Alcadibo a scăpat de insolvență pentru că Dalina a renunțat la plângere

Așa cum am mai scris pentru că nu a achitat bani pentru… fier, Tribunalul Specializat Argeș a deschis insolvența Alcadibo Trading firma omului de afaceri Constantin Pănescu, Alcadibo Trading SA, societate care se ocupă de „distribuţia de echipament electric de joasă tensiune şi de materiale pentru instalaţii electrice“, după cum susţine pe site-ul propriu, a intrat în procedură de insolvență. Gheorghe Drăghici, administratorul firmei Mondo Impex Dalina din Ștefănești  a cerut, pe 16 octombrie, la Tribunalul Specializat Argeș, insolvența Alcadibo Trading.
Pe 14 decembrie, instanța a deschis procedura de insolvență și a numit administrator judiciar provizoriu. „Respinge contestaţia formulată de debitoarea ALCADIBO TRADING S.A., ca neîntemeiată. În temeiul art.72 din legea nr. 85/2014: Deschide procedura generală de insolvenţă împotriva debitoarei. În temeiul art.73 cu referire la art.45 alin.1 lit.d şi art.57 alin.1 din lege, desemnează în calitate de administrator judiciar provizoriu pe AKTIV-LEX INSOLVENŢĂ SPRL, cu un onorariu lunar de 1.000 lei, fără TVA, plătit din averea debitorului. În lipsa disponibilităţilor în contul debitorului se va utiliza fondul de lichidare, plăţile urmând a fi făcute în conformitate cu prevederile art.37 alin.4 din OUG nr.86/2006, pe baza unui buget previzionat. Menţine debitorului dreptul de administrare. În temeiul art.902 alin.2 pct.16 Cod civil: Dispune notarea în cartea funciară a deschiderii procedurii de insolvenţă. În temeiul art.76 din Legea nr.85/2014, dispune comunicarea prezentei sentinţe către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului declarat la registrul corespunzător şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi…”, se arată în hotărârea instanței.
Patronul firmei din Ștefănești a cerut insolvența societății condusă de Pănescu din cauza faptului că nu a plătit integral și la timp datoriile pentru serviciile realizate în favoarea sa. De fapt, Pănescu s-a zgârcit să plătească lui Drăghici bani pentru… fier, în valoare 48.592 lei. Cum contractul a fost încheiat în urmă cu un an de zile iar patronul de la Alcadibo nu a plătit datoria, firma Mondo Impex Dalina a cerut insolvența societății și plata a peste 120.000 de lei, cu tot cu penalități de întârziere.
„În fapt, în data de 16 septembrie 2016, în calitate de vânzător, am încheiat cu debitoarea, în calitate de cumpărător, contract de vânzare-cumpărare… prin care ne-am angajat să punem la dispoziția beneficiarului cantitatea de fier necesară în conformitate cu comenzile lansate de către debitoare. (…) Suma totală datorată subscrisei la data de 13.10.2017 este în cuantum de 123.530,89 lei, din care 74,938,55 lei reprezintă penalități de întârziere calculate până la 16.10.2017, pentru facturi mai vechi de 60 de zile”, arată reprezentantul Mondo Impex Dalin.

După două luni de insolvență, din nou în afaceri

Probabil că Alcadibo, firmă condusă de ambițiosul Constantin Pănescu, s-a înțeles cumva cu Dalina Impex. Contactați, reprezentanți ai firmei creditoare nu au vrut să dea detalii cu privire la acest aspect. Cert este că Pănescu este din nou în business, și nu doar cu o firmă (Metabet), ci două. Așa că, afaceriști, păziți-vă!...

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea