Garda Forestieră Județeană Argeș: Controalele privind respectarea regimului silvic s-au intensificat

 

Inspectorii din cadrul Gărzii Forestiere Ploiești – biroul Garda Forestieră Județeană (GFJ) Argeș au efectuat mai multe controale în perioada august – octombrie, aferentă trimestrului al III-lea al anului 2023. S-a urmărit modul de respectare și aplicare a regimului silvic în fondul forestier național și în suprafețele cu vegetație forestieră din afara fondului forestier național din județul Argeș.

 

„Un număr de 164 controale/verificări au fost efectuate în urma sesizărilor și/sau solicitărilor/notificărilor/adreselor primite de la persoane fizice și juridice, instituții și autorități publice centrale și locale, etc. care au urmărit modul de administrare/asigurare cu servicii silvice a fondului forestier, tăieri ilegale de arbori în fondul forestier național/vegetația situată pe terenuri din afara fondului forestier național, integritatea și permanența padurilor, protecția, perimetre de ameliorare, controlul anual al regenerărilor, MFR -managementul forestier”, transmite Garda Forestieră Județeană Argeș.

 

Referitor la activitatea legată de sistemul informațional integrat de urmărire a trasabilității materialelor lemnoase Sumal 2.0, au fost soluționate 398 de adrese formulate de către operatorii economici utilizatori ai programului, de către transportatorii profesioniști utilizatori ai Sumal 2.0, ocoalele silvice autorizate care își desfășoară activitatea pe raza județului Argeș etc.

Amenzi de peste 120.000 de lei

Au fost aplicate peste 70 de amenzi, fiind confiscat fizic un volum de aproximativ 150 mc de lemn și confiscat valoric un volum de aproximativ 390 mc .

„Au fost efectuate 123 controale privind respectarea normelor regimului silvic referitoare la modul de exploatare a masei lemnoase pusă în valoare, controale privind modul de respectare a normelor regimului silvic referitoare la trasabilitatea/circulația materialelor lemnoase, controale privind respectarea normelor regimului silvic de către transportatorii profesioniști de materiale lemnoase, înregistrați în sistemul informațional de urmărire a trasabilității materialelor lemnoase SUMAL 2.0., deținătorii depozitelor și/sau instalațiilor de debitare și prelucrare a materialelor lemnoase și operatorii economici atestați în activitatea de exploatare forestieră, în urma cărora au fost aplicate un număr de 76 sancțiuni contravenționale în valoare de 124.000 lei, fiind confiscat fizic volumul de 148,15 mc materiale lemnoase și confiscat valoric volumul de 393,61 mc (cu o valoare de 81.726 lei). Sancțiunile contravenționale au fost aplicate pentru nerespectarea tehnologiilor de exploatare, neefectuarea fotografiilor corespunzătoare transportului de materiale lemnoase de către transportatorii înregistrați în sistemul SUMAL, nefolosirea/oprirea receptorului GPS al dispozitivului pe care este instalată aplicația sumal 2.0, pe toată durata transportului materialelor lemnoase cu autovehicule, pentru deținerea de materiale lemnoase fără documente legale de proveniență, pentru efectuarea transportului de materiale lemnoase fără documentele prevăzute de lege, pentru expedierea de materiale lemnoase fără documentele de proveniență prevăzute de legislația în vigoare.”, arată instituția într-un raport aferent trimestrului al III-lea.

Au fost făcute și denunțuri penale

Au fost constatate elementele constitutive a două infracțiuni silvice și au fost transmise denunțurile penale către parchetelele de pe lângă judecătoriile competente teritorial. Sunt vizate infracțiunile privind reducerea fondului forestier, tăieri ilegale de arbori și furt de materiale lemnoase. Din totalul acțiunilor de control privind respectarea regimului silvic, efectuate în trimestrul III al anului 2023 pe raza județului Argeș, un număr de 25 controale/verificări au fost efectuate împreună cu reprezentanții IPJ Argeș – Biroul Protecția Fondului Forestier și Piscicol – Serviciul Ordine Publică sau ai Secțiilor de Poliție Rurală din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș.

”Personalul încadrat la nivelul biroului GFJ Argeș a acordat sprijin de specialitate în numeroase situatii, urmare a solicitărilor organelor de poliție, avându-se în vedere activitatea de control privind regimul silvic (circulația și trasabilitatea materialelor lemnoase) desfășurată la nivelul I.P.J. Argeș. Există o strânsă colaborare cu reprezentantii Inspectoratul de Poliție al Județului Argeș, aș putea spune că cel putin o zi, două pe săptămână lucrăm împreună, organizați în echipe mixte de control. Și avem rezultate!”, spune Eugen Antonescu, șeful Gărzii Forestiere Județene Argeș.

În perioada menționată, reprezentanții GFJ Argeș au verificat și un număr de 92 acte de punere în valoare întocmite de ocoalele silvice autorizate, pentru masă lemnoasă provenită din doborâturi de vânt/fenomene de uscare (produse accidentale I și II) în volum de 28.583,08 mc. Inspectorii Gărzii Forestiere Județene Argeș au efectuat preluarea în pază prin structuri silvice autorizate (ocoale silvice de stat și de regim-private), în conformitate cu art. 16, alin. 5 din Legea 46/2008 – Codul Silvic cu modificările și completările ulterioare și ale prevederilor O.M. 530/2019, a suprafeței de 765,07 ha fond forestier neasigurat cu servicii silvice/pază. S-au încheiat un număr de 10 acte de constatare potrivit reglementărilor în vigoare.

”În perioada următoare se vor intensifica controalele și verificările specifice privind trasabilitatea materialelor lemnoase. Sunt multe de spus despre sistemul informational integrat de urmărire a trasabilității materialelor lemnoase - Sumal 2.0 sau ”Radarul pădurilor” cum mai este denumit așa, popular aș zice, dar precizez faptul că acest sistem este un instrument extraordinar în lupta cu «cei certați cu legea»”, mai spune Eugen Antonescu.

A.V.


 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea