Cristian Gentea, mesaj către consilieri: „Dacă bugetul acesta nu e bun pentru Pitești, atunci e problema dumneavoastră”

 

 

# Buget record la Pitești. Creștere de 68% la secțiunea dezvoltare

Consilierii locali au votat, pe 8 februarie 2024, proiectul de buget al municipiului Pitești pentru 2024! Bugetul total al municipiului Piteşti, inclusiv bugetul creditelor interne, este în sumă de 1.056.628,60 de mii de lei, dintre care secţiunea de funcţionare 505.849,60 de mii de lei și secţiunea de dezvoltare: 550.779,00 de mii de lei. Pentru secţiunea de dezvoltare au fost repartizate sumele astfel: 145.398 de mii de lei - active nefinanciare (investiţii buget local); 396.821 de mii de lei - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile și credit intern; 8.560 de mii de lei - transferuri din bugetul local pentru dezvoltare.

 

„Vom beneficia de unul dintre cele mai performante bugete pe care le-a avut Piteștiul, este prima data când bugetul de dezvoltare este mai mare decât bugetul de funcționare! Suntem, deci, pe drumul cel bun: finanțări guvernamentale și europene, alocare eficientă pe lucrări de investiții!

 

Față de 2023 avem o creștere a bugetului de dezvoltare de 68%!”, a spus primarul Cristian Gentea. Despre consilierii locali care nu au votat proiectul (PNL și USR), mesajul primarului a fost: „Dacă bugetul acesta nu e bun pentru Pitești atunci e problema dumneavoastră”.

Domeniile prioritare de dezvoltare și investițiile cele mai importante sunt:

# Educație și infrastructură școlară: 277.476.000 lei

- Renovare energetică și reabilitare termică la: Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu”, Școala Gimnazială „Tudor Arghezi”, Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși”, Școala Gimnazială „Marin Preda”, Colegiul Național „Alexandru Odobescu”, Școala Gimnazială „Ion Pillat”, Liceul cu Program Sportiv „Viitorul”, Liceul Tehnologic „Dacia”, Cămin internat Liceul Tehnologic „Astra”, Grădinița cu Program Prelungit „Castelul Magic”, Liceul Teoretic „Ion Barbu”, Liceul Tehnologic „Astra”, Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”, Școala Gimnazială „Ion Minulescu”, Școala Gimnazială „Tudor Mușatescu”, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” în locația din strada Negru Vodă, Creșa nr. 9 - str. Popa Șapcă, Creșa nr. 8 - str. Smeurei etc.;

- Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din municipiul Pitești și din comuna Uda, județul Argeș;

- Consolidare și reabilitare clădire - tronson I - Colegiul Național „Zinca Golescu”;

- „Construire creșă medie”, Bd. Eroilor, nr. 26-28, Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”;

- „Construire Creșă mică”, în cartierul Găvana, str. Alunului, str. Paltinului, Parcare/Spațiu verde/Alee acces - Complex „Albina”;

- Extinderea și transformarea Grădiniței cu Program Normal din cadrul Școlii Gimnaziale „Nicolae Simonide” în grădiniță cu program prelungit.

# Sănătate și social: 23.885.000 lei

- Renovare energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale: Bl. 104 ETP - str. Depozitelor; Bl. 7 - str. Ana Ipătescu, Bl. 1 IRTA – Bd. Republicii; Bl. 15 - str. Rahovei; Bl. 11A - str.Teilor; Bl. 33, 35 – Bd. I.C. Brătianu.

- Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Pitești (zona bl. G1, cartier Războieni și zona bloc Coremi, Bd. Petrochimiștilor) - etapa I;

- Spital municipal;

- Construire și dotare dispensar medical, str. Carpați, nr. 1C;

- Clădire locuințe ANL.

# Mediu și calitatea vieții: 45.096.000 lei

- Containere îngropate (180 buc.) și colectare selectivă a deșeurilor (116 containere);

- Renovare energetică a clădirii Primăriei Municipiului Pitești;

- Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public, extindere rețele de iluminat public;

- Parc fotovoltaic pentru producerea energiei electrice;

- Creșterea eficienței energetice în blocurile de locuințe;

- Refacere canalizare menajeră bloc G1 - tronsoanele A și C;

- Construire centre de colectare deșeuri prin aport voluntar;

- Reabilitări micropiețe (cartier Trivale - Complex 2; cartier Traian);

- Realizare canalizare pluvială Aleea Florian Becescu - Parc „Făget” - str. Constantin Cantacuzino, cartier Trivale;

- Reabilitări canalizări pluviale: str. Trivale, zona „Schit Trivale”; str. Iosif Gabrea;

- Regularizare vale zona „Tancodrom” cuprinsă între str. Tudor Arghezi și Aleea Stadionului.


# MOBILITATE ȘI INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT: 140.674.000 lei

- Extindere sistem de management integrat al traficului (loturile 1 - 4; sistem de monitorizare video, inclusiv pentru transportul public de călători);

- Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat;

- Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public – 15 autobuze electrice;

- Amenajare sens giratoriu - Calea Câmpulung;

- Realizarea de puncte de transfer pentru integrarea operațională a transportului public urban și periurban;

- Studii de soluție / analize de risc (fluidizarea traficului, descărcare Drum Expres - str. Depozitelor – Bd. Nicolae Bălcescu; reabilitare Pod pe Strada Depozitelor peste Pârâul Bascov);

- Documentație pentru constituirea unui parteneriat în vederea realizării obiectivului de investiții „Modernizare drum paralel cu calea ferată Pitești - Curtea de Argeș, pornind de la Calea Bascov, din dreptul Universității „Constantin Brâncoveanu” și până la strada Constantin Dobrogeanu Gherea, și amenajare parcări în zona Bd. Republicii”;

- Tren metropolitan;

- Pod peste Râul Argeș, zona SUD.

# Economie și dezvoltare urbană: 36.532.000 lei

- Reabilitare, modernizare și dotare clădiri destinate utilizării publice, pentru activități culturale și recreative - Casa „Nae Dumitrescu”;

- Elaborare Plan Urbanistic Zonal și construire de locuințe pentru tineri, cartier Războieni I;

- Parcare supraterană - strada Frasinului;

- Reabilitare infrastructură rutieră (Bd. Frații Golești și str. Nicolae Dobrin; pod pe str. Depozitelor peste Pârâul Bascov etc.);

- Modernizări și reabilitări străzi (str. Velişoara-Grigorești; str. Spiru Haret; str. Jan Constantinescu; str. Azurului; str. Aurel Vlaicu; intrarea Islazului; intrarea Rozelor; strada B. P. Hașdeu; str. Florilor și reabilitare parcări adiacente; drum lateral str. Zamfirești; str. Nicolae Iorga; str. Toma Ghenea - tronson care face legătura cu str. Argeșului);

- Reabilitări (scări publice; infrastructură rutieră Bd. Frații Golești și str. Nicolae Dobrin; pod pe str. Depozitelor peste Pârâul Bascov);

- Parc Industrial - zona „Sud”.

- Reabilitare zid de sprijin str. Petre Ispirescu nr.1C;

- Reabilitare zid de sprijin str. Petre Ispirescu nr.10.

# Sport și comunitate: 18.810.000 lei

- Amenajări / extinderi / modernizări locuri de joacă (str. Horia, Cloșca și Crișan, bl. B10-B11; Parc „Lunca Argeșului”; str. Republicii, bl. S9B; Aleea Petru Poni, bl. B14-B15; str. Exercițiu, bl. D17; str. Marta Rădulescu; str. Turcești; str. Făgăraș, bl. E8-E9);

- Amenajări și reabilitări terenuri de sport / multifuncționale (str. Târgul din Vale; str. Nicolae Dobrin; str. Horia, Cloșca si Crișan; str. Deceneu; terenuri sintetice multifuncționale cu suprafață modulară la școlile gimnaziale „Ion Minulescu”, „Nicolae Bălcescu”, „Tudor Mușatescu”, „Tudor Vladimirescu”; teren sintetic de fotbal („Aripi”) - Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești; terenuri sport Baza de Agrement Trivale);

- Amenajare zona parc - terenuri de agrement multifuncționale - cartier „Tudor Vladimirescu”; amenajare zona skate-park - Parc „Lunca Argeşului”);

- Construire academie de tenis (Bd. Petrochimiștilor, nr. 29); construire Bază Sportivă Națională de Atletism, str. Nicolae Dobrin; Construire stadion „Nicolae Dobrin”, str. Nicolae Dobrin, nr. 10;

- Grădină botanică.

 

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea