecție demonstrează că autoritățile locale s-au limitat doar să constate existența cazurilor, să le contabilizeze statistic fără să prevină riscurile juridice pe care le comportă lipsa unor măsuri de protecție pentru minorii aflați în aceste situații.  În acest fel nu au respectat prevederile art. 2 din Anexa nr. 1 și art. 7 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea...”, arată Avocatul Poporului.

Astfel, au fost stabilite mai multe recomandări către Tatiana Eftime, directorul DGASPC Argeș pentru a se respecta drepturilor copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate și aflați în îngrijirea rudelor până la gradul IV, fără măsură de protecție, prin:

„- reevaluarea măsurilor de îndrumare și colaborare cu serviciile publice locale de protecție și asistență socială astfel încât asistenții sociali sau personalul cu atribuții de asistență socială să fie instruit pentru a depune toate diligențele necesare în vederea obținerii delegării autorității  părintești în cazul cât mai multor copii cu părinți plecați la muncă în străinătate și aflați în îngrijirea rudelor până la gradul IV fără măsură de protecție;

- organizarea unor sesiuni de instruire și acțiuni de îndrumare adresate asistenților sociali sau persoanelor cu atribuții de asistență socială din cadrul serviciilor locale pentru protecție și asistență socială astfel încât să fie diseminate și puse în aplicare, cât mai eficient, dispozițiile legale în vigoare privind întocmirea și completarea fișelor de identificare a riscurilor în cazul copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate și aflați în îngrijirea rudelor până la gradul IV fără măsură de protecție”, se arată în raportul  Avocatului Poporului Biroul teritorial Pitești.

Urmează ca directorul DGASPC Argeș să informeze Avocatul Poporului cu privire la măsurile dispuse în acest caz.

A.V.

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea