Trei primării din Argeș - prejudiciu total de circa 1,7 milioane lei

# Fostul primar Florin Frătică (foto) a făcut prăpăd în administrația de la Bradu # Bradu, Ungheni și Corbeni pe lista neagră în județ, în urma raportului Camerei de Conturi Argeș
Pe vremea fostului primar, Florin Frătică, s-au descoperit la Bradu zeci de nereguli. Astfel, în urma raportului Curții de Conturi, Primăria Bradu ocupă primul loc dintre primăriile din județ ca valoare a prejudiciului constatat. În acest top al „rușinii”, instituția administrată de fostul primar este lider autoritar cu un prejudiciu de 640.000 lei. Aceasta este urmată de Primăria Ungheni cu 589.000 lei și Primăria Corbeni cu 441.000 lei. În total, cele trei administrații au creat un prejudiciu de circa 1,7 milioane lei.

Prăpădul realizat de Florin Frătică în Administrația de la Bradu: 14 investiții și măsuri găsite cu nereguli

Aproape la fiecare investiție realizată de Frătică, la Bradu au fot găsite plăți nelegale.
# La Bradu au fost acordate drepturi salariale care au depășit nivelul prevăzut de lege, pentru un număr de 8 salariați, fapt ce a condus la efectuarea de plăți nelegale în perioada iulie 2014 – decembrie 2016, în sumă totală de 42.476 lei pentru care au fost calculate majorări de întârziere în sumă totală de 8.774 lei, valoarea estimativă a abaterii fiind de 51.250 lei.
# Au fost acordate finanțări nerambursabile, reprezentând sprijin financiar pentru 3 unități locale de cult, dar acest sprijin acordat nu a fost justificat în totalitate de unitățile locale de cult beneficiare, prejudiciul cauzat bugetului local al comunei Bradu fiind de 15.080 lei.
# S-a plătit necuvenit suma totală estimată de 55.192 lei, reprezentând contravaloarea cantităților de lucrări acceptate la plată şi decontate, dar neexecutate la obiectivul de investiții „Extindere dispensar – Structură”. La sumă au fost adăugate majorări de întârziere.
# S-a plătit necuvenit suma totală estimată de 14.240 lei, reprezentând contravaloarea cantităților de lucrări acceptate la plată şi decontate, dar neexecutate la obiectivul de investiții „Extindere tribună stadion în comuna Bradu, județul Argeș”.  La sumă s-au adăugat majorări de întârziere.
# S-a plătit necuvenit suma totală estimată de 99.600 lei, reprezentând contravaloarea cantităților de lucrări acceptate la plată şi decontate dar neexecutate la obiectivul de investiții „Reabilitare Teren Sport (Gazon Sintetic Polipropilenă 30 mm)”. La sumă s-au adăugat majorări de întârziere.
# S-a plătit necuvenit suma totală estimată de 59.287 lei, reprezentând contravaloarea cantităților de lucrări acceptate la plată şi decontate, dar neexecutate la obiectivul de investiții „Lucrări de asfaltare strada Scoarței, comuna Bradu, județul Argeș”. La sumă s-au adăugat majorări de întârziere.
# S-a plătit necuvenit suma totală estimată de 5.439 lei, reprezentând contravaloarea cantităților de lucrări acceptate la plată şi decontate, dar neexecutate la obiectivele de investiții „Lucrări de asfaltare strada Aleea Neajlov, în comuna Bradu, județul Argeș” și respectiv „Lucrări de asfaltare Drum Acces Parc, în comuna Bradu, județul Argeș”. La sumă s-au adăugat majorări de întârziere.
# S-a plătit necuvenit suma totală estimată de 17.609 lei, reprezentând contravaloarea cantităților de lucrări acceptate la plată şi decontate, dar neexecutate la obiectivul de investiții „Execuție lucrări de reabilitare stație de autobuz în comuna Bradu, județul Argeș”. La sumă s-au adăugat majorări de întârziere.
# S-a plătit necuvenit suma totală estimată de 31.003 lei, reprezentând contravaloarea cantităților de lucrări acceptate la plată şi decontate dar neexecutate la obiectivul de investiții „Împrejmuire cu gard a terenului de sport în comuna Bradu, județul Argeș”. La sumă s-au adăugat majorări de întârziere.
# S-a plătit necuvenit suma totală estimată de 18.779 lei, reprezentând contravaloarea cantităților de lucrări acceptate la plată şi decontate, dar neexecutate la obiectivele de investiții „Asfaltare strada Făgetului, Plopilor, Alunului, Brândușei, Toporașilor, Floriilor”. La sumă s-au adăugat majorări de întârziere.
# S-a plătit necuvenit suma totală estimată de 30.910 lei, reprezentând contravaloarea cantităților de lucrări acceptate la plată şi decontate, dar neexecutate la obiectivul de investiții „Canalizare pluvială 680 ML” pentru care au fost calculate accesorii fiscale în sumă de 2.164 lei.
# S-a plătit necuvenit suma totală estimată de 19.032 lei, reprezentând contravaloarea cantităților de lucrări acceptate la plată şi decontate, dar neexecutate la obiectivul de investiții „Gard Școală Geamăna”. La sumă s-au adăugat majorări de întârziere.
# S-a plătit necuvenit suma totală estimată de 166.295 lei reprezentând contravaloarea cantităților de lucrări acceptate la plată şi decontate, dar neexecutate la obiectivul de investiții „Îmbunătățirea calității mediului prin realizarea de spații verzi în comuna Bradu, județul Argeș” pentru care au fost calculate accesorii fiscale în sumă de 16.629 lei.
# S-a plătit necuvenit suma totală estimată de 6.727 lei, reprezentând contravaloarea prestațiilor de dirigenţie de șantier, care au fost efectuate cu nerespectarea prevederilor convenite prin contractele încheiate în acest sens, cu UATC Bradu.

Ungheni - comuna unde conducere primăriei și-a mărit nelegal salariul

Imediat după Bradu, în ceea ce privește nivelul prejudiciului constatat de Curtea de Conturi, se află comuna Ungheni, administrată de primarul Iulian Miu. În urma raportului curții de conturi au fost descoperite abateri financiare de 9.395.000 lei și un prejudiciu de 589.000 lei. Secretarul comunei, contabilul, viceprimarul și, bineînțeles, primarul au primit drepturi salariale nelegale, conform Camerei de Conturi Argeș.
# Au fost stabilite și acordate drepturi salariale care au depășit nivelul prevăzut de lege, pentru secretarul comunei Ungheni, fapt ce a condus la efectuarea de plăți nelegale în valoare totală de 34.602 lei, din care 19.812 lei au reprezentat salariile nete plătite angajatului, iar 14.790 lei, au reprezentat impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de angajat și angajator, plătite către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și bugetele fondurilor speciale. La sumă au fost adăugate majorări de întârziere.
# Au fost stabilite și acordate drepturi salariale care au depășit nivelul prevăzut de lege, pentru un inspector superior (contabil), fapt ce a condus la efectuarea de plăți nelegale în valoare totală de 45.029 lei, din care 25.781 lei au reprezentat salariile nete plătite angajatului, iar 19.248 lei, au reprezentat impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de angajat și angajator, plătite către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și bugetele fondurilor speciale. La sumă au fost adăugate majorări de întârziere.
# Au fost stabilite și acordate drepturi salariale care au depășit nivelul prevăzut de lege, pentru viceprimarul comunei Ungheni, fapt ce a condus la efectuarea de plăți nelegale în valoare totală de 25.692 lei, reprezentând indemnizațiile nete plătite viceprimarului și contribuțiile sociale. La sumă au fost adăugate majorări de întârziere.
# Au fost stabilite și acordate drepturi salariale care au depășit nivelul prevăzut de lege, pentru primarul comunei Ungheni, fapt ce a condus la efectuarea de plăți nelegale în valoare totală de 2.402 lei, indemnizații și impozitul pe venit. La sumă au fost adăugate majorări de întârziere.
# Au fost efectuate în perioada verificată plăți nelegale în sumă totală de 456.497 lei, din creditele bugetare aprobate din cele două surse de finanțare (buget de stat și surse proprii), de la articolul bugetar 71.01.01”Construcţii”, reprezentând contravaloarea unor lucrări acceptate la plată și decontate dar neexecutate, ori acceptate la plată și decontate cu nerespectarea prevederilor legale şi contractuale, în cazul a 6 obiective de investitii. La sumă au fost adăugate majorări de întârziere. Abaterea constatată a fost integral remediată.

La Corbeni - prejudiciu de 441.000 pentru plăți nelegale

Camera de Conturi Argeș nu a fost blândă nici cu Primăria Corbeni, instituție „gospodărită” de primarul Virgil Mateescu. În urma raportului a fost constatat un prejudiciu de 441.000 lei. Au fost descoperite mai multe investiții care au fost plătite necuvenit sau nelegal.
# S-a plătit necuvenit, din creditele bugetare aprobate, la cap. 84.03.01 – Transporturi Titlul 71 “Active nefinanciare”, art.71.01. – Constructii, suma estimată de 46.574 lei, reprezentând contravaloarea cantităților de lucrări, acceptate la plată, decontate dar neexecutate la obiectivele „Reabilitare prin asfaltare drum comunal Oeștii Ungureni –centru Comuna Corbeni Jud. Argeș”, respectiv „Reabilitare prin asfaltare drum comunal DC 254 Comuna Corbeni Jud. Argeș”.
# S-a plătit necuvenit, din creditele bugetare aprobate, la cap. 74.02. – Mediu Titlul 71 “Active nefinanciare”, art.71.01. – Construcții, suma estimată de 105.788 lei, reprezentând contravaloarea cantităților de lucrări acceptate la plată, decontate dar neexecutate la obiectivul de investiții ”Execuție racorduri individuale de canalizare Comuna Corbeni” pe de o parte și respectiv lucrări decontate cu nerespectarea prevederilor legale şi contractuale, pe de altă parte.
# Au fost efectuate plăți nelegale, în sumă estimată de 287.185 lei, reprezentând contravaloarea cantităților de lucrări acceptate la plată, decontate dar neexecutate la obiectivul de investiții ¨Sistem centralizat de canalizare în satele Oeștii Ungureni și Oeștii Pământeni în comuna Corbeni, județul Argeș¨, realizat în baza contractului 1930/02.04.2013.

La Primăria Suseni s-au acordat produse cosmetice -„pachete cadou” elevilor

Camera de Conturi Argeş a descoperit, la Suseni, în ograda primarului Doru Radu, că au fost efectuate plăţi nelegale pentru produse cosmetice.
„În exercițiile financiar-bugetare ale anilor 2014, 2015 și 2016 au fost efectuate plăți nelegale, din creditele bugetare aprobate la capitolul 51.01.03-”Autorități publice”, articolul 20.30.30-Alte cheltuieli, în sumă de 31.626 lei, reprezentând contravaloarea produselor alimentare și cosmetice, oferite drept pachete-cadou elevilor școlari și preșcolari care frecventează cursurile școlilor din comuna Suseni, precum și copiilor în vârsta de până la 18 ani ai personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din instituțiile și serviciile publice de subordonare locală. Valoarea totală a abaterii prezentate, care a avut drept consecință prejudicierea bugetului entității auditate, este de 40.056 lei din care 31.626 lei sunt plăți nelegale și 8.430 lei majorări de întârziere aferente”, se arată în raportul Camerei de Conturi Argeș.
Material realizat de Alex Vlaicu

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea