O nouă ședință a Consiliului Județean Argeș. Vezi ordinea de zi

# Stația de epurare de la Spitalul Călinești dar și propunerea de cumpărare a unor terenuri la Pitești – două puncte fierbinți pe ordinea de zi

 

Se convoacă Consiliul Judeţean Argeş în şedinţă ordinară pentru data de 28.11.2022, ora 15:00, atât cu participarea fizică a consilierilor județeni în sala de ședințe din Bulevardul Republicii, nr. 71, cât și în sistem on - line, pentru aprobarea mai multor proiecte. Unele dintre acestea chiar interesante.

Se pare că Spitalul Călinești va avea, în sfârșit, canalizare și stație de epurare. Se mai dorește alcătuirea unei comisii de negociere în vederea achiziționării unor terenuri necesare amenajării unei parcări pentru Centrul de Transfuzie Sanguină Argeș.

PROIECT AL ORDINII DE ZI :

 

1. Procesul - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 21.10.2022.

2. Procesul - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 27.10.2022.

3. Procesul - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş cu convocare de îndată din data de 02.11.2022.

4. Procesul - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 08.11.2022.

5. Procesul - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 15.11.2022.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului de Recuperare Brădet.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie ”Sf. Maria” Vedea.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice Mozăceni.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Teatrului ”Alexandru Davila” Pitești.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnicoeconomici actualizați și a devizului general actualizat - faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”STAȚIE DE EPURARE APE UZATE ȘI REȚEA DE CANALIZARE MENAJERǍ” aferentǎ unitǎților medicale: Spitalul de Boli Cronice Cǎlinești, Unitatea de Asistențǎ Medico - Socialǎ Cǎlinesti, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatricǎ Cǎlinești și Centrul de Permanențǎ Cǎlinești, din comuna Cǎlinești, județul Argeș, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

13. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a imobilului cu nr. cadastral 85308, înscris în Cartea Funciară Nr. 85308 Pitești.

14. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Argeş a activului fix ”Chioșc”, aflat în domeniul public al județului Argeș și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Comisiei de negociere în vederea achiziționării unor terenuri necesare amenajării unei parcări pentru Centrul de Transfuzie Sanguină Argeș.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse care se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar special de stat din județul Argeș în semestrul al II-lea al anului școlar 2021/2022 și în perioada septembrie – decembrie 2022 (Modul 1 și 2 aferente anului școlar 2022 - 2023).

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Argeş şi Agenția Națională Antidrog.

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.

115/28.04.2022 privind aprobarea cuantumului taxelor și tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2023.

19. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș, pe anul 2022.

 

 

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea