Spitalul Județean Argeș și Direcția pentru Protecția Copilului Argeș - prejudicii uriașe depistate de Curtea de Conturi

Camera de Conturi Argeş şi-a exercitat, în cursul anului 2017, funcţia de control/audit la nivelul mai multor unităţi administrativ-teritoriale și instituții publice din județ. În raportul public al Curții de Conturi pe anul 2016 sunt evidențiate nereguli grave printre care bonusuri si remunerații ilegale. Acţiunile de control au identificat cazuri de nerespectare a reglementărilor legale, constatându-se abateri care au condus fie la nestabilirea, neurmărirea şi neîncasarea unor venituri bugetare, fie la producerea unor prejudicii ori la denaturarea unor date şi informaţii din situaţiile financiare.

Spitalul Județean - prejudiciu de aproape 5 milioane lei și abateri financiare de 2,1 milioane lei

Camera de Conturi Argeș a efectuat o acțiune de audit la Spitalul Județean în anul 2017, timp de o lună, între 4 octombrie – 14 noiembrie. Ce s-a descoperit în urma controlului? Un prejudiciu de 5 milioane de lei și abateri financiare de peste 2,1 milioane lei.
În primul rând, Camera de Conturi Argeș a stabilit că s-au efectuat plăți nelegale de 4 milioane lei în contul unor societăți comerciale, pentru medicamente care n-au fost livrate niciodată. În septembrie 2017 mascații au descins la Spitalul Județean, procurorii DIICOT reținând-o pe contabila spitalului, Amalia Dumitrașcu. Aceasta ar fi prejudiciat unitatea folosindu-se de firma Rivertex, ai cărei patroni îi erau prieteni. În schimbul banilor, firma nu a livrat niciun medicament spitalului. „Au fost efectuate plăți nelegale, din creditele bugetare aprobate la Titlul II „Bunuri și servicii”, art .20.04 – „Medicamente și materiale sanitare”, alineat 20.04.01 – „Medicamente”, în valoare de 3.988.688 lei, reprezentând sume achitate în contul unei societăți comerciale fără existenţa angajamentelor legale și fără contraprestație. În timpul misiunii de audit, echipa de audit a recomandat conducerii entității luarea de măsuri pentru stabilirea întinderii prejudiciului și recuperarea acestuia. Conducerea SJU Pitești prin personalul de specialitate, a procedat la stabilirea întinderii prejudiciului adus bugetului entității prin plățile nelegale efectuate, operațiune din care a rezultat că valoarea certă a acestuia este de de 4.932.364 lei, din care 3.988.688 lei plăți nelegale și 943.676 lei dobânzi și penalități de întârziere”, se arată în raportul Camerei de Conturi Argeș.

Servicii medicale neîncasate la Spitalul Județean în sumă totală de 659.184 lei

De asemenea, Curtea de Conturi a mai constatat că:
# „nu au fost înregistrate în evidența contabilă a entității auditate, și implicit nu au fost raportate în situațiile financiare aferente anului 2016, stocuri de natura medicamentelor, materialelor sanitare și materialelor gospodărești care constituie aparatul de urgență al spitalului, în sumă totală de 806.077 lei”.
# „nu au fost stabilite și înregistrate în evidența contabilă a entității auditate și implicit nu au fost urmărite la încasare dobânzi și penalități de întârziere și dobânzi legale în sumă totală de 268.698 lei aferente debitelor principale pentru un număr de 37 debitori ai SJU Pitești”.
# „Nu au fost luate măsuri de reducere a prestațiilor contractuale neîncasate din servicii medicale nevalidate de Casa de Asigurări de Sănătate Argeș, ca urmare a neaplicării regulilor de confirmare și reconfirmare din punct de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient, pentru cazurile de pacienți în regim de spitalizare continuă, în comisia de analiză constituită la nivelul SJU Pitești. Valoarea abaterii constatate este reprezentată de serviciile medicale neîncasate datorită nevalidării acestora de către Școala Națională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, în sumă totală de 659.184 lei, pentru care nu s-au luat măsuri de reducere a cauzelor invalidării”.

DGASPC Argeș - plăți de 5,8 milioane lei pentru morți și persoane fără drept

În ceea ce privește acțiunea de audit de la Consiliul Județean Argeș, Curtea de Conturi a stabilit existența unui prejudiciu total de 796.000 lei, dintre care 784.000 lei au fost constatați la Direcția pentru Protecția Copilului Argeș, instituție subordonată CJ Argeș.
„Urmare verificării fondurilor publice alocate entității subordonate Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș echipa de audit a constatat efectuarea de plăţi necuvenite de 580.825 lei în favoarea unor persoane care nu aveau dreptul să beneficieze de aceste drepturi sau unor persoane decedate care beneficiaseră anterior de anumite drepturi acordate persoanelor cu dizabilități. Aferent plăților nelegale efectuate de 580.825 lei au fost calculate majorări de întârziere în sumă totală de 202.777 lei rezultând un prejudiciu total de 783.602 lei”. A.V.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea