A.N.I. cercetează pentru incompatibilitate şi fals în declaraţii un poliţist din cadrul I.P.J. Argeş

# Acesta a «uitat» să treacă în declaraţia de avere faptul că era administratorul unei firme. Agenția Națională de Integritate a constatat, în cazul lui BĂLĂȘESCU George Gabriel, Agent de poliție în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, în urma procedurilor de evaluare, următoarele:
- încălcarea legislației privind regimul juridic al incompatibilităților;
- indicii referitoare la posibila săvârşire a infracţiunii de fals în declarații, prevăzută şi pedepsită de art. 292 din Codul Penal al României.
În urma evaluărilor demarate la data de 10.11.2010, s-au constatat următoarele:
1. domnul BĂLĂȘESCU George Gabriel s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 08.10.2008 – 24.03.2010, întrucât a deținut, simultan, atât funcția publică de Agent de poliție în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, cât și pe cea de Administrator în cadrul S.C. LYCON TERMOGLASS S.R.L, încălcând, astfel, dispoziţiile art. 94, alin. (2), lit. c) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.
Începând cu data de 01.08.2003, domnul BĂLĂȘESCU George Gabriel deține funcția publică de Agent de poliție în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș.
Domnul BĂLĂȘESCU George Gabriel a deținut, în perioada 08.10.2008 – 24.03.2010, atât calitatea de Asociat, cu o cotă de participare la beneficii/ pierderi de 50%, cât și funcția de Administrator cu puteri depline în cadrul S.C. LYCON TERMOGLASS S.R.L.
2. indicii referitoare la posibila săvârşire de către domnul BĂLĂȘESCU George Gabriel a infracțiunii de fals în declarații, fapte prevăzute și pedepsite de art. 292 din Codul Penal al României, întrucât, în declarațiile de interese, completate și depuse la data de 10.05.2009, respectiv 28.05.2010, nu a menţionat calitatea de Asociat, cât și funcția de Administrator deținută în cadrul S.C. LYCON TERMOGLASS S.R.L.
Domnul BĂLĂȘESCU George Gabriel nu a menţionat în declarațiile de interese, completate și depuse la data de 10.05.2009, respectiv 28.05.2010, calitatea de Asociat, cât și funcția de Administrator deținută în cadrul S.C. LYCON TERMOGLASS S.R.L.
Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării legislației privind regimul juridic al incompatibilităților, deoarece, conform dispozițiilor art. 94, alin. 2), lit. (c) din Legea nr. 161/2003, „Funcționarii publici nu pot deține alte funcții și nu pot desfășura alte activități, remunerate sau neremunerate (...) în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ, din sectorul public sau privat, în cadrul unei asociaţii familiale sau ca persoană fizică autorizată”.
Având în vedere cele de mai sus, s-a procedat la întocmirea raportului de evaluare şi s-au dispus următoarele:
- constatatea stării de incompatibilitate a domnului BĂLĂȘESCU George Gabriel, Agent de poliție în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș;
- sesizarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești cu privire la posibila săvârşire de către domnul BĂLĂȘESCU George Gabriel, Agent de poliție în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, a infracţiunii de fals în declarații, prevăzută și pedepsită conform prevederilor art. 292 din Codul Penal al României.
Persoana față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică, cu excepția celor electorale, pe o perioadă de 3 ani.
A.S.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea