ADI SERVSAL Argeş continuă implementarea operaţională a sistemului de management integrat al deşeurilor

De la implementarea Sistemului Integrat de Management al Deşeurilor în judeţul Argeş, ca rezultate pozitive se pot nota:  Realizarea gradului de 100% de acoperire cu serviciul de colectare şi transport al deşeurilor menajere. Eliminarea depozitelor neconforme, ca urmare că toţi locuitorii judeţului au acum acces la sistemul de colectare şi transport.
Dacă în zonele urbane existau servicii de salubritate, din zonele rurale, în anul 2010, la începerea implementării operaţionale a proiectului, se colectau doar 3.500 de tone de deşeuri anual. În 2016-2017, cantitatea a ajuns la peste 34.000 de tone anual. Odată cu extinderea colectării organizate în întreg mediul rural al judeţului a apărut însă o altă situaţie: au crescut cantităţile de deşeuri menajere colectate iar în pubele/containere cetăţenii depozitează  bălegar, crengi, bolovani, fructe stricate, iarbă, vrejuri de fasole, deșeuri ce nu au căuta în sistem, sau chiar cenuşă, ceea ce poate produce incendierea recipienţilor. Acest lucru generează costuri suplimentare pentru colectare și transport şi tratare/depozitare iar în final acestea se regăsesc în facturile plătite de autoritatea locală sau cetățean.
Pentru îndeplinirea indicatorilor privind scăderea cantităţii generate, respectiv selectarea la sursă a deşeurilor, colectarea separată şi diminuarea cantităţii depozitate, executivul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară SERVSAL Argeş a continuat şi în 2017 implementarea proiectelor complementare în sprijinul comunităţilor locale membre ADI.

Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor a fost implementat în peste 60 de localităţi

În acest sens, a fost conceput şi diseminat, către toate UAT-urile membre, „Planul judeţean de gestionare a deşeurilor”. Acesta prevede ca fiecare gospodărie să primească un compostor pentru deşeurile biodegradabile, un sac galben pentru deşeurile reciclabile (hârtie/carton, plastic, metal) şi unul verde pentru sticlă.  Sacul galben este ridicat, în mediul rural, lunar, potrivit unui grafic anunţat, iar cel verde - o dată la 3 luni. Deşeurile reziduale, depozitate în pubele/containere, sunt ridicate de operatorul de salubritate săptămânal. În acest moment, peste 60 de localităţi şi-au însuşit şi aplică acest plan şi au distribuit către gospodăriile populaţiei compostoarele şi sacii coloraţi.
În 2017 au continuat şi campaniile de informare şi conştientizare publică prin intermediul mass-media şi a reţelelor de socializare şi în întâlniri directe cu reprezentanţii comunităţilor locale, cetăţenii şi elevii argeşeni.
În zona instituţiilor de învăţământ au fost încheiate parteneriate cu majoritatea acestora şi toate au primit gratuit recipienţi pentru colectare selectivă, inclusiv pentru deşeurile electrice, electronice mici şi baterii uzate, în cadrul unor campanii eco şi parteneriate.

ECOATITUDINE, implicarea celor mai tineri ecovoluntari de mediu în problemele comunităţii

De asemenea, în acest an a continuat şi proiectul ECOATUTUDINE, realizat în parteneriat cu Revista Infomediu Europa. Acesta s-a materializat în implicarea elevilor în campaniide informare a cetăţenilor privind selectarea deşeurilor la sursă şi diminuarea cantităţii totale de deşeuri prin reutilizare şi reciclare. Cele mai active şcoli şi comunităţi locale au fost premiate în cadrul unei festivităţi derulată în luna noiembrie, la Biblioteca Judeţeană.

„Compostul, soluţia din grădina ta!”

„Compostul, soluţia din grădina ta!”, un alt proiect ce s-a derulat, în continuare, în anul ce tocmai se încheie, a vizat distribuirea de compostoare individuale în peste 54.000 de gospodării. Acesta are ca scop principal devierea deşeurilor biodegradabile în aceşti recipienţi, pentru a evita costuri de transport, tratare, depozitare, precum şi penalităţile către Fondul de Mediu. Ecovoluntarii au mers din poartă în poartă şi au distribuit cetăţenilor sacii pentru reciclabile şi pliante cu informaţii despre selectarea deşeurilor în gospodărie, devierea celor biodegradabile în compostoare, precum şi graficele de colectare.
În paralel, au fost derulate campanii de ecologizare în zone de picnic, pe cursuri de apă şi tradiţionala acţiune de pe Transfăgărăşan, ajunsă la cea de a şase ediţie.

Doar 32 % din cetăţenii din mediul urban selectează deşeurile la sursă

În zona urbană, tot cu ajutorul ecovoluntarilor, au fost monitorizate peste 80 de platforme de colectare comună, unde, timp de 2 zile, cetăţenii care aduceau deşeurile au fost informaţi despre colectarea selectivă a deşeurilor la sursă şi s-au adunat date şi observaţii din partea acestora. Din datele adunate reiese că peste 90% dintre cetăţenii din mediul urban ştiu despre selectarea deşeurilor la sursă dar că doar 32 % aplică acest lucru în propria gospodărie.
Principalele probleme cu care ADI SERVSAL s-a confruntat şi în 2017 sunt, în continuare, agenţii economici fără licenţă care colectează din infrastructura publică, sau chiar din faţa gospodăriilor, materialele reciclabile cu valoare de piaţă, faptul că plătesc „la negru” persoane fără ocupaţie care caută aceste materiele în containere şi lasă mizerie în urmă şi distrugerea infrastructurii existente, prin incendierea sau furtul unor părţi componente.
Cu toate greutăţile din 2017, cu neajunsurile sistemului şi gradul redus de conştientizare publică, succesul programelor deja implementate ne face să credem că în 2018 vor reuşi să facem paşi importanţi către ceea ce se poate numi „normal”: un grad mai mare de colectare selectivă, un grad mai mare de implicare al cetăţenilor în problema gestionării deşeurilor, mai multe şi mai eficiente programe de educaţie, mai mulţi ecovoluntari alături de noi!!!

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea