EXCLUSIVITATE. A minţit Constantin Nicolescu în declaraţiile de avere şi interese?

# Suntem în posesia declaraţiei de avere şi a declaraţiei de interese pentru anul fiscal 2011 a lui Constantin Nicolescu, preşedintele Consiliului Judeţean Argeş, dar şi a tuturor contractelor pe care familia Nicolescu le-a avut în anul 2011 cu instituţiile statului. Din declaraţia de avere a lui Constantin Nicolescu aflăm că acesta a cumpărat împreună cu soţia în perioada 1994-1998, în comuna Stâlpeni, mai multe loturi de teren. Aceste terenuri sunt din toate categoriile, mai puţin luciu de apă. Are preşedintele Consiliului Judeţean Argeş în comuna Stâlpeni 1000 mp teren agricol, două parcele de teren intravilan, una de 1800 mp şi alta de 4650 mp, iar extravilan un teren de 830 mp. În comuna Mihăeşti a primit moştenire un teren intravilan de 4650 mp.   Familia Nicolescu nu deţine decât o clădire, şi anume casa în care locuiesc în Piteşti, cu o suprafaţă de 254 mp.

Minciuna nr. 1?

Constantin Nicolescu nu a declarat pământul din curtea casei din Piteşti. Familia Nicolescu a construit o casă pe un teren pe care nu îl deţine?

Bijuterii, tablouri şi icoane de aproape 20.000 euro, dar fără maşină

La categoria bijuterii, familia Nicolescu a acumulat din 1980 până în 2011 o cantitate estimată la 8000 de euro.
Tablourile deţinute de Constantin Nicolescu sunt şi acestea estimate la 6000 euro, iar icoanele la 5000 euro.
La categoria autovehicule/autoturisme, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport, familia Nicolescu nu a declarat absolut nimic. Parcă ţi se face şi milă când vezi doi pensionari că nu au reuşit până la această vârstă să-şi achiziţioneze un autoturism, deşi preşedintele CJ Argeş conduce un Mercedes, care probabil nu este a domniei sale. O fi maşina de la firma doamnei Nicolescu, sau o fi împrumutată de la un prieten mai înstărit al familiei?

Hocus pocus apare contul de un miliard şi ceva

La conturi Constantin Nicolesu s-a încurcat puţin. În declaraţia de anul trecut avea declarate trei conturi, toate la BCR, două din ele fiind deschise în 2010 şi un card de salariu din anul 1998. Anul acesta Nicolescu declară că a avut patru conturi la BCR, trei deschise în anul 2010 şi un card de salariu din anul 2002. Primul cont pe care îl declară Nicolescu este în euro, iar soldul la zi este de 17.657, 68, anul trecut în acelaşi cont având suma de 17.066 euro. Cu dobânda pe un an Nicolescu a mai adăugat în acel cont suma de 650 euro. Al doilea cont declarat anul trecut este de economii, în RON, iar soldul la zi era de 15.262 lei, acelaşi cont pe care îl regăsim şi în ultima declaraţie de avere, cardul de pensie, valoarea la zi fiind de 9.835,50 lei. Se pare că a avut nevoie şi de banii de pensie Nicolescu de când a micşorat guvernul salariile bugetarilor, întrucât pe cardul de pensie acesta nu a putut aduna banii. Să fie cheltuielile familiei Nicolescu atât de mari încât să nu fie acoperite din două salarii, unul de preşedinte CJ şi altul de administrator de firmă? Al treilea cont declarat în 2010 este un card de salariu, în care, la momentul declarării nu avea mai mult de un salariu de preşedinte, nici în 2010, nici în 2011, dar în declaraţia anului fiscal 2010 spune că acest cont este deschis în anul 1998, iar în cea din anul fiscal 2011 declară acelaşi cont deschis în anul 2002.

Minciuna nr. 2?

În declaraţia de avere din anul 2012 apare un cont, deschis în anul 2010, valoarea la zi fiind de 130.000 lei.  A uitat Constantin Nicolescu să declare acest cont în 2011 şi şi-a amintit de el abia în declaraţia de anul acesta? Nu este de neglijat suma de un miliard şi ceva, mai ales dacă ţinem cont că acesta este cel mai mare cont al familiei, din ce declară Constantin Nicolescu.

Salariile, pensiile şi acţiunile familiei Nicolescu

Familia Nicolescu a încasat în anul 2011 din salariul de preşedinte al CJ Argeş suma de 50.147 lei, din salariul doamnei Nicolescu de la firma Dinik Mar, suma de 44.443 lei, iar din pensii, 34.585 lei Constantin Nicolescu şi 18.756 lei Viorica Nicolescu.
La categoria acţiuni, familia stă foarte bine. Constantin Nicolescu deţine 165.209 acţiuni la Autopro Mond, adică 92,194%, acţiuni ce valorează peste 4 miliarde lei vechi, la Compania Hotelieră Intercontinental are 152.250 acţiuni, cu o valoare de 15.225 lei, iar la IATSA Platforma Ştefăneşti acţiunile lui Nicolescu valorează 250 lei.

Minciuna nr. 3?

Viorica Nicolescu este acţinar la Dinik Mar Arg SRL, deţinând 69,3878%, acţiuni de care Nicolescu nu aminteşte în declaraţia de avere şi nici în declaraţia de interese. Declaraţia de avere începe aşa: „Subsemnatul Constantin Nicolescu, având funcţia de preşedinte al CJ Argeş, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia (prin familie se înţelegesoţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora) deţin următoarele”.

Nicolescu a cesionat 63,8 % din acţiunile de la Mac Auto Slatina la un preţ de 20% din profitul pe care această firmă l-a făcut în 2010

Acţiunile de la Mac Auto, 16.610 acţiuni, cu o valoare de 166.100 lei, Nicolescu le cesionează în anul 2011, dar banii nu îi regăsim în niciunul dintre conturile familiei. Mac Auto a avut în anul 2010 un profit de 860.375 lei. Nu înţelegem cum a cesioat Constantin Nicolescu aproape 63 % din acţiuni pe mai puţin de un sfert din profitul ultimului an fisal. Dar nu e treaba nostră cât de bine şi-a negociat Constantin Nicolescu vânzarea acţiunilor, dar părerea nostră este că a vrut neapărat să scape de ele şi le-a vândut în pierdere. Să fie de vină ANI care şi-a băgat nasul în afacerile lui Nicolescu?

Minciuna nr. 4?

Din declaraţia de interese a lui Nicolescu reiese că firmele la care acesta sau familia sa sunt acţionari, nu au avut niciun contract cu statul în anul 2011.

Am zis să venim în ajutorul lui Constantin Nicolescu pentru a putea să completeze declaraţia de interese aşa cum trebuie, deoarece art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, spune: „Art. 292 - Falsul în declaraţii. Declararea necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se referă art. 145, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

În această ediţie vom publica toate contractele pe care le-a avut AUTOPRO MOND, societate la care Constantin Nicolescu deţine 92,194% din acţiuni, cu instituţii ale statului în anii 2010 şi 2011, şi nu se regăsesc în declaraţia de interese a lui Constantin Nicolescu.

-    Hidroconstrucţia –  total - 132.588 lei. Anul 2010 – 77343 lei, anul  - 2011 – 55.245 lei
-    Serviciul Judeţean de Ambulanţă Argeş – total 123.718 lei. Anul 2010 – 44.648 lei, anul 2011 – 79.070 lei
-    Hidroelectrica SA – total – 87.967 lei. Anul 2010 – 57.739 lei, anul 2011 30.228 lei
-    Serviciul de Ambulanţă Prahova – total – 58.676 lei, toată suma fiind încasată în 2010.
-    Hidroelectrica SA Curtea de Argeş – total 43. 747lei. Anul 2010 17.375 lei, anul 2011 – 26. 372 lei.
-    IPJ Argeş –  total – 43.747 lei. Anul 2010 – 17.375 lei, anul  - 2011 – 26.372 lei
-    Regia Autonomă de Drumuri Argeş – total 41.174 lei, toţi încasaţi în anul 2011
-    Serviciul de Ambulanţă – total – 26.496,  lei, toată suma fiind încasată în 2010.
-    Regia Administraţiei Domeniului Privat Argeş – total 22.948lei, toată suma fiind încasată în anul 2011.
-    Direcţia Silvică –  total – 22.745 lei. Anul 2010 – 11.194 lei, anul  - 2011 – 11.551 lei
-    REgia Autonomă de Drumuri Argeş – total 19. 785, totă suma încasată în 2011.
-    Instituţia Prefectului Argeş – total –17. 410 lei, toată suma încasată î 2010.
-    Regia Naţională a Pădurilor – total –11.371, sumă încasată în 2010.
-    Spital Penitenciar Colibaşi – total 9.046 , umă încasată în 2011.
-    Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş –  total –6.417 lei, toţi încasaţi în anul 2011
-    Regia Autonomă de Drumuri Argeş – total 6.025 lei , toţi încasaţi în anul 2010
-    ServiciulPublic de Pază şi Ordine Argeş – total – 4.672 lei. Anul 2010 – 2.990, anul 2011 – 1682 lei
-     Serviciul Ambulanţă Teleorman – total 4. 608 lei, toată suma încasată în anul 2010.
-     Spitalul de Urgenţă Argeş – total – 4.579 lei, sumă încasată în anul 2011.
-    Poliţia Comunitară Piteşti – total – 4.185 lei, sumă încasattă în anul 2011.
-    Primăria Merişani – total 3.834 lei, sumă încasată în anul 2011.
-     ISCIR Ploieşti – total 3.438 lei, smă încasată în anul 2010.
Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Public Piteşti – total 3.080 lei, anul 2010- 150 lei, iar în 2011 – 2.930 lei
-    Agenţia Naţională a Rezervelor de Stat, Unitatea Teritorială 360- total- 2.979 lei, toţi încasaţi în anul 2011.
-    Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor Argeş – total 2.646 lei, din care în anul 2010 s-au încasat 1.080 lei, iar în 2011 suma de 1566 lei.
-    Complex Sportiv Naţional Bascov – în anul 2010 a achitat suma de 2.393 lei.
-    Serviciul Public Salvamont – în anul 2010 a achitat suma de 2.348 lei
-    Universitatea Piteşti – total 2.133 lei, anul 2010- 1.221 lei, iar în 2011- 912 lei.
-    Apă Canal 2000 SA – total – 2.113 lei, toată suma achitată în anul 2010.
-    Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Bascov – total 1.801 lei, toată suma încasată în anul 2010.
-    Ocolul Silvic Piteşti – anul 2011 – 1.772 lei
-    Hidroelectrica Bucureşti – anul 2010 – 1356 lei
-    Aeroclubul României – anul 2010, suma de 1.355 lei
-    Publitrans 2000 SA în anul 2010 – suma de 1.246 lei
-    Primăria Bascov a achitat în 2011 suma de 1.211 lei
-    Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Argeş în anul 2010 – 1.114 lei
-    Complexul Sportiv Naţional Bascov, suma de 1.076 lei în anul 2011
-    Agenţia Naţională Apele Române DAAV Argeş, în anul 2010 – 788lei
-    Tribunalul Argeş – 646 lei
-    Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Costeşti – 475 lei în anul 2011.
-    Complexul Energetic Turceni – 366 lei în anul 2011
-    Consiliul Concurenţei – 342 lei în anul 2010
-    Complexulde Servire pentru Copilul în Dificultate – 307 lei în anul 2010
-    Direcţia Sanitar Veterinară Argeş – 307 lei în anul 2010
-    Registrul Auto Român – 266 lei în anul 2011
-    Institutul de Cercetare şi Dezvoltare Pomicolă – 218 lei în anul 2011
-    Universitatea Tehică de Construcţii Bucureşti – 189 lei în anul 2011
-    Banca Naţională a României – 165 lei în anul 2011
-    UM 0681 Piteşti – 140 lei în anulo 2010
-    Primăria Sălătrucu – 130 lei în anul 2011
-    Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vulturişti – 70 lei în anul 2010
-    Agenţia Regională de Protecţia Mediului Argeş – 65 lei în anul 2011
-    Biroul Român de Metrologie Legală – 60 lei în anul 2011
-    Uniunea Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaţilor din Judeţul Argeş, în anul 2011 – 56 lei
-    Direcţia Judeţeană de Evidenţa Persoanelor Argeş – 50 lei în anul 2010
-    Senatul României – 50 lei în anul 2010.
Material realizat de Liliana Costache

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea