Peste 25 de cereri de divorț pe cale administrativă, la Pitești

Începând cu anul 2011, odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod Civil, s-a  legiferat  posibilitatea ca desfacerea căsătoriei să se poată realiza şi la serviciul de Stare Civilă de pe raza administrativ - teritorială unde s-a încheiat căsătoria sau a ultimei locuinţe comune a soţilor. În decursul anului 2019, la Serviciul de Stare Civilă al Municipiului Piteşti a fost înregistrat un număr de 26 de cereri de divorţ pe cale administrativă. Dintre acestea s-au soluţionat 20 de dosare, un număr de 3 cereri fiind clasate ca urmare a renunţării soţilor la cererea de divorţ, restul fiind în curs de soluţionare.
Pentru a depune cererea de divorţ la Starea Civilă este necesar ca fiecare dintre soţi să fie de acord cu desfacerea căsătoriei, să nu existe copii minori născuţi din căsătoria respectivă sau adoptaţi de soţi în timpul căsătoriei, niciunul dintre soţi să nu fie pus sub interdicţie şi, de asemenea, niciunul dintre soţi să nu fi solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei. Cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se depune şi se semnează personal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă, însoţită de fotocopii ale actelor de identitate ale soţilor, de pe certificatele de naştere şi de căsătorie ale acestora.

Taxa de divorţ administrativ este în cuantum de 600 de lei

Codul Fiscal menţine şi pentru anul 2020 taxa de divorţ administrativ în cuantum de 600 de lei. Aceasta se achită la Serviciul de Impozite şi Taxe al Primăriei Municipiului Piteşti şi nu se restituie în situaţia în care soţii renunţă la cererea de divorţ. Procedura durează 30 de zile, iar prezenţa soţilor este obligatorie, atât la depunerea cererii, cât şi la împlinirea termenului procedural, în caz contrar dosarul clasându-se. La expirarea termenului de 30 de zile calendaristice, ofiţerul de stare civilă verifică dacă soţii îşi menţin intenţia de divorţ şi, dacă da, completează o declaraţie de menţinere a cererii de divorţ. Dacă soţii nu se prezintă împreună (în aceeaşi zi) la expirarea termenului de 30 de zile, ofiţerul de stare civilă delegat întocmeşte un referat, aprobat de primar, prin care dosarul de divorţ se clasează. În situaţia în care soţii stăruie să divorţeze, ofiţerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor şi eliberează certificatul de divorţ. Cererea se soluţionează prin emiterea certificatului de divorţ, document care atestă desfacerea căsătoriei şi care se înscrie, prin menţiune, pe marginea actului de căsătorie a soţilor.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea