IATSA Ștefănești s-a ales cu o țeapă de peste 660 milioane lei vechi din contractele cu chiriașa Industrial MB Plus

# Debitele urmează să fie recuperate în instanță.

IATSA Ștefănești a formulat, recent, cerere de deschidere a procedurii  generale de insolvență  impotriva SC Industrial MB Plus, societate comercială căreia i-a închiriat terenuri și imobile care au generat  restanțe și penalități de întârziere pe care creditoarea speră să le recupereze inscriindu-se la masa credală a  debitoarei. Dosarul a permit termen pe 28 mai.
IATSA Ștefănești  cere Tribunalului Specializat  obligarea debitoarei SC Industrial MB Plus la plata creanței certe, lichide și exigibile în cuantum de 66.457,15 lei  reprezentând debit principal și a penalităților de întârziere calculate până la data de 18 martie 2015, în cuantum de 1637 lei.
Între părți au existat acorduri cvontractuale  având ca oviect închirierea  unui imobil , properietatea IATSA Ștefănești  în suprafață de 450 mp, pe o perioadă de 8 ani,  acord valabil pentru perioada 1 februaruie 2012- 31 ianuarie 2020.  Întârzierea la plata chiriei pentru acest spațiu, cumulată cu cea  aferentă  altor 600 mp cu destinația birour  puse de IATSA Ștefănești  la dispoziția debitoarei, tot în baza contractelor de închiriere, au  atras restanțele amintite, iar întârziereile,  au depășit două luni.
“Debitoarea SC Industrial MB Plus nu a înțeles să-și achite debitul principal și penalitățíle calculate până în prezent, iar de la data scadenței au trecut mai mult de 60 de zile. ”, explică reprezentanții conducerii IATSA Ștefănești, care au și cerut intrarea în insolvență a datornicei.
“ Debitorul se află în stare de  insolvență prezumată, întrucât fondurile sale bănești disponibile sunt insuficiente pentru plata  datoriilor exigibile. ”, mai arată reprezentanții IATSA Ștefănești
Dosarul a permit termen pe 28 mai.
Industrial MB Plus SRL- firmă care funcționează chiar în  Parcul IATSA Ștefănești- a luat fiinţă în anul 2007 ca membră a unui grup de companii care activează în mai multe domenii de producţie, cum ar fi: piese auto, reciclare - producţie de hârtie, producţie de scule şi unelte pentru industria de construcţii.
Odată cu desprinderea din grup, în anul 2011, compania a demarat un nou proiect de producţie de ţevi din PVC- U multistrat pentru instalaţii (reţele) exterioare de canalizare. Până la restanțele amintite, debitoarea a funcționat fără sincope majore.
Cristina Stancu

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea