În Argeş, rata şomajului creşte, câştigul salarial se menţine, iar sporul natural e pe minus

Potrivit  celor mai recente raportări ale Direcţiei Judeţene de Statistică Argeş, în luna noiembrie 2013 (ultima lună pentru care au fost prelucrate date statistice), rata şomajului  a fost, la nivel de judeţ, de 6,9%, depăşind în continuare media înregistrată la nivel naţional (5,6%). Câştigul salarial realizat în judeţul Argeş în aceeaşi lună a fost mai mic comparativ cu realizările medii la nivel naţional, însă a rămas foarte apropiat de media lunii precedente înregistrată la nivel de judeţ. În aceeaşi lună a scăzut numărul căsătoriilor, dar şi cel al divorţurilor iar sporul natural a fost negativ.
La 30 noiembrie 2013 numărul şomerilor înregistraţi la nivel de judeţ a fost de 18396 persoane, în creştere cu 895 persoane (5,1%) comparativ cu luna octombrie 2013 şi cu 2994 persoane (19,4%) faţă de luna corespunzătoare din anul 2012. Bărbaţii au fost majoritari, mai exact 56,5% în totalul şomerilor. Ponderea cea mai mare au deţinut-o, la ambele sexe, şomerii neindemnizaţi (62,3% din totalul şomerilor bărbaţi şi 58,2% din totalul şomerilor femei).
Numărul şomerilor neindemnizaţi aflaţi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Argeş la finele lunii noiembrie 2013 a fost de 11129 persoane (din care 4656 erau femei), în creştere cu 4,0% faţă de sfârşitul lunii octombrie 2013.
Analiza şomerilor înregistraţi (indemnizaţi şi neindemnizaţi) după nivelul de instruire evidenţiază preponderenţa celor cu un nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional cu o greutate specifică de 83,3% în totalul şomerilor neindemnizaţi şi a celor cu un nivel de instruire liceal şi postliceal cu o greutate specifică de 50,6% în totalul şomerilor indemnizaţi.

136.156 de salariaţi

Efectivul de salariaţi la 30 noiembrie 2013 în judeţul Argeş a fost de 136.156 persoane, în scădere cu 398 de persoane faţă de efectivul salariaţilor de la finele lunii octombrie 2013. Potrivit datelor aferente lunii noiembrie 2013,  cea mai mare parte a salariaţilor (50,8%) activează în industrie şi construcţii, restul regăsindu-se în servicii (47,6%) şi în agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi pescuit (1,6%).
De precizat că scăderea  de 0,3% s-a manifestat cu aceeaşi intensitate în toate sectoarele economice. Comparativ cu finele lunii noiembrie 2012, efectivul total al salariaţilor a crescut  cu 3035 persoane.

Câştigul salarial mediu brut a scăzut uşor

În luna de raportare, în judeţul Argeş, câştigul salarial mediu brut a fost de 2139 lei, înregistrând o uşoară scădere (-0,1%) faţă de nivelul realizărilor salariale din luna octombrie 2013. Influenţa cea mai mare a avut-o dinamica negativă a câştigului salarial din sectorul industrie şi construcţii şi din agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi pescuit. Comparativ însă cu realizările salariale înregistrate în aceeaşi lună a anului 2012, cîştigul salarial mediu brut a crescut cu 3,9% .
Câştigul salarial mediu net realizat în luna noiembrie 2013 a fost şi el mai mic, de 1545 lei, în scădere cu 2 lei comparativ cu realizările salariale din luna octombrie 2013. Ca şi în cazul salariului mediu brut, faţă de luna corespunzătoare din anul 2012, câştigul salarial mediu net a fost mai mare  cu 3,9%, urmare a câştigurilor mai mari înregistrate în toate sectoarele economice.
Acolo unde ele s-au înregistrat, creşterile câştigului salarial mediu net faţă de luna octombrie 2013  au fost rezultatul acordării de prime (inclusiv premii ocazionale), sume din alte fonduri (inclusiv tichete de masă), sau a realizării de producţii ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte). De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net au fost influenţate în unele activităţi economice şi de disponibilizările de salariaţi cu câştiguri salariale mici.
În paralel, scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă, acolo unde ele s-au produs,  au fost cauzate de acordarea în luna precedentă a primelor ocazionale, plăţii sumelor din profit ori din alte fonduri (inclusiv tichete de masă). De asemenea, în unele activităţi economice scăderea nivelului câştigului salarial mediu net din luna noiembrie a fost cauzată de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte).

Spor natural negativ

Şi în luna noiembrie 2013, sporul natural înregistrat la nivel de judeţ a fost negativ (-161 persoane), în creştere  cu două persoane faţă de luna octombrie 2013.  Comparativ cu luna corespunzătoare din anul 2012, soldul negativ dintre născuţii-vii şi decedaţi s-a redus cu 29 persoane.

A scăzut numărul căsătoriilor, dar şi cel al divorţurilor

La oficiile de stare civilă au fost încheiate şi înregistrate 141 căsătorii, cu 184 căsătorii mai  puţin decât în luna octombrie 2013 (-56,6%). Faţă de luna noiembrie 2012, numărul căsătoriilor încheiate a crescut cu 2,2%.
Prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform Legii nr. 202 / 2010, în luna noiembrie 2013 au fost pronunţate 33 divorţuri, cu 48 cazuri mai puţine  faţă de luna precedentă. Comparativ cu luna  noiembrie 2012, numărul divorţurilor pronunţate a fost mai mic cu 65 cazuri.
C.S.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea