Răspuns şoc de la U.M. Mihai Viteazul

# Conducătorii acesteia par să nu citească deciziile C.N.S.C. Acum câteva numere, mai precis în ediţia cu numărul 140 a săptămânalului nostru, am relatat despre o licitaţie… cu cântec, ajunsă în justiţie, la U.M. 01261 Mihai Viteazul, cunoscută şi sub numele de Şcoala de Tancuri din Trivale. Unitate devenită deja celebră pentru faptul că, de ani de zile, licitaţiile şi contestaţiile sunt ca la ele acasă. Ca şi procesele în justiţie dealtfel. Pentru a ne aduce unele lămuriri, dacă mai era nevoie de acestea, ne-am adresat conducerii acestei unităţi. Răspunsul venit, desfăşurat pe trei pagini, nu a făcut altceva decât să ne releve că toate procedurile s-au desfăşurat în conformitate cu legislaţia în vigoare. Şi că…ŞOC!!!... forul competent în cauză, adică C.N.S.C. (Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor) le-a dat dreptate în cadrul Deciziei nr. 108/08.01.2010. Să cităm totuşi câteva cuvinte din  decizia cu pricina, decizie pe care o găsiţi ataşată integral:

CONSILIUL NAŢIONAL
DE SOLUŢIONARE
A CONTESTAŢIILOR
DECIZIE
Nr. 108/8 C10/8712
Data: 08.01.2010
---------------------------------------------
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
DECIDE :
Admite contestaţia formulată de S.C. ANA ELITE SERVICES S.R.L., cu sediul în municipiul Piteşti, b-dul Petrochimiştilor, bl. B8, sc. B, ap.13, judeţul Argeş, în calitate de asociat în cadrul Asociaţiei formată din S.C. TITAN EDILITARA S.R.L. (lider) - S.C. ANA ELITE SERVICES S.R.L., în contradictoriu cu autoritatea contractantă MINISTERUL APĂRĂRII - U.M. 01261 PITEŞTI, cu sediul în municipiul Piteşti, str. Nicolae Dobrin, nr. 2-4, judeţul Argeş.
Dispune anularea Raportului procedurii nr. A/12514/08.12.2009 şi a tuturor actelor ulterioare acestuia, cu reluarea procedurii de atribuire din etapa evaluării ofertelor admisibile, în termen de 11 zile de lacomunicarea prezentei decizii, având în vedere aspectele menţionate în cuprinsul prezentei decizii.
Prezenta decizie este executorie şi obligatorie pentru părţi, în conformitate cu dispoziţiile art. 280 alin. (1) şi (3) din O.U.G. nr.34/2006, aprobată prin Legea nr. 337/2006 cu modificările şi completările ulterioare.
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare.


Nimic mai simplu, nimic care să lase loc interpretărilor în această decizie. Adică forul competent
1. admite plângerea formulată de Ana Elite Services
2.  dispune anularea raportului procedurii de atribuirea şi reluarea acesteia
Răspunsul primit de noi de la onor conducerea unităţii militare ne dezvăluie altceva, şi anume: “Prin motivarea deciziei sale, C.N.S.C. APRECIAZĂ CĂ ACUZELE ADUSE AUTORITĂŢII CONTRACTANTE SUNT NEFONDATE ŞI NU ÎŞI ASUMĂ CALIFICAREA OFERTEI DEPUSE DE CĂTRE S.C. CONSTRUMAT&VOS S.R.L. CA FIIND INADMISIBILĂ”.
Fără cuvinte. Am rămas fără cuvinte şi fără răsuflare. Limba română pe care o cunoaştem noi ne-a spus altceva, şi anume că C.N.S.C. anulează raportul procedurii de atribuire întocmit de autoritatea contractantă pentru că era viciat şi obligă pe aceasta să refacă licitaţia.
De când scriem noi, alte licitaţii au loc la Unitatea Militară 01261 Mihai Viteazul. Bineînţeles, pentru asigurarea serviciului de hrană, pentru ce altceva? Punem pariu că va ieşi cu scandal. Vom reveni.
Lucian GHERGUŞ

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea