Anunţ de participare la licitaţie pentru concesiune bunuri: public/privat

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa,numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Comuna Stolnici, CUI: 4469493, sat Stolnici, strada Principală, județul Argeș, telefon/fax: 0248676201, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , persoană de contact: Minca Florea Daniel.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: teren, situat în intravilanul Comunei Stolnici, județul Argeș, în suprafață de 1790 mp, aparţinând domeniului privat al Comunei Stolnici, înscris în CF nr. 82633, număr cadastral 82633, cu destinația curți construcții.Concesionarea se face conform O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr.28 din data de 30.03.2022.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica dela sediul Comunei Stolnici.

3.2. Denumirea şi  adresa serviciului/compartimentului din  cadrul  concedentului, dela care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Biroul de relaţii cupublicul al Comunei Stolnici, comuna Stolnici, sat Stolnici, județul Argeș.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 50 de lei, se poate achita cu numerar la casieria Comunei Stolnici.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 11.01.2023, ora 12.00.

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 19.01.2023, ora 12.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Comunei Stolnici, comuna Stolnici, satStolnici, județul Argeș.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:  20.01.2023, ora 10.00, la sediul Comunei Stolnici, comuna Stolnici, sat Stolnici, județul Argeș.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Argeș, localitatea Pitești, secţia Contencios Administrativ Fiscal, Bulevardul Ion Constantin Brătianu nr. 7, județul Argeș, telefon: 0248216599, fax: 0248212410, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 14.12.2022.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea