Se aprobă PUD-ul pentru construirea unei parcări subterane în Pitești

# O nouă ședință de Consiliu Local

Joi, 27 aprilie, va avea loc o nouă ședință ordinară a Consiliului Local Pitești. Pe ordinea de zi vor fi 19 proiecte de hotărâre pe care consilierii locali le vor discuta, analiza, iar apoi vor decide dacă își dau votul pentru a fi aprobate. În cadrul ședinței se vor stabili impozitele și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2024. Se va aproba și numărului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Pitești, pentru perioada ianuarie – august 2023.

Lista proiectelor de hotărâre este următoarea:

1. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea execuției bugetului Municipiului Pitești la data de 31.03.2023.

2. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind desemnarea unui consilier local în proiectul ”Construim Europa împreună cu autoritățile locale”.

 

3. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Îmbunătățirea transportului public urban de călători în municipiul Pitești.”

 

4. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea anexei la H.C.L. nr.68/16.02.2023 privind aprobarea numărului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Pitești, pentru perioada ianuarie – august 2023, din anul școlar 2022 – 2023, cu modificările ulterioare.

5. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2024.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu elaborat pentru ”Construire parcare subterană” pe terenul situat în municipiul Pitești, Aleea Pieței Prundu nr.2.

7. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea ,,Planului local de acțiune privind incluziunea socială a cetăţenilor români aparținând minorităților romilor pentru perioada 2023-2025”.

8. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea unor erori materiale cuprinse în anexele nr.1 și nr.2 la H.C.L. nr.147/28.03.2023 referitor la modificarea și completarea H.C.L. nr.260/30.06.2022 privind avizarea Studiului de oportunitate privind delegarea serviciului public de transport local de călători pe aria unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Pitești, a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători pe raza UAT-urilor membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Pitești, precum și acordarea unor mandate speciale.

9. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.72/16.02.2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Pitești.

10. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.79/16.02.2023 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.

11. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023.

12. Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea HCL nr. 117/25.03.2021 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Pitești în Consiliul de Administrație al Clubului Sportiv ”Fotbal Club Argeș.”

13. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind trecerea din domeniul public al Municipiului Pitești în domeniul privat al acestuia, a unor bunuri - mijloace fixe aflate în administrarea Societății Apă Canal 2000 S.A. Pitești, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării și/sau valorificării.

14. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind preluarea în domeniul public al Municipiului Pitești a unor bunuri de natura activelor fixe, puse în funcțiune de către Societatea Apă Canal 2000 S.A., introducerea acestora în anexa nr.3 la contractul de delegare nr.1/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și aprobarea valorii de inventar actualizate a bunurilor de retur, concesionate operatorului regional Apă Canal 2000 S.A. Pitești.

15. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate.

16. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate - nunta de diamant.

17. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea ”Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Pitești pentru perioada 2021-2027”.

18. Punct de vedere cu privire la plângerea prealabilă nr. 21038/06.04.2023.

19. Punct de vedere cu privire la plângerea prealabilă înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 21221/06.04.2023.

20. Diverse

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea