In memoriam. Silvestru D. Voinescu

# Turculeşti, Călineşti, Muscel, 2 ianuarie 1935 – Turculeşti, Călineşti, Argeş, 13 septembrie 2005

Jurist, manager cultural, cercetător ştiinţific, publicist, memorialist, colecţionar, donator comunitar, literat.

DIRECTOR EMBLEMATIC AL BILIOTECII JUDEȚENE DINICU GOLESCU ARGEŞ

Silvestru D. Voinescu a lucrat, sistematic, de la 18 ani! Ca dovadă, în etapa 1 august 1953 - 1 aprilie 1954, era secretarul Societăţii pentru Răspândirea Ştiinţei şi Culturii/SRSC, Filiala Topoloveni, Argeş, apoi, pentru scurt timp, ajunge referent tehnic, la Uniunea Cooperaţiei de Consum, Sucursala zonală din aceeaşi localitate. Distinct şi promoţional, după 1 octombrie 1955, îşi asumă conducerea Bibliotecii Raionale Topoloveni, coordonată, metodologic, de Biblioteca Regională Piteşti.
Contractul profesional şi moral, prelungit până spre finalul vieţii, s-a convenit, însă, fundamental şi peren, cu Biblioteca reşedinţei Argeşului. Astfel, la 25 aprilie 1963, era preferat de conducerea a instituţiei.
Succesul său incontestabil rămâne, fără echivoc, demersul insistent pentru edificarea actualei clădiri a Bibliotecii Judeţene Dinicu Golescu Argeş, timp în care a depăşit, cu tenacitatea specifică muscelenilor, numeroasele etape şi momente dificile, caracteristice societăţii româneşti, tranzitorie de la etatism, spre iniţiativa concurenţială. Bilanţier, cântecul de lebădă, al directorului emblematic, juristul Silvestru D. Voinescu, Palatul Cărţii din Piteşti (piatra de temelie, 15 ianuarie 1996 – inaugurare, 8 martie 2003). Este un fapt istoric de primă importanţă pentru cultura naţională contemporană.

AUTOR DE VOLUME REPREZENTATIVE PENTRU SPIRITUALITATEA ARGEŞULUI

Opera purtând semnătura Silvestru D. Voinescu are mai multe caracteristici. Prima ţine de valorificarea documentelor şi  altor izvoare cu valenţe superioare. Din această categorie fac parte volumele de autor, intitulate: Mânăstirea Curtea de Argeş. Impresii,  Piteşti, 1967, prefaţând, eclesiastic, manifestările jubiliare din  reşedinţa Ţării Româneşt; Un secol de activitate corală la Piteşti, Tipografia Argeş, Piteşti, 1971; Călineşti – 600, Piteşti, 1989. Pe aceeaşi coordonată înscriem contribuţia sa, de excepţie, la realizarea lucrării, unicat în materie, Argeş. Cartea eroilor, editată, special, pentru inaugurarea Memorialui Mateiaş (24 octombrie 1984).
Cea de-a doua componentă vizează evoluţia localităţii Piteşti, ori a zonei Argeş – Muscel. Asemenea preocupări se regăsesc, succesiv, în colaborări majore la scrierea, împreună cu Petre Popa şi Paul Dicu (prezentat mai sus) a volumelor: Piteşti. Ghid de oraş, Bucureşti, 1985; Piteşti 600. Pagini de istorie, Piteşti, 1986; Istoria municipiului Piteşti, Bucureşti, 1988. Onoram, astfel,  sărbătorirea celor şase secole de la atestarea medievală certă a urbei (1388 – 1988), eveniment citat, de prietenul nostrum, în  Argeş. Mică eciclopedie, Bucureşti, 2001.
O altă faţetă este de natură portretistică, având numeroase referiri inedite, deosebit de valoroase, privind apartenenţa unor personalităţi la acest areal, integrate sistemelor naţional şi universal.
Aici, catalogăm titlurile: Argeşeni în spiritualitatea românească, I, Piteşti, 1980; Argeşeni în spiritualitatea românească, II, Piteşti, 1988 (colaboratori, Nicolae  Rizescu, Octavian Mihail Sachelarie);  Argeşeni şi musceleni în Academia Română, Piteşti, 1995. Fără asemenea pagini, nu putem concepe  panoramarea    potenţialului intelectual, oferit, de spaţiul nostru geografic, principalelor domenii autohtone, conexate prosperităţii continentale! Ca dovadă, majoritatea informaţiilor au fost trasferate în Enciclopedia Argeşului şi Muscelului, I-IV (variantă electronică), patrimonial, autorul Silvestru Voinescu fiind nominalizat simbolic (S.D.V.)
Există şi cea de a patra structură  a scrierilor elaborate de Silvestru D. Voinescu, memorialistica, evocând sensurile pluraliste ale exercitării profesiunii tutelare, concretizate prin volumele I, II, III din seria bilanţieră O viaţă printre cărţi, Piteşti, 1997, 2001, 2004
La titlurile enunţate, adaugăm numeroase articole şi emisiuni media, studii, apărute în anuare sau culegeri, comentarii, recenzii, interviuri, note de drum, versuri, povestiri pentru copii, epigrame, alte texte cu tematică diversă, pentru care, Silvestru D. Voinescu era gratulat cu Diploma de Onoare a Revistei Argeş (1984, 1988), iar în 2003, devenea membru titular al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Piteşti. A făcut, totodată, parte din mai multe asociaţii obşteşti şi voluntariate comunitare.

UN DESTIN ASUMAT

Biblioteca Judeţeană Dinicu Golescu Argeş, manager, dr. Octavian Mihail Sachelarie (Sociologie), a realizat, în 2006,  pentru a-i celebra memoria, volumul Silvestru Voinescu – un destin asumat, Editura Tiparg, Piteşti, redactor responsabil, Denisa Popescu. Periodic, sunt organizate reuniuni dedicate vieţii şi activităţii sale, iar nu peste multă vreme, un spaţiu adecvat, din această instituţie, va deveni, sperăm, eponimie! Tot sub egida Bibliotecii Judeţene Dinicu Golescu Argeş (2008) s-a lansat cartea Piteşti. Tradiţie şi contemporaneitate,  25 de eseuri istorice, autori, Petre Popa, Paul Dicu, Silvestru Voinescu, preluate din revista Argeş (mai 1986-mai 1988), redactor-şef, Sergiu I. Nicolăescu, Lăudabilă rămâne Hotărârea Consiliului Local şi Primăriei Călineşti (2009), foruri datorită cărora există, acolo, Biblioteca Silvestru Voinescu, efigie acceptată comunitar. (Petre Popa, Pitești. Portrete postume pentru prieteni, Ed. Paralela 45, Pitești, 2018).

• 1996, ianuarie 15. Aşezarea pietrei de temelie pentru actualul sediu al Bibliotecii Judeţene Dinicu Golescu Argeş, Piteşti, director emblematic (1964-2004), Silvestru D. Voinescu (1935 – 2005), arhitecți, Alexandru Mulțescu (1942-2016), Maria Mulțescu (1938-2009), prefect, Constantin Nicolescu, primar, Tudor Pendiuc, preşedintele Consiliul Judeţean (1992-1996), Florea Costache (inginer), edificare, șapte ani (2003).

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea