Top 100 restanțieri la TERMO CALOR CONFORT SA

# Factura emisă pentru serviciile de utilități publice constituie titlu executoriu
Utilizatorii serviciilor de utilitati publice, persoane fizice sau juridice, sunt obligati sa achite facturile reprezentand contravaloarea serviciilor furnizate/prestate in termenul de scadenta de 15 zile de la data emiterii facturilor; data emiterii se inscrie pe factura. Termenul de scadenta privind plata facturii se ia in calcul incepand cu data emiterii facturii.

Titlul executoriu este reprezentat de  factura de utilități publice care  poate fi pusă în executare silită prin intermediul unui executor judecătoresc, fără a mai fi necesar vreun litigiu în faţa instanţelor de judecată, potrivit dispozițiilor  art 42 alin 6^1 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice.
Executorul, la cererea creditorului, va solicita în instanţă încuviinţarea executării silite,  încuviintare care permite creditorului să ceară executorului judecătoresc care a solicitat încuviințarea să recurgă, simultan ori succesiv, la toate modalitățile de executare prevăzute de lege în vederea realizării drepturilor sale, inclusiv a cheltuielilor de executare. Încuviințarea executării silite produce efecte pe întreg teritoriul țării.
Creditorul, prin intermediul executorului judecătoresc, are la dispoziţie, pentru recuperarea creanţei, mai multe forme de executare care se vor derula simultan sau succesiv, până la realizarea integrală a dreptului recunoscut prin titlul executoriu, achitarea dobânzilor, penalităţilor sau a altor sume acordate prin titlu, precum şi a cheltuielilor de executare.
Poprirea se înfiinţează fără somaţie, în baza încheierii de încuviinţare a executării, prin adresă în care se va preciza şi titlul executoriu în temeiul căruia s-a înfiinţat poprirea, ce va fi comunicată celei de-a treia persoane (terţului poprit), împreună cu încheierea de încuviinţare a executării sau un certificat privind soluţia pronunţată în dosar.
O obligaţie stabilită prin hotărârea unei instanţe sau printr-un alt titlu şi care nu este adusă la îndeplinire de bunăvoie de debitor, se face prin executare silită, până la realizarea dreptului recunoscut prin titlu executoriu, achitarea dobânzilor, penalităţilor sau a altor sume, acordate potrivit legii prin acesta, precum şi a cheltuielilor de executare. Veniturile şi bunurile debitorului pot fi supuse executării silite dacă, potrivit legii, sunt urmăribile şi numai în măsura necesară pentru realizarea drepturilor creditorilor.
Titlul executoriu reprezentat de  factura de utilități publice a fost pus în executare silită prin intermediul executorului judecătoresc, la cererea creditorului TERMO CALOR CONFORT SA, după încuviințarea executării silite pentru următorii debitori:

Click AICI pentru vizualizarea dosarelor de executare silită

Click AICI pentru a vedea Top 100 restanțieri la TERMO CALOR CONFORT SAPrima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea