Bătălie crâncenă, la Curtea de Argeș, pentru autobuzele electrice de 16 milioane de lei

# Se pare că, în fosta capitală a Țării Românești, se va circula cu autobuze de la BMC TRUCK

Obiectul contractului (contestat!) de achiziție publică îl constituie furnizarea a 14 autobuze electrice în cadrul proiectului „Dezvoltarea transportului public în Municipiul Curtea de Argeș”. Valoarea totală aferentă celor 14 mijloace de transport este de 16.018.931,04 lei (fără TVA).  Fondurile pentru contractul de achiziție publică sunt alocate prin contractul de finanțare încheiat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3. Autobuzele vor fi modele noi, nu se acceptă second-hand, din generație nouă, cu lungimea de maxim 9 metri. Autobuzele vor fi dotate cu climatizare, sisteme de informare a călătorilor și vor avea o durată de viață a bateriilor de minim 4 ani. Se cere încărcare lentă la 80% în maxim 5 ore și încărcare rapidă 80% în maxim 1 oră.

 

Prin contestația nr. 124244/14.10.2022, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor  formulată de către ANADOLU AUTOMOBIL ROM S.R.L  împotriva raportului final al procedurii din 04.10.2022 și adresei  de comunicare a rezultatului procedurii, emise de către MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ (PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGEŞ), în calitate de autoritate contractantă,  se solicită admiterea contestației, precum și:

 

- anularea în parte a raportului final al procedurii și a comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire, în partea referitoare la declararea  ofertei BMC TRUCK & BUS S.A. ca fiind admisibilă și câștigătoare, cu menținerea rezultatului privind declararea ofertei ANADOLU AUTOMOBIL ROM S.R.L. ca fiind admisibilă;

- obligarea autorității contractante la reluarea procedurii și reevaluarea ofertei BMC TRUCK & BUS S.A. prin constatarea caracterului neconform și inacceptabil al ofertei depuse de aceasta, având în vedere neîndeplinirea cerințelor documentației de atribuire și completării nepermise a ofertei, cu menținerea rezultatului privind declararea ofertei ANADOLU AUTOMOBIL ROM S.R.L. ca fiind conformă și acceptabilă;

- anularea tuturor actelor procedurii, concomitente și/sau subsecvente raportului final al procedurii și comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire în ceea ce privește declararea ofertei ANADOLU AUTOMOBIL ROM S.R.L. ca necâștigătoare și a ofertei BMC TRUCK & BUS S.A. ca fiind admisibilă și câștigătoare;

- pe cale de consecință, obligarea autorității contractante la continuarea și finalizarea procedurii în raport de re-evaluarea și declararea ofertei BMC TRUCK & BUS S.A. ca fiind neconformă și inacceptabilă, respectiv în raport de oferta ANADOLU AUTOMOBIL ROM S.R.L., declarată admisibilă, cu respectarea prevederilor legale.

În baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar, CNSC a decis:

”Respinge contestația formulată de către ANADOLU AUTOMOBIL ROM S.R.L., în contradictoriu cu MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ (PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGEŞ), județul Argeș, ca nefondată.”

Așadar, locuitorii municipiului vor avea parte, se pare, de autobuzele produse de BMC TRUCK.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea