Simona Bucura Oprescu: „Este o urgență ajustarea prețurilor pentru continuarea și finalizarea investițiilor publice”

Deputata Simona Bucura Oprescu informează că a fost lansată în dezbatere publică o Ordonanță de Urgență care prevede ajustarea valorilor din contractele de investiții publice! Contractanții pot depune, în primele 45 de zile după intrarea în vigoare a noii Ordonanțe de Urgență, solicitare către autoritățile contractante pentru ajustarea valorii contactelor de investiții publice.

„În contextul creșterii prețurilor la energie, carburanți și materiale de construcții este o urgență ajustarea valorilor pentru continuarea și finalizarea investițiilor publice. Noua Ordonanță vizează atât ajustarea prețurilor cu cheltuielile directe, cât și cele indirecte, după cum urmează:

- se va aplica contractelor de achiziție publică, inclusiv celor atribuite prin achiziție directă, finanțate din fonduri publice, din fonduri proprii ale autorităților/entităților contractante, din fonduri externe nerambursabile, aflate în derulare la data intrării sale în vigoare;

- se va aplica contractelor de achiziție publică, dar care nu conțin clauze de revizuire a prețului, stabilite conform legilor achizițiilor publice, inclusiv celor care au prevăzut în cuprinsul lor un preț ferm;

- în cazul contractelor în care părțile au introdus clauza de ajustare stabilită potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr.15/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021, întrucât la considerentele de la momentul adoptării actului normativ s-au adăugat cele expuse în secțiunea precedentă, se acordă părților posibilitatea adiționării contractelor prin introducerea clauzei reglementată de prezentul proiect, în locul celei stabilite conform ordonanței;

- se va aplica contractelor de achiziție publică de lucrări și a celor de produse, obiectul acestora din urmă constând în dotări și/sau utilaje și echipamente tehnologice și funcționale necesare realizării lucrărilor și, respectiv, punerii în funcțiune și/sau destinate echipării și dotării specifice a obiectivelor/proiectelor de investiții/lucrărilor de întreținere și reparații curente/reparațiilor capitale;

- pe lângă contractele de produse prevăzute la lit. d), se va aplica și contractelor care au ca obiect achiziția de produse destinate realizării lucrărilor de întreținere/reparare/administrare/exploatare a drumurilor de interes național, județean sau local;

- se va aplica contractelor de achiziție publică de lucrări încheiate de entitățile juridice fără calitate de autoritate contractantă, contractelor de achiziție publică de lucrări din cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, precum și contractelor de furnizare și de lucrări atribuite și încheiate de persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate publică în condițiile legii;

- formula de ajustare se va aplica valorii solicitării de plată stabilită conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului și include cheltuielile directe și cheltuielile indirecte aferente lucrărilor și/sau cheltuielile aferente achiziției de dotări și/sau utilaje și echipamente tehnologice și funcționale și nu include cheltuielile aferente proiectării și asistenței tehnice.

Conform propunerii, ajustarea se realizează exclusiv pentru restul rămas de executat din contracte, în baza unui nou act adițional la contract și se va face la fiecare situație de plată”, a menționat Simona Bucura Oprescu.

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea