Greu de vândut… partea a zecea! Zahanaua lui Max este scoasă, din nou, la mezat!

 

Zahanaua lui Max este un restaurant binecunoscut din Pitești, pe malul lacului din Tudor Vladimirescu. Pentru restanțe, fiscul scotea, în 2019, la licitație, clădirea, pentru suma de 525.000 lei fără TVA. Fiscul a încercat, încă de la începutul deceniului trecut, să vândă Zahanaua, inițial situată în clădirea din lemn de alături. Nu a reușit. Noua clădire a fost ridicată, acum câțiva ani, pe un teren aparținând Gicăi Dobrin – soția marelui fotbalist argeșean – care concesionase terenul (primit de la Primăria Pitești) pentru o perioadă de 50 de ani. Patronul a avut, de-a lungul timpului, conflicte (juridice, nu de pumni) cu Direcția Apelor, Primărie, Finanțe...

Clădirea este scoasă acum, la licitație, printr-un cabinet de insolvență

Cabinet de Insolvență ENOIU NICULAE oferă spre vân¬zare prin licitaţie deschisă cu strigare, ședințe organizate săptămânal în perioada 28.08.2023 – 23.10.2023, respec¬tiv în zilele de luni, ora 9:30, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Câmpulung, str. Negru Vodă nr. 131, jud. Argeş, ,, Activ imobil situat în mun. Pitești, str. Târgul din Vale nr. 29, jud. Argeș, compus din Clădire Unitate alimentație publică ( Ds + P + 1E + M ), la care au fost executate îm¬prejmuire și amenajare curte grădină de vară, precum și alte lucrări de modernizare clădire, evidențiate în cont 231 din Balanța analitică de la 31 mai a.c, activ ce nu are demarată procedura de recepție finală a lucrărilor de construcții și in¬stalații, și care se află pe terenul proprietate persoană fizică Dobrin Gheorghița, conform Convenție pentru constituirea unui drept real de SUPERFICIE, document autentificat sub nr. 573/ 11 aprilie 2014 de către Birou Individual Notarial, și identificat în patrimoniul debitoarei Zahana Max S.R.L. Pitești.

Prețul de început al ședințelor de licitație, respectiv 3.518.423 lei + TVA în condițiile legii, a fost apro¬bat de creditori prin metodologia de valorificare descrisă în Procesul verbal nr. 1176 din data de 07.07.2023, document publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență.

Licitaţiile se organizează conform aprobării Adunării creditorilor din data de 07.07.2023, fiind respectată procedura de faliment din Dosarul nr. 157/1259/2021 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeş, debitoare Zahana Max S.R.L. Pitești, în conformitate cu art. 154, 155 și următoarele din Legea 85/ 2014, respectiv C.pr.civ. Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire și va fi achitată în contul deschis la Banca de Export-Import a României Exim¬Bank S.A. – Suc. Pitești, jud. Argeş, IBAN: RO11 BRMA 0999 1000 9029 4968, beneficiar Zahana Max S.R.L. - în faliment, cu sediul social în mun. Pitești, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 37A, etaj 1, jud. Argeş, și date de identificare: J3/ 733/ 2013 şi CUI: 31723857, iar documentul de plată și dovada achitării Caietului de sarcini, în cuantum de 2.000 lei, vor fi transmise pe email la sediul lichidatorului judiciar până la ora 15 din preziua şedinţei de licitaţie, dată la care ofertanţii se vor prez¬enta cu înscrisurile menționate în Regulamentul de vânzare al bunului imobil. Detalii se obţin la tel: 0742 21 31 81.

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea