Frații Rădulescu au pierdut prima bătălie pentru blocul din Căpitan Cuțui

# Tribunalul Argeș anulează actele ce au stat la baza construirii blocului de lângă Unitatea Militară # Proiectul a fost aprobat, cu unanimitate de voturi, de consilierii locali piteșteni

Tribunalul Argeș, la sfârșitul săptămânii trecute, a hotărât: blocul fraților Rădulescu, din Căpitan Cuțui, nu este construit cu acte în regulă. Autoritățile locale au dat autorizație de construire fără să obțină (nici măcar să ceară) un aviz de la MApN, deși imobilul este situat în apropierea Batalionului 49 Apărare Chimică, Biologică, Radiologică, Nucleară – CBRN și a depozitului de armament al Garnizoanei Pitești.

Prefectura Argeș a cerut, în instanța sus menționată, anularea autorizației de construcție pentru acest bloc, precum și a hotărârilor de Consiliu Local prin care a fost avizat proiectul. Prefectura invocă o serie de motive și probleme ce apar și în raportul întocmit de către Inspectoratul de Stat în Construcții, după ce această instituție a făcut un control, în octombrie 2018, pentru a verifica toată documentația privind proiectul imobiliar de aici.
Reprezentanții Prefecturii au susținut  că prin Hotărârea de Consiliu local 169 din 27 aprilie 2017 s-a aprobat PUZ-ul (Planul Urbanistic Zonal) pentru terenul din strada Căpitan Cuțui, fără a se parcurge toate etapele de avizare respective. Lupta, în instanță, s-a purtat, până recent, pe două fronturi: la Tribunalul Argeș, dar și la Tribunalul Vâlcea. Cea de-a doua instanță, însă, a suspendat, la sfârșitul lunii octombrie, judecarea cauzei, până la finalizarea dosarului aflat pe rolul instanței argeșene:
”Solutia pe scurt: În temeiul art. 413 alin. 1 pct. 1 C.pr.civ., suspendă judecata cauzei până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 6544/109/2018 aflat pe rolul Tribunalului Argeş. Cu drept de recurs pe toată durata suspendării, cererea de recurs urmând a fi depusă, în cazul exercitării căii de atac, la Tribunalul Vâlcea. Pronunţată în şedinţa publică din 28.10.2019”
Nu a trebuit multă așteptare. Tribunalul Argeș anulează hotărârile Consiliului local:

28.11.2019  Hotarâre - nr. 845/2019
Respinge excepția tardivității formulării acțiunii, invocată de intervenienta SC SECOL URBAN INVEST SRL. Admite acțiunea formulată  de reclamanta Instituţia Prefectului judeţului Argeş, reprezentată prin Prefect Emilian Dragnea în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al Municipiului Piteşti. Anulează Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Piteşti, judeţul Argeş nr. 169/27.04.2017 şi nr.202/26.06.2018. Admite cererea de intervenție accesorie în sprijinul reclamantei Instituţia Prefectului judeţului Argeş, formulată de intervenienta Burcea Anita. Respinge cererea de intervenție accesorie în sprijinul pârâtului Consiliului Local al Municipiului Piteşti, formulată de intervenienta SC SECOL URBAN INVEST SRL, reprezentată de administrator Mihaela Rădulescu, reprezentată convenţional de Lazarovici şi Asociaţii SCA, persoane însărcinate cu primirea corespondenţei av.Andrei Talambă şi Amalia Lazarovici. Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs se va depune la Tribunalul Arges. Pronunţată în conditiile art. 396 alin 2 NCPC, azi, 28.11.2019, la Tribunalul Argeş - Secţia Civilă, complet specializat Contencios Administrativ şi Fiscal.

Proiectul a fost aprobat, în unanimitate de voturi, de consilierii locali

Iată cum a fost adoptată Hotărârea 202/2018 a Consiliului Local Pitești:
În procesul verbal aș ședinței din 26 iunie 2018 se precizează următoarele: „Se  supune dezbaterii punctul 39 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Căpitan Cuțui nr.13 pentru investiția «Construire ansamblu locuințe colective, parcaj etajat, împrejmuire și organizare de șantier». Se prezintă raportul serviciului de specialitate. Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local: - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre; - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre; - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre; - comisia nr.4 - nu este luat în discuție; - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre. Domnul președinte de ședință precizează că a fost primită o adresă de la câțiva proprietari ai imobilelor din str. Căpitan Cuțui care nu sunt de acord să se construiască acest ansamblu de locuințe colective cu regim mare de înălțime”.
Legat de această adresă, consilierul local Gentea Cristian, președintele comisiei de urbanism din Consiliul Local Pitești  a precizat următoarele: „Documentația a fost analizată cu foarte mare atenție atât de comisia de urbanism cât și de comisia juridică, totul este absolut legal. Se face o informare și conform prevederilor legale în termen de 30 de zile vecinii, cei ce consideră că nu este oportună construcția în zonă, trebuie să prezinte observații referitoare la acest aspect. Această adresă a venit după după 30 de zile, a fost văzută și de Domnul Arhitect Șef, practic punctul de vedere este tardiv și nici motivele nu sunt foarte serioase. În zonă există un PUZ aprobat prin care este stabilit nivelul de înălțime, din punctul meu de vedere adresa nu are nici o valoare”, se arată în procesul verbal al ședinței.
În cele din urmă, preşedintele de şedinţă a supus la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, fiind aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 202/26.06.2018.
Conform proiectului, ansamblul Căpitan Cuțui este format din 2 clădiri de locuinţe (D+P+6E), iar locatarii acestora ar fi beneficiat și de o parcare la nivelul solului, dar și de una supraetajată (S+D+P). Adresa exactă a amplasamentului este str. Căpitan Ion Cuțui, nr. 13, Pitești, Argeș. În primă fază, trebuia să se ridice  un corp de clădire, cu 64 de apartamente și o suprafață desfășurată de 4674.3 mp. În cea de-a doua etapă urma dezvoltarea celei de-a doua clădiri din cadrul ansamblului, tot cu funcțiuni rezidențiale, cu o suprafață desfășurată de 5821.2 mp.

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea