Mioveni. Şedinţă extraordinară de Consiliu Local. Un singur punct pe ordinea de zi!

Consiliul Local Mioveni se întrunește în ședință extraordinară luni, 3 aprilie, de la ora 11.00, prin intermediul unei platforme online de videoconferință.

Ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni privind asocierea Unității Administrativ - Teritoriale a Orașului Mioveni, prin Consiliul Local al orașului Mioveni, în calitate de membru fondator (asociat) cu Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Davidești, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intracomunitară cu denumirea ”Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Trans EcoMiodav”, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, pentru a presta serviciul public de transport public local.

Ordinea de zi a şedinţei se aduce la cunoştinţa locuitorilor orașului Mioveni şi este publicată pe site-ul oficial al instituţiei: www.emioveni.ro, potrivit dispoziţiilor art. 135 alin. (4) și alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea