S-a terminat! Consiliul Local Pitești pierde, irevocabil, bunurile fostei Termoficări

# Curtea de Apel Galați a dispus trecerea CET-urilor înapoi la Termoficare 2000 pentru a fi împărțite între creditori. Proces cu miză mare între creditorii defunctului serviciu de termoficare, pe de o parte, și Consiliul Local al Municipiului Pitești și Municipiul Pitești prin Primar, pe de alta. Miza o constituie activele pe care, printr-o manevră aproape reușită, municipalitatea a încercat să le sustragă din patrimoniul firmei de termoficare aflată deja în moarte clinică. Este vorba de bunuri și, mai ales, terenuri valorând milioane de euro, care vor fi astfel împărțite între creditorii care au cerut insolvența și falimentul S.C. Termoficare 2000 S.A. Mai exact, vorbim despre CET Găvana, CET Sud 1, bunurile aferente rețelei de transport și distribuție energie termică, bunurile aferente sediului administrativ, bunuri și obiecte de inventar precum și terenurile aferente CET Pitești Sud 1, CET Pitești Sud 2 și CET Pitești Găvana

Scurt istoric

S.C. Termoficare 2000 S.A. se afla, în anul 2009, așa cum spuneam, în moarte clinică. Datoriile acesteia, în sumă de peste 2500 miliarde lei vechi, au dus la deschiderea precedurilor de insolvență și ulterior de faliment, proceduri inițiate de GDF Suez și EON, principalii creditori. Consiliul Local Pitești, cunoscând situația de fapt, adoptă o hotărâre demnă de cascadorii râsului prin care renunță la majorarea capitalului societății care urma să fie executată silit, majorare care cuprindea bunurile mai sus menționate. Toate bune și frumoase, numai că...ilegale. Pentru că respectivele bunuri se aflau în patrimoniul societății de termoficare încă din anul 2002. Bunurile respective au fost evidențiate, până în anul 2009, când s-a încercat ”manevra” de sustragere a acestora, în toate situațiile și rapoartele remise de societatea de termoficare. În toate rapoartele administratorilor se face referire la preluarea acestor active, ele sunt înregistrate, în toți acești ani, în actele firmei. Orin, nimeni nu poate șterge niște acte contabile pentru o perioadă de numai...șapte ani.
La data de 30.06.2009, Tribunalul Comercial Argeș dispune intrarea în faliment a Termoficare 2000 S.A., urmând ca patrimoniul acesteia să fie valorificat prin vânzarea la licitație în favoarea creditorilor, așa cum era și normal. Numai că municipalitatea semnează, ulterior, șase hotărâri prin care activele societății ce urma să fie scoasă la mezat se întorc în patrimoniul Municipiului Pitești prin protocoale de predare-primire. Actele sunt datate 15.07.2009, 17.07.2009, 18.07.2009, 22.07.2009, 31.07.2009. Problemă mare, monșer...

Albul nu e negru și nici Pendiuc clarvăzător...

Situația creată, adică încercarea de a devaliza o societate aflată în faliment de bunurile sale pentru a nu le pierde, nu s-a dovedit a fi una câștigătoare. Pentru că un proces pierdut înseamnă cheltuieli suplimentare enorme. Decizia finală a aparținut Curții de Apel Galați, care a îndrăznit să dea dreptate creditorilor, dispunând anularea celor șase protocoale de predare-primire prin care s-a încercat scoaterea din patrimoniul societății a bunurilor menționate mai sus. De fapt, hotărârea aparținei Tribunalului Comercial Argeș, care a emis o hotărâre, la data de 7 decembrie 2010 prin care părțile sunt repuse în situația anterioară emiterii acestor protocoale, obligând în consecință pe cei doi pârâți – Consiliul Local al Municipiului Pitești și Municipiul Pitești prin Primar – să restituie toate bunurile către Termoficare 2000 S.A. Hotărârea Tribunalului Comercial Argeș a fost definitivă și executorie, cea emisă de Curtea de Apel Galați este irevocabilă. Mai sunt numai doi-trei pași până la final. În plus, procesele s-ar putea muta în penal pentru fals și uz de fals. Vom reveni.
Alex SILVESTRU

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea