Au trecut 10 luni de când podul Căteasca este închis circulației

# Ion Mînzînă: „Sperăm să găsim înțelegere pentru eventuale finanțări! Sumele sunt foarte mari”

Va fi un drum lung până când Podul de la Căteasca va fi, din nou, disponibil pentru circulația publică. Cum starea tehnică a podului este una critică, autoritățile locale au dispus, din mai 2022, închiderea traficului rutier, pe o perioadă nedeterminată. Iată că, în curând, se împlinește un an de atunci, iar măsurile dispuse pentru rezolvarea situației se pot număra pe degetele unei mâini. Mai întâi, Consiliul Județean Argeș a acționat în instanță constructorii podului de la Căteasca, care au refuzat să efectueze lucrările de reparații. Mai ales că lucrarea avea termen de garanție o perioadă de 50 de ani!

Apoi, administrația județeană a început documentațiile pentru execuția pragului de fund și a lucrărilor de stabilizare a malurilor, aferente podului amplasat pe DJ 703B la km 84+723 în comuna Căteasca. Abia după execuția acestora pot începe și lucrările de reparații la pod. Doar că suma vehiculată este una imensă!

 

Procesul dintre CJ Argeș și constructorii podului continuă la Tribunal

Dar să le luăm pe toate la rând! În toamna anului trecut a început procesul dintre CJ Argeș și constructorii care nu au vrut să refacă podul aflat în garanție. Au fost acționați în judecată și proiectantul, verificatorul de proiect și dirigintele de șantier. Lucrările pentru readucerea podului la starea de durabilitate au fost estimate la peste 40 de milioane de lei.

„Consiliul Județean Argeș a notificat asocierea SC Zeus SA, SC Metabet SA și SC Scadt SRL cu privire la necesitatea readucerii lucrării la starea de siguranță și confort în trafic, solicitându-i efectuarea lucrărilor constatate a fi necesare prin raportul de expertiză tehnică. Urmare a acestei notificări, SC Zeus SA a refuzat executarea lucrărilor solicitate. În acest context, s-a apreciat ca fiind necesară promovarea unei acțiuni în instanța de judecată având ca obiect obligarea asocierii SC Zeus SA, lider de asociere, SC Metabet  CF SA și SC Scadt SRL, în calitate de executant, la efectuarea lucrărilor de remediere și consolidare a podului Căteasca în baza garanției contractului de lucrări nr. 5704/2535/1.06.2009. Acțiunea în instanță a fost făcută în contradictoriu, totodată, și cu SC Proiect Infra 2005 SRL, în calitate de proiectant, cu verificatorul de proiect și cu dirigintele de șantier. Lucrările pentru readucerea podului la starea de durabilitate, siguranță și confort în circulație au fost estimate la suma de 43.335.577,33 lei cu TVA, sumă evaluată provizoriu. Consiliul Județean Argeș a luat această măsură pentru ca traficul să se desfășoare în siguranță pentru toți participanții la trafic, în contextul celor constatate prin raportul de expertiză tehnică. Având în vedere importanța acestei căi de comunicație pentru traficul rutier județean, Consiliul Județean Argeș și Regia de Drumuri Argeș au în vedere identificarea cât mai urgentă a unor soluții pentru restabilirea circulației pe pod”, menționa, anul trecut, Ion Mînzînă într-o conferință de presă.

După trei termene de judecată, procesul amintit s-a blocat la Tribunalul Argeș, unde s-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea unui complet de contencios administrativ şi fiscal-achiziţii publice. Un proces, cum este cel descris mai sus, pentru obligarea constructorului să remedieze problema, poate să dureze ani întregi. În plus, nimeni nu poate garanta că decizia instanțelor se va canaliza în direcția dorită.

Ion Mînzînă: „Am luat taurul de coarne și am început noi să purcedem la drum”

În luna februarie a acestui an, Consiliul Județean Argeș a făcut un prim demers pentru refacerea podului. S-a aprobat de către consilierii județeni „Nota Conceptuală” pentru elaborare documentații tehnice pentru obiectivul de investiţii: „Execuție prag de fund și lucrări de stabilizare a malurilor, aferente podului amplasat pe DJ 703B la km 84+723 în comuna Căteasca, județul Argeș”.  S-a decis ca înainte de începerea lucrărilor de reparații la pod să fie luate măsuri pentru stabilizarea malurilor și a talvegului în zonă, lucrări recomandate de expertiza dispusă în cauză.

„Construirea pragului de fund și efectuarea lucrărilor de stabilizare a malurilor vor asigura conform Expertizei tehnice menționate, o protecție a podului pe o durată de maxim 5-7 ani, timp în care se vor putea executa lucrările de reparații la pod propuse de Expertiza tehnica, precum și lucrările de regularizare a albiei râului Argeș, astfel încât să se asigure tranzitarea debitului prin toate cele trei deschideri ale podului”, se arată în Nota Conceptuală, care a fost întocmită de CJ Argeș.

În cazul nerealizării pragului de fund și a lucrărilor de stabilizare a malurilor se va accentua erodarea talvegului, cu implicații asupra stabilității malurilor. Astfel, nu vor fi asigurate condiții pentru efectuarea reparațiilor podului și, în consecință, nu va fi posibilă punerea în circulație a acestuia în condiții de securitate, se mai menționează în raportul întocmit de CJ Argeș.

„Am luat taurul de coarne și am început noi să purcedem la drum. Ținând cont de faptul că parcă, totuși, nimeni nu este interesat de situația aceasta. Situația degradării albiei râului Argeș este una generală, care ține de Apele Române, pentru că uzinându-se foarte mult, cu o viteză foarte mare, terenul permite toate aceste evenimente neprevăzute, la un moment dat. Plecăm la drumul acesta, atenție, doar de elaborare a documentației tehnice, sperând să găsim înțelegere la nivel guvernamental pentru eventuale finanțări! Sumele sunt foarte mari vehiculate pentru tot ceea ce înseamnă această chestiune. Nu știu dacă vom avea nevoie de un buget suplimentar, dublu, față de ceea ce avem acum pentru investiții în această zonă…”, a precizat Ion Mînzînă, președintele CJ Argeș.

Lucrările propuse sunt estimate la peste 8,3 milioane de euro

Amintim că începând cu data de 15 mai 2022, Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș a dispus închiderea totală a circulației pe pod, ca urmare a constatării stadiului avansat de degradare și a încadrării acestuia în clasa V de stare critică. Construirea pragului de fund și efectuarea lucrărilor de stabilizare a malurilor au o valoare estimată la 39.450.000 lei, TVA inclus, conform raportului CJ Argeș. La această sumă se mai adaugă 690.200 lei: studiu de fezabilitate, studii de teren, documentații în vederea obținerii de avize și acorduri aferente, respectiv 800.000 de lei: pentru proiect autorizație construire, proiect tehnic+detalii execuție+caiet de sarcini, verificare tehnică, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului. Pe lângă sumele foarte mari se adaugă și problema surselor de finanțare! Situația este una critică, la fel ca starea podului!

Alex Vlaicu

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea