Primăria Bascov se bate, în instanță, împotriva unei decizii a Curții de Conturi

 

# Tribunalul Argeș a dat dreptate Primăriei. Conflictul continuă la Curtea de Apel

Dispută interesantă între Primăria Bascov și Curtea de Conturi. Primii au spus într-un fel, Curtea de Conturi a considerat că nu e așa. Și s-a ajuns la proces. Totul a pornit de la modul în care au fost plătiți membrii comisiilor de licitație din cadrul primăriei. Primăria i-a plătit din cadrul totalului fondurilor alocate fiecărei licitații, Curtea de Conturi a considerat că sumele trebuie asimilate salariilor, iar pentru acestea trebuiau plătite impozite și taxe asimilate salariilor.

 

Curtea de Conturi a solicitat, astfel, declararea şi virarea la bugetul consolidat al statului a obligaţiilor neachitate în sumă de 37.379 lei, din care contribuţii sociale în sumă de 32.838 Iei şi dobânzi şi penalităţi în sumă de 4.541 Iei, care urmează a fi actualizate până la data recuperării debitului.

 

Primăria a apreciat ca fiind nelegală calculația raportat Ia natura juridică a acestor venituri şi la sursa de finanţare a acestora. ”Onorariile membrilor comisiilor de licitaţii nu sunt venituri asimilate salariilor, nu sunt obţinute în tememiul unui raport juridic de muncă, nefiind plătite de la capitolul bugetar cheltuieli de personal, ci de la cel de cheltuieli de capital.” – au susținut, în instanță, cei de la primărie.

Așadar, sumele aferente plăţii onorariilor membrilor comisiilor de evaluare sunt prevăzute in cadrul devizului general al fiecărui obiectiv de investiţie, care se includ în valoarea totală a investiţiei prevăzută pentru realizarea integrală a obiectivului de investiţie, respectiv în cheltuieli de capital din bugetul de dezvoltare al UAT Bascov. In concluzie, sumele sunt plătite și incluise la CHELTUIELI DE CAPITAL, incluse in valoarea totala a Devizului general al obiectivului - investiţie, pentru activităţi distincte de sarcinile stabilite prin fișa postului.

În cauză s-a efectuat și o expertiză de specialitate care a stabilit că Bascovul a plătit corect sumele aferente și impozitele datorate pentru acestea. În concluzie, Tribunalul Argeș admite contestația UAT și dispune anularea încheierii și Deciziei de impunere emisă de Curtea de Conturi.

Fostul pârât este acum reclamant. Curtea de Conturi a formulat recurs, zilele trecute, împotriva hotărârii luate de judecătorii Tribunalului Argeș. Cu el, cu el la Curtea de Apel. Finala s-ar putea decide, însă, abia prin vara anului viitor, dată fiind aglomerarea de dosare și numărul din ce în ce mai mic de judecători.

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea