Atenție! Din 14 octombrie, noi fonduri pentru dezvoltare locală!

A fost publicat Ordinul pentru modificarea și completarea Ghidului Specific privind condițiile de accesare a fondurilor europene aferente  PNRR în cadrul apelurilor de  proiecte PNRR/2022/C10, Componenta 10 - Fondul local.

Astfel, va exista o a doua rundă de atragere de  fonduri în care se redistribuie fondurile rămase neutilizate după încheierea primei runde.

Simona Bucura Oprescu: ”Apelul va fi deschis tuturor UAT-urilor, în limita fondurilor alocate pentru fiecare investiție, pe baza principiului „primul venit/primul servit”.

Calendarul de depunere a cererilor de finanțare este următorul:

- Începerea depunerii de proiecte: 14 octombrie 2022, ora 10:00

- Închiderea depunerii de proiecte: 27 octombrie 2022, ora 23:59

- Termen estimat pentru finalizarea etapei de verificare și contractare: 31 decembrie 2022.

Sumele alocate pentru apelul de proiecte vor fi suplimentate.

Fondurile se alocă pentru:

- Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante);

- Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local);

- Puncte de reîncărcare vehicule electrice;

- Piste pentru biciclete la nivel local/metropolitan;

- Construirea de locuințe nZEB plus - pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ;

- Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale.

În cadrul rundei a doua nu există sume prealocate pe categorie de unitate administrativ-teritorială/subdiviziune a UAT. Ghidul a fost supus consultării publice fiind postat pe site-ul MDLPA și a fost transmis în consultare și structurilor asociative.

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea