APM Argeș a respins, din nou, omului de afaceri Constantin Pănescu solicitarea de a defrișa din Pădurea Trivale

Familia omului de afaceri Constantin Pănescu a încercat, din nou, să scoată din fond forestier mai multe terenuri pe care le deținea în Pădurea Trivale. Și în acest an, la fel ca în 2021, Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Argeș a respins solicitările de emitere a unor acorduri de mediu pentru proiectele de scoatere definitivă din fond forestier, cu defrișare și compensare echivalentă cu suprafață și bonitate, a patru terenuri, cuprinse între 220 mp și 300 mp, aflate în UP II Trivale.

După ce scoteau terenurile din domeniul silvic, Constantin Pănescu și soția sa, Elena Pănescu, doreau să construiască mai multe pensiuni turistice în Pădurea Trivale, zona Găvana. Primul pas pentru realizarea obiectivelor a fost solicitarea emiterii unui acord de mediu.

Două astfel de solicitări au fost făcute către APM Argeș, de către Constantin Pănescu, pentru un teren de 300  de mp, respectiv pentru unul de 220 mp, iar alte două de către Elena Pănescu pentru terenuri în suprafață de 260 mp și 220 mp. Și în 2022, la fel ca anul trecut, în urma analizării documentației depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism și în raport cu poziția față de arii protejate, APM Argeș a decis respingerea solicitărilor de acord de mediu.

 

Motivele, care au stat la baza deciziilor, sunt următoarele:

- „în cuprinsul certificatului de urbanism nr. …/19.09.2022 eliberat de Primăria municipiului Pitești, în scopul – Informare - și prezentat de titularul proiectului sunt prevăzute următoarele mențiuni făcute în considerarea documentațiilor de urbanism aprobate la momentul depunerii notificării:

a)- …teren cu destinație forestieră;

b) - destinația stabilită conform PUG, aprobat cu HCL nr. 113/1999: teren situat în UTR 19: P19a+(VP)-zona de pădure-parc cu valoare peisagistică, pentru care nu există reguli de construire aprobate;

c) - pentru terenul cu destinație forestieră în cauză nu a fost făcută dovada accesului la o cale publică, direct sau prin servitude. În document se specific faptul că autorizarea construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces. Este precizată și interdicția construcțiilor pe terenuri cu destinație forectieră.

- în certificatul de urbanism se prevede expres faptul că „zona din care face parte terenul are destinație de pădure parc cu valoare peisagistică” și în conformitate cu Convenția Europeană a peisajului ratificată prin Legea nr. 451/2002 se stabilește ca obiectiv ca obiectiv al acesteia promovarea protecției peisajelor.

- din punct de vedere al Normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor, prin pădure parc se înțelege o pădure cu rol de protecție care are restricții la tăiere din punct de vedere al producției silvice.”, se arată în documentele semnate de Cristiana Elena Surdu, director executiv la APM Argeș.

Drept pentru care, „în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecție a mediului în întregul său și al menținerii echilibrului ecologic”, APM Argeș a decis respingerea celor patru solicitări de acord de mediu.

A.V.

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea