Avem motivarea instanței în procesul celor 32,8 hectare din Pădurea Trivale

# Tribunalul Vâlcea a decis: „Părțile, care au încheiat actele, au fost de bună credință” # Culmea! Decizia magistraților de la Vâlcea e contradictorie față de cea a Tribunalului Argeș, în care se arăta că: „Nu este vorba de cumpărare de bună credință”

Direcția Silvică Argeș duce, de ani buni, o luptă grea, în instanțe, pentru a intra în deplină proprietate și posesie cu cele 32,8 hectare transferate din Rătești tocmai în Pădurea Trivale. O parte dintre ele au fost cumpărate de omul de afaceri Nicolae Ivănescu de la Ileana Brătianu (nepoata lui Ion C. Brătianu), fiind vândute ulterior către trei firme, patronate de cetățeni israelieni. Când lupta pornită de conducerea Direcției Silvice pentru recuperarea terenurilor părea că se îndreaptă spre victorie, situaţia a luat o întorsătură la 360 de grade.

Tribunalul Vâlcea a respins anularea contractelor de vânzare-cumpărare

După cum vă precizam și în ediția trecută a săptămânalului „Atitudine în Argeș”, pe 1 noiembrie, Tribunalul Vâlcea a respins, pe fond, cererea de chemare în judecată a Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, prin Direcția Silvică Argeș, și a Statului român, prin Ministerul Finanțelor Publice, privind anularea contractelor de vânzare-cumpărare pentru cele 32,8 hectare din Pădurea Trivale.
În continuare, vă prezentăm motivarea judecătorului Tribunalului Vâlcea în acest dosar. De menționat că toate capetele de cerere formulate de Direcția Silvică Argeș și de Ministerul Finanțelor Publice, au fost respinse. Este vorba despre solicitările:
- privind obligarea pârâtului Nicolae Ivănescu să lase reclamantelor, în deplină proprietate și liniștită posesie imobilul Canton Silvic Plopilor, situate în UP II Trivale;
- privind constatarea nulității absolute a contractelor de vânzare-cumpărare;
- privind obligarea pârâților să lase reclamantelor în deplină rpoprietate și posesie terenul situate în U.P. II Trivale, u.a. 17A%, 17B, 17C, 17A, 13A%, 44A, 44B, 44C, 44D, 44AR1, 44R2, aflat pe raza administrativ teritorială a mun. Piteşti;
- privind rectificarea înscrierilor în cartea funciară.
„Prin cererea de chemare în judecată, reclamantele solicit constatarea nulității absolute a actelor juridice…, întrucât, prin  sentința civilă nr. 11559/03.12.2014, pronunțată de Judecătoria Pitești în dosarul nr. 21035/280/2013, astfel cum a fost modificată prin decizia civilă nr. 3815/03.12.2015 pronunțată de Tribunalul Argeș în același dosar, titlul de proprietate nr. 88/12.02.2007 a fost anulat în privința suprafeței totale de 32,8 ha iar actele juridice… vizează terenuri ce compun această suprafață, devenind aplicabil principiul anulării actului subsecvent ca urmare a anulării actului initial – resolute jure dantis, resolvitur jus accipientis”, se arată în motivarea Tribunalului Vâlcea.

„Contractele a căror desființare se solicită sunt cu titlu oneros”

Instanța decide că au existat cumpărători de bună credință în ceea ce privește cele 32,8 ha din Pădurea Trivale și respinge solicitările reclamanților.
„Tribunalul apreciază că sunt îndeplinite condițiile aparenței în drept. Astfel, contractele a căror desființare se solicit sunt cu titlu oneros. Pe de altă parte, Tribunalul reține și îndeplinirea condițiilor constând în existența bunei credințe a dobânditorului, respectiv în existența erorii comune și invincibile. Tribunalul constată că, la momentul încheierii actelor a căror desființare se solicita, soluția din dosarul nr. 21.035/280/2013, nu era definitivă. Pe de altă parte, cererea de chemare în judecată care a dat naștere acestui dosar, a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Pitești la data de 2.10.2013, majoritatea actelor a căror desființare se solicita fiind încheiate anterior acestei date.
Pe de altă parte, în privința actelor încheiate ulterior datei de 2.10.2013, părțile acestor acte nu aveau cunoștința de existența litigiului, nefiind părți în acest litigiu iar acest litigiu nu a fost înscris în cartea funciară. Dimpotrivă, toate actele în privința cărora se solicita desființarea au fost înscrise în cartea funciară.
Tribunalul apreciază că părțile care au încheiat actele a căror desființare se solicită au fost de bună credință, totodată fiind într-o eroare umană și invincibilă în ceea ce privește calitatea de proprietar a înstrăinătorului.
În consecință, Tribunalul apreciază că principiul validității aparenței în drept, mai sus analizat, împiedică constatarea nulității absolute a actelor juridice mai sus menționate, motiv pentru care tribunalul va respinge capătul de cerere formulat de reclamante privind constatarea nulității absolute a contractelor de vânzare-cumpărare ca neîntemeiat”, se arată în motivarea judecătorului Tribunalului Vâlcea.
Pentru că cererea privind nulitatea actelor de vânzare-cumpărare nu a fost admisă, rând pe rând au fost respinse și cererile privind obligarea pârâților de a lăsa în deplină proprietate și posesie terenurile din Pădurea Trivale sau rectificarea înscrierilor în cartea funciară.

Tribunalul Argeș a dat o hotărâre care este contradictorie deciziei Tribunalului Vâlcea

De precizat că, în urmă cu un și jumătate, pe 20 martie 2018, Tribunalul Argeș a dat, pe fond, înainte de strămutarea dosarului, o hotărâre care este complet contradictorie deciziei Tribunalului Vâlcea. Instanța argeșeană decidea anularea contractelor de vânzare-cumpărare pentru cele 32,8 ha de teren din Pădurea Trivale. De asemenea, instanța l-a obligat pe Nicolae Ivănescu să lase în deplină proprietate şi posesia imobilului Cantonul Silvic Plopilor.
În motivarea instanței argeșene, se arătă că NU au existat cumpărători de bună credință în ceea ce privește cele 32,8 ha din Pădurea Trivale.
„Motivul nulității absolute parțiale a titlului de proprietate a fost aceea că terenul cu vegetație forestieră în suprafață de 32,8 ha nu reprezintă vechiul amplasament al pârâtei, iar anterior anului 1945 pădurea menționată era recunoscută ca făcând parte din proprietatea de stat, fiind administrată de Casa Autonomă a Pădurilor Statului. (…) Având în vedere că pârâții Ivănescu Nicolae, Paraschiv Victor Ionuț și Ungureanu Nicolae nu au dobândit în proprietate terenul în litigiu, nefiind vorba de cumpărare de bună credință, nu aveau cum să transmită ceva ce nu aveau în patrimoniul lor. Mai mult decât atât, prin contractele încheiate ulterior, respectiv, 2009, 2010, 2011, 2012 și 2014, prezumția bunei credințe este răsturnată și de împrejurarea că terenul făcea obiectul unui litigiu în dosarul nr. 9455/280/2009, cauză în care s-a invocat tocmai nulitatea titlului de proprietate ce a stat la baza încheierii contractelor de vânzare-cumpărare. Urmare a constatării nulității absolute a contractelor de vânzare-cumpărare pârâții nu mai justifică nici un drept de proprietate asupra terenului în litigiu, terenuri domeniu public stăpânit fără drept de pârâți. Tribunalul urmează a obliga pârâții să lase reclamantului în deplină proprietate și posesie terenurile”, se arată în motivarea instanței Tribunalului Argeș.

Direcția Silvică Argeș va face apel

Direcția Silvică Argeș, prin directorul Armand Chiriloiu (foto), va ataca cu apel decizia Tribunalului Vâlcea. Instanța superioară zonală este Curtea de Apel Pitești, asta în situația în care dosarul nu va fi, din nou, strămutat. 
”Am pierdut, pe fond... Nu am explicație. Nu comentez ce spune instanța, dar nu se poate așa ceva. Facem imediat apel. (...) Trebuie să ne luăm pădurea înapoi. (...) Eu cred că nu se poate să rămână hotărârea așa. Mai ales că noi am câștigat pe fond și înainte de strămutare”, ne-a precizat directorul Armand Chiriloiu.
A.V.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea