Mioveni: Află când se pot depune cererile pentru ajutorul de încălzire!

Începând de miercuri, 1 noiembrie, va demara acțiunea de primire a cererilor și a declarațiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru sezonul rece 2017 –  2018.
Cine poate beneficia de ajutoarele pentru încălzirea locuinţei: familiile sau persoanele singure ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici de 615 lei.
Familie - soţul, soţia, precum şi alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relaţii de rudenie, care au acelaşi domiciliu ori resedinţă şi/sau care locuiesc şi gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;

Persoană singură - persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, care locuieşte singură şi nu se mai afla în întreţinerea parinţilor, precum şi persoană cu vârsta cuprinsă între 16 si 18 ani, care locuieşte şi se gospodareşte singură şi are capacitate de exerciţiu anticipată, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată.

Pentru familiile şi persoanele singure beneficiare de ajutor social care utilizează combustibili solizi sau petrolieri ajutorul lunar este de  58 lei.
Cine depune cererea:titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este:
# proprietarul locuinţei;
# persoana care a înstrăinat locuinţa pe baza unui contract cu clauză de întreţinere;
# titularul contractului de închiriere;
# alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietar/titular de contract de închiriere;
# reprezentant legal pentru persoane singure care nu au împlinit 18 ani.

EXCEPŢIE VENITURI

La stabilirea venitului net lunar al familiei, în funcţie de care se acordă ajutorul pentru încălzirea locuinţei, nu se iau în calcul:
# alocaţia de stat pentru copii;
# alocaţia pentru susţinerea familiei (ASF);
# venitul minim garantat (VMG);
# bursele de studiu, bursele sociale si sprijinul financiar ,,Bani de liceu’’;
# bugetul personal complementar de care beneficiază persoana încadrată în grad de handicap şi anume:
- 106 lei pentru handicap gradul - GRAV (indemnizaţia este 340 lei din care 234 lei se ia în calcul pentru ajutor încălzire şi diferenţa de 106 lei este buget personal complementar si nu se ia în calcul la încălzire);
- 79 lei pentru handicap gradul - ACCENTUAT (indemnizaţia este 272 lei, 193 lei-da, 79 lei-nu);
- 39 lei pentru handicap gradul  -  MEDIU (39 lei - nu se ia în calcul la încălzire).

# Acte necesare pentru depunerea dosarelor:
Subvenţie încălzirea locuinţei cu Lemne şi cărbuni
- Cerere si declaratie pe proprie raspundere (viză taxe şi impozite, viză fond funciar); Descarca cerere
- C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;
- Certificate naştere pentru copii sub 14 ani;
- Certificat de căsătorie/deces, Hotărâre judecătorească de divorţ etc;
- Act proprietate/contract închiriere/comodat;
- Carte de identitate autoturism/motocicleta;
- Adeverinţa de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/şomaj/alocaţie/indemnizatie
- Adeverinta de venit de la DGFP pentru veniturile din activitati independente;
- Adeverinta institutie de invatamant in cazul burselor pentru elevi si studenti, cu exceptia burselor de studiu, sociale si ,,Bani de liceu’’
- Dosar cu şină.
Subvenţie încălzirea locuinţei cu Gaze naturale
- Cerere (viză asociaţie de proprietari, viză taxe şi impozite, viză fond funciar);
- C.I./B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;
- Certificate naştere pentru copii sub 14 ani;
- Certificat de căsătorie/deces, Hotărâre judecătorească de divorţ etc;
- Act proprietate/contract închiriere/comodat;
- Carte de identitate autoturism/motocicleta;
- Adeverinţa de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ indemnizatie;
- Adeverinta institutie de invatamant in cazul burselor pentru elevi si studenti, cu exceptia burselor de studiu, sociale si ,,Bani de liceu’’
- Adeverinta de venit de la DGFP pentru veniturile din activitati independente;
- Factură gaze (luna anterioară);
- Raport verificări, încercări şi probe în vederea autorizării aparatului (ISCIR);
- Proces-verbal de pune în funcţiune a instalaţiei de gaze (pentru aragaz şi centrală);
- Dosar cu şină.

Subvenţie încălzirea locuinţei cu Energie electrică
- Cerere (viză asociaţie de proprietari, viză taxe şi impozite, viză fond funciar); Descarca cerere
- C.I./B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;
- Certificate naştere pentru copii sub 14 ani;
- Certificat de căsătorie/deces, Hotărâre judecătorească de divorţ etc;
- Act proprietate/contract închiriere/comodat;
- Carte de identitate autoturism/motocicletă;
- Adeverinţa de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/şomaj/alocaţie/indemnizatie;
- Adeverinta institutie de invatamant in cazul burselor pentru elevi si studenti, cu exceptia burselor de studiu, sociale si ,,Bani de liceu’’
- Adeverinta de venit de la DGFP pentru veniturile din activitati independente;
- Factură energie electrică (luna anterioară);
- Contract de furnizare energie electrică
- Dosar cu şină.
# Unde se primesc cererile
Cererile se pot procura şi de la sediul Primăriei (de la ofiţerul de serviciu), zilnic, după următorul program: luni și miercuri între orele 8 și 16, marţi și joi între orele 8 și 17 şi vineri între orele 8 și 14 .
De asemenea, cererea se poate descărca de pe site-ul instituţiei www.emioveni.ro.
Activitatea de primire a cererilor de acordare a ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, energie electrică se va desfășura la ghişeul din holul instituţiei.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea