APIA va lucra în toate weekend-urile, până pe 15 iunie pentru cererile unice de plată a subvențiilor. Problemele sunt, însă, la primăriile din județ

# Marius Stroescu, director executiv APIA Argeș: Degeaba lucrăm noi, la APIA, dacă de la primării nu se eliberează documentele cu care fermierii să vină aici.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) va lucra în toate weekend-urile, până pe 15 iunie, astfel încât toți fermierii să poată depune cererile unice de plată a subvențiilor fără nici un fel de penalitate, a anunțat ministrul Agriculturii, Daniel Constantin.

„Vom primi toate cererile fără niciun fel de penalitate și sper ca toți fermierii să-și poată depune cererile, înțelegând în egală măsură rigorile pe care le aduce legislația europeană și faptul că România, din păcate, încă nu are cadastru“, a precizat ministrul Agriculturii.
Daniel Constantin a subliniat că schimbările aduse prin ordinul care modifică ordinul privind subvențiile clarifică foarte multe lucruri vizavi de documentele pe care fermierii trebuie să le depună, reglementând, totodată, și modalitatea în care producătorii agricoli vor putea obține adeverința de la primărie.
„Am făcut un apel și la prefecți, la șefii centrelor județene, astfel încât să ia legătura cu prefecții, cu toți primarii și cu toți secretarii de comune și să nu fie reticenți în eliberarea acelor adeverințe extrem de importante pentru a beneficia în continuare de subvenții și extrem de importante si sub aspectul faptului că trebuie să folosească date din Registrul Agricol de pe 2014, dar și datele care sunt aduse acum în atenția primăriilor de cei care solicită subvenții și adeverință“, a explicat ministrul Constantin.
În cadrul unei videoconferințe pe care a avut-o joia trecută cu reprezentanții centrelor județene ale APIA, șeful MADR le-a prezentat acestora principalele modificări incluse în ordinul privind completarea și depunerea cererii unice de plată, care a fost publicat în Monitorul Oficial și a fost deja comunicat centrelor județene ale APIA. Astfel, în vederea implementării eficiente a Ordinului nr. 619/2015 și simplificarea procedurilor, s-a decis, printre altele, că pentru anul 2015 se va cere adeverința folosind datele privind terenul agricol utilizat, înscrise în Registrul agricol 2014, dacă registrul 2015-2019 nu este disponibil.
De asemenea, pentru a demonstra că terenul este la dispoziția fermierului, solicitantii vor prezenta o serie de documente, dupa caz. Astfel, proprietarii vor depune o copie dupa titlul de proprietate, iar in cazul în care nu detin acest document vor prezenta o adeverinta, impreuna cu o declaratie pe propria raspundere si un tabel centralizator, cu terenurile detinute.
La rândul lor, arendașii sau concesionarii vor depune o adeverință care să ateste utilizarea terenului și tabelul centralizator. În cazul terenurilor utilizate sub alte forme (această categorie de teren fiind înscrisă la cap. III, rândul 08 „sub alte forme” din registrul agricol 2015 – 2019), se va depune o adeverință obținută de la primărie, care poate fi eliberată și în baza registrului aferent 2014, și tabelul centralizator cuprinzând date din această adeverință.
Pentru identificarea fără echivoc a parcelelor utilizate, conform regulamentelor europene, toți solicitanții vor prezenta tabelul centralizator prevăzut în Anexa 1, întocmit și semnat de către fermier și avizat de către primărie.
Marius Stroescu, director executiv APIA Argeș: ”Într-adevăr, așa cum a menționat domnul ministru Constantin, APIA Argeș lucrează, până pe data de 15 iunie, atât în centrul județean din Pitești, unde sunt primiți marii fermieri cât și în cele nouă centre locale. Singura problemă, singura rugăminte este ca și primăriile să lucreze în vederea eliberării documentelor necesare fermierilor. Degeaba lucrăm noi, la APIA, dacă de la primării nu se eliberează documentele cu care fermierii să vină aici. Au fost, după cum știți, zile de grevă în primării, zile în care nu s-au eliberat aceste documente. ”

Pentru a beneficia de plăţi directe, fermierii trebuie să îndeplinească o serie de condiții, după cum urmează:

- Să fie înregistraţi la APIA;
- Să depună cerere unica de plata în termen;
- Să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, suprafaţa parcelei să fie de cel puţin 0.30 ha, iar în cazul serelor, solarilor, viilor, livezilor, pepinierelor suprafaţa parcelelor să fie de 0.1 ha;
- Să facă dovada calităţii de fermier activ, dacă în anul precedent au depăşit cuantumul de 5.000 euro;
- Să declare toate parcelele agricole precum şi zonele de interes ecologic;
- Să anunţe în termen de 15 zile calendaristice orice modificare a datelor declarate în cererea unică de plată;
- Să declare date reale, complete şi perfect valabile atât în formularul de cerere unică de plată cât şi în documentele anexate acesteia;
- Să respecte normele de eco-condiţionalitate;
- Să prezinte actele care dovedesc utilizarea legală a terenului agricol şi a animalelor; aceste acte trebuie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată şi să fie valabile cel puţin până la data de 1 decembrie a anului de cerere;
- Să marcheze în teren limitele parcelei utilizate, atunci când este cultivată cu aceeași cultură cu a parcelei învecinate;
- Să furnizeze toate informaţiile solicitate motivat de către APIA;
- Să permită efectuarea controalelor de către APIA sau de către instituţii abilitate în acest sens;
- Să identifice, să declare, să delimiteze şi să localizeze FĂRĂ ECHIVOC parcelele agricole în aplicaţia electronică GIS. Începând cu 2018 identificarea şi delimitarea parcelelor se fac pe baza datelor cadastrale.
Alte criterii de eligibilitate pentru a beneficia de subventii APIA sunt prevăzute în OUG. Nr. 3/2015 art.8 şi în OMADR 619/2015 în funcţie de schema de plată solicitată.

Centre locale Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Argeș

•  CAMPULUNG
Sos. Naţională, nr.108, Câmpulung, Jud. Argeş
RADULESCU VALERIU
0248/510.168
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
•  COSTESTI
Str. Pieţii, nr. 15, Costesti
DUMITRESCU SILVIU CRISTIAN
0248/672.070
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
•  CURTEA DE ARGES
Str. Valea Danului, nr. 2
TOMESCU NICOLAE
0248/723.050
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
•  DOMNESTI
Str. Vlaicu Voda, nr .9, com. Domnesti
PAVLOVICI LAURIAN
0248/269.200
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
•  MIOVENI
Casa de cultura Mioveni, Str. Radu cel Frumos, nr. 1
BUCURA MARIA
0248/260.306
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
•  PITESTI
Calea Campulung, nr. 8 A
DUMITRACHE DAN MIHAI
0248/224.339
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
•  SLOBOZIA
Str. Brâncoveanu nr.11, bl.1, sc.A, ap.2, com. Slobozia
MANEA FLORENTIN
0248/698.140
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
•  TOPOLOVENI
Calea Bucuresti, nr. 107
CATRINU MIRCEA
0248/666.052
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
•  VEDEA
Loc. Vedea, Primaria comunei Vedea
MIHAI MARIN
0248/248.005
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Avand în vedere publicarea în data de 30 aprilie 2015 a Ordinului de ministru nr.737 care modifică anumite prevederi ale Ordinului 619/2015, iată documentele pe care trebuie să le prezinte persoanele juridice la depunerea cererii de plata pe anul 2015.

# PERSOANE JURIDICE – Arabil
DOCUMENTE OBLIGATORII ÎN VEDEREA DEPUNERII CERERII DE PLATĂ PE ANUL 2015

La depunerea cererii unice de plată, fermierii trebuie să prezinte la APIA:
- copie după actele care dovedesc forma de organizare şi numirea/desemnarea administratorului/ reprezentantului (de ex. contractul de societate al formei simple de asociere fără personalitate juridică/ şi/sau hotărârea adunării generale/ şi/sau actul constitutiv/ şi/sau statutul/ şi/sau acordul de constituire, etc.);      
- copie după documentele care dovedesc înregistrarea fiscală (de ex. certificatul de înregistrare de la Registrul Comerţului, actul pentru codul fiscal, etc.);   
- certificat constatator la zi de la ONRC
- pentru SOCIETATILE AGRICOLE certificat de inscriere in registrul special de la judecatoria unde a fost inscrisa societatea  agricola
- actul de identitate al administratorului-CI/BI. Daca nu se prezinta administratorul pentru depunerea cererii de plata: l imputernicire/delegatie pentru persoana desemnata; l copie BI/CI imputernicit.
- extras de cont  trezorerie obligatoriu (stampilat si semnat  de trezorerie ) pentru societati comerciale /agricole  si extras de cont banca stampilat si semnat  de banca pentru PFA,PF ,II
- stampila;

ATENTIE

Conform art. 8 alin. (1) litera n) din ordonanţă 3/2015 pentru a beneficia de plăti directe, fermierii vor prezenta documente privind utilizarea legală a terenului la depunerea cererii unice de plată prevăzute conform art.5 din Ordinul MADR nr. 737/2015 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului si dezvoltarii rurale nr. 619/2015 astfel:
- adeverinta eliberata de primaria pe raza careia se afla terenul declarat la APIA conform modelului-cadru prevăzut la Anexa nr. 1 la ordinul 619/2015 si este însotită de o copie conform cu originalul a filelor din registrul agricol în care sunt înscrise datele din cap. II.b,  cap. III si cap. XVa din Registrul agricol 2015 – 2019 sau un format letric din registrul agricol in format electronic, certificat conform cu originalul de către emitent si pentru:
i) terenul aflat la dispozitia fermierului in propritatea sa, se prezinta copii conform cu originalul ale titlului de proprietate sau ale altor acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului.
ii) terenul aflat la dispoziția fermierului sub alte forme decât în proprietatea fermierului, acesta prezintă tabelul centralizator cuprinzând contractele prevăzute de Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare, denumit în continuare noul Cod Civil, cum ar fi: contractul de arendare, contractul de concesiune, contractul de asociere în participaţiune, contractul de închiriere, contractul de comodat, precum și contractul de concesiune/arendă încheiat cu Agenția Domeniilor Statului, după caz, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1¹;
iii) terenul utilizat de fermier aflat la dispoziția sa sub alte forme decât cele prevăzute art. 5 alin 2 lit. b din Ordinul nr.737/2015 la punctele i) și ii), prezintă doar adeverința prevăzută la lit. a) sau d) eliberată de primăria pe raza căreia este situat terenul în cauză, această categorie de teren fiind înscrisă la cap. III, rândul 08 “sub alte forme” din Registrul agricol 2015-2019, și aceasta este documentul pe baza căruia se demonstrează că terenul este la dispoziția fermerului;
- identificarea fără echivoc a parcelelor agricole utilizate: tabelul  centralizator prevăzut în Anexa nr. 1¹, întocmit și semnat de către fermier și avizat de către primăria pe raza căreia se află terenul.
- prin derogare de la lit. a), pentru anul de cerere 2015, exploatația în care se desfășoară activitatea agricolă: adeverinţa eliberată de primăria pe raza căreia este situat terenul în cauză, folosind datele privind terenul agricol utilizat, înscrise în Registrul agricol 2014, conform modelului-cadru prevăzut în Anexa nr. 1, în situația în care nu este disponibil Registrul agricol 2015 – 2019.
- dacă sunteti înregistraţi la ONRC cu cod CAEN (activitate principala) altul decat diviziunea 01, GRUPELE 011-016 si din documentele depuse, respectiv certificatul de înregistrare sau actul de înfiintare/act constitutiv/statut NU reiese că desfăsurati activitatea agricolă trebuie sa prezentati documente verificabile emise de ANAF conform ordonantei 3/2015 si ordinul 619/2015
- in situatia in care solicitati sprijin pe suprafete cu categorie de folosinta PP trebuie sa prezentati copia cardului de exploatatie inscriere RNE sau adeverinta medic veterinar din care sa rezulte codul exploatatiei
(L.S.)

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea