Pendiuc, Scarlat și Văsîi au primit pedepse mai mici pentru că s-a avut în vedere vârsta inculpaţilor și vechimea faptelor

 

# Motivarea instanței în dosarul „Publitrans” # Publitrans 2000 SA angajează avocat pentru a recupera prejudiciul de peste 23 de milioane de lei

La începul lunii mai 2023, Curtea de Apel București a dat sentința definitivă în dosarul „Publitrans”. Tudor Pendiuc - fostul primar al municipiului Pitești și oamenii de afaceri Constantin Scarlat și Gheorghe Văsîi au fost condamnați la câte patru ani de închisoare cu executare. Cei trei inculpați au fost obligați și la plata prejudiciului de peste 23 de milioane de lei către partea civilă Publitrans 2000 SA, în solidar și cu societățile SC Girexim Universal SA și SC CNCD SA. De asemenea, și inculpatul Emilian Nechita, fost director executiv al Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Pitești, a fost obligat de către instanță la plata unei părți din prejudiciu, deși i s-a încetat procesul penal ca urmare a prescrierii faptelor. Urmează ca societatea Publitrans 2000 SA să întreprindă demersurile necesare pentru a recupera de la inculpați prejudiciul în cauză.

Pe surse, am aflat că, în această săptămână, conducerea societății care asigură transportul public în municipiu va solicita în Consiliul Local Pitești să angajeze un avocat pentru întregul proces de recuperare a prejudiciului.

 

Pentru ce a fost găsit vinovat fostul primar al Piteștiului

Săptămânalul „Atitudine în Argeș” a studiat motivarea Curții de Apel București în dosarul „Publitrans”. S-a constatat că Tudor Pendiuc, în calitate de primar al municipiului Pitești, ar fi făcut demersuri astfel încât, cu încălcarea prevederilor legale, să fie încheiat, executat și prelungit un contract de asociere in participațiune între S.C. Publitrans 2000 S.A. și societățile private CNCD S.A./S.C. Girexim Universal S.A, în folosul ultimelor două societăți.

Astfel, Tudor Pendiuc a asigurat un folos necuvenit inculpaţilor Constantin Scarlat - patronul CNCD și Gheorghe Văsîi – patronul Girexim. Curtea de Apel București a constatat că „primarul Pendiuc Tudor a făcut posibilă încheierea nelegală a contractului de asociere în participaţiune nr. 1029/22.02.2008 precum şi a acordului de prelungire a acestui contract”.

Instanța a mai reținut, în motivare, că „prin încălcarea acestor dispoziţii legale a fost posibilă ordonanţarea la plată a subvenţiei lunare pentru transport, acţiune aptă să producă un prejudiciu, condiţie necesară pentru existenţa infracţiunii de abuz în serviciu. Prejudiciul s-a produs ca urmare a plăţilor efectuate în baza celor două acte nelegal întocmite, primarul încălcând dispoziţiile art. 14, alin. 3 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale care prevăd că „nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) şi nici nu poate fi angajată şi efectuată din aceste bugete, dacă nu există baza legală pentru respectiva cheltuială.”.

În urma asocierii dintre S.C. Publitrans 2000 S.A. și societățile CNCD S.A/S.C. Girexim Universal S.A, firmele private au dobândit mijloacele de transport din veniturile realizate de asociație și au realizat și un profit substanțial, în timp ce societatea publică de transport s-a regăsit, la finalizarea contractului, tot fără autobuze. S-a stabilit, astfel, un prejudiciu adus societății Publitrans 2000 SA în valoare de 23.279.706.03 lei.

„Inculpatul Pendiuc Tudor, precum şi inculpaţii Scarlat Constantin şi Văsîi Gheorghe cunoşteau împrejurarea că asocierea în participațiune şi respectiv prelungirea acesteia erau nelegale şi că nu puteau justifica execuţia bugetară, astfel că primarul, titular al atribuţiei de serviciu de ordonanţare la plată a săvârşit infracţiunea de abuz în serviciu în calitate de autor, iar inculpaţii Scarlat Constantin şi Văsîi Gheorghe, prin depunerea documentelor justificative şi semnarea adreselor de înaintare ce au stat la baza plăţilor efectuate au acordat sprijin material anterior autorului, săvârşind infracţiunea de complicitate la abuz în serviciu. Urmarea imediată a infracţiunii de abuz în serviciu este reprezentată de prejudiciul produs în cuantum de 23.279.706.03 lei, dintre care suma de 18.399.398 lei reprezentând suma profiturilor obţinute de societăţile controlate de inculpaţii Scarlat Constantin şi Văsîi Gheorghe la care se adăugă sumele facturate şi încasate în baza contractului de comision în cuantum de 4.879.718,03 lei”, se arată  în motivarea Curții de Apel București.

Constantin Scarlat și Gheorghe Văsâi – condamnați pentru complicitate la abuz în serviciu

În ceea ce priveşte complicitatea reţinută în sarcina inculpaţilor Scarlat Constantin şi Văsîi Gheorghe, aceasta se raportează la cele două acte materiale reţinute în sarcina lui Tudor Pendiuc, încheierea nelegală a contractului de asociere în participaţiune în anul 2008 şi a acordului de prelungire din anul 2014.

„Contrar celor reţinute în rechizitoriu, aşa cum a fost arătat mai sus, la momentul 04.10.2007 (data raportului final al procedurii de achiziţie), cei doi inculpaţi erau proprietarii celor 80 de autobuze, dreptul de proprietate fiind transferat ulterior către firma de leasing. Totuşi, trimiterea în judecată se referă atât la perioada premergătoare încheierii contractului cât şi la încheierea şi executarea acestuia, astfel că, instanţa de control judiciar reţine că la momentul semnării contractului de asociere în participaţiune, 22.02.2008, cei doi inculpaţi cunoşteau faptul că nu mai deţin autobuzele în proprietate şi că nu mai îndeplinesc condiţiile necesare pentru încheierea acestuia, ascunzând acest aspect. În ciuda acestui fapt, cei doi inculpaţi au semnat contractul şi şi-au executat obligaţiile prevăzute în acesta, înaintând documentele pentru acordarea subvenţiei şi primind plăţi de la SC Publitrans 2000 S.A. În mod similar, în anul 2014, cei doi inculpaţi au acceptat prelungirea duratei contractului, deşi cunoşteau interdicţia prevăzută de lege. Atât contractul de asociere în participațiune cât şi acordul de prelungire nelegal încheiate au stat la baza plăţilor efectuate cu aprobarea primarului Pendiuc din bugetul local”, se mai arată în motivarea instanței.

De ce au primit inculpații pedepse mai mici

Deși, Tudor Pendiuc primise o condamnare de 8 ani închisoare în primă instanță, pedeapsa a fost redusă la jumătate la Curtea de Apel Bucureşti. Pendiuc a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu și i-a fost încetat procesul penal pentru luare de mită. La apel, le-au fost reduse pedepsele aplicate și inculpaților Constantin Scarlat și Gheorghe Văsîi, de la 6 ani la 4 ani închisoare pentru complicitate la abuz în serviciu.

„În mod corect, instanţa de fond a reţinut gravitatea ridicată a faptelor săvârşite, îndrăzneala infracţională de care au dat dovadă inculpaţii, în egală măsură, precum şi cuantumul ridicat al prejudiciului. Totuşi, având în vedere vârsta inculpaţilor, faptul că aceştia nu au mai săvârşit alte infracţiuni, precum şi vechimea considerabilă a faptelor deduse judecăţii, Curtea apreciază că se impune reducerea pedepselor aplicate celor 3 inculpaţi de către prima instanţă până la nivelul minimului special prevăzut de lege, respectiv 4 ani închisoare. Având în vedere cuantumul pedepsei închisorii, nu se poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, nefiind îndeplinită condiţia prevăzută de art. 91, alin. 1, lit. a C.pen.”

De ce a fost obligat Emilian Nechita să plătească prejudiciul din dosar

Și Emilian Nechita, la data faptei director executiv al Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Pitești, a fost obligat de instanță să plătească, în solidar cu ceilalți inculpați, prejudiciul adus societății Publitrans. Răspunderea civilă a inculpatului se limitează la singurul act material reţinut în sarcina sa, respectiv contractul de asociere în participațiune în baza căruia s-au făcut plăţi până în luna februarie 2008. Instanţa a admis acţiunea civilă exercitată împotriva sa numai până la concurenţa profiturilor obţinute până în luna februarie 2014 şi valorilor decontate în baza contractului de comision, respectiv suma de 21.710.406,06 lei.

„În consecinţă, unica activitate de ajutor material la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu este reprezentată de acţiunea inculpatului Nechita Emilian, care la data de 04.10.2007, în calitate de preşedinte al comisiei de licitaţie, nu a desemnat oferta câştigătoare pe baza unui punctaj, cunoscând faptul că primarul doreşte atribuirea contractului către asocierea S.C. CNCD S.A./S.C. GIREXIM UNIVERSAL S.A. Ulterior acestui moment inculpatul Nechita Emilian nu a mai desfăşurat vreo activitate legată de desfăşurarea contractului sau prelungirea acestuia”, se arată în motivarea instanței.

Curtea de Apel București a dispus încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Emilian Nechita, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu, faptele fiind prescrise.

Alex Vlaicu

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea