Arhiepiscopia Argeșului organizează examen de Capacitate Preoțească - Sesiunea Ordinară Martie 2024

 

 

 

Pe 5 martie 2024, de la ora 09:00, Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului organizează examenul de capacitate preoțească, sesiunea ordinară, pentru absolvenții Facultăților de Teologie Ortodoxă și pentru absolvenții cu atestat ai Seminariilor Teologice Ortodoxe, care doresc să solicite un post clerical vacant, în vederea hirotoniei, precum și pentru diaconii sau preoții hirotoniți onorific care doresc să fie numiți într-o parohie vacantă.

 

Pentru a putea participa la concurs, candidatul trebuie:

 

- să aparțină canonic de Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului;

- să fie absolvent al unei Facultăți de Teologie Ortodoxă sau Seminar Teologic Ortodox;

- să aibă promovat examenul de Licență sau Atestat;

Calendarul examenului:

- 13-29 februarie 2024: înscrierea candidaților;

- 05 martie 2024: proba scrisă și proba orală – ora 09:00;

- 07 martie 2024: afișarea rezultatelor la proba scrisă la Centrul Eparhial;

1. Depunerea și verificarea dosarelor se face la Secretariatul Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, Bd. Basarabilor nr. 23, Municipiul Curtea de Argeș. Probele de concurs (scris și oral) se vor susține în Sala Arhiepiscopiei Sfântul Ierarh Iachint - Mitropolitul Țării Românești, din incinta Protoieriei Pitești, str. Țepeș Vodă nr. 17, etaj 1, Municipiul Pitești, începând cu ora 09:00.

Dosarul de înscriere va conține:

1. Dosar cu șină sau dosar plic;

2. Cerere tip, adresată Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, care va fi înregistrată la Secretariatul Centrului Eparhial. Cererea poate fi descărcată de pe site-ul Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului.

3. Recomandarea duhovnicului numai pentru licențiații în Teologie nehirotoniți, va conține: a. caracterizare a candidatului; b. menționarea explicită, asumată în fața lui Dumnezeu, a lipsei impedimentelor canonice la hirotonie a candidatului; c. semnătura în clar și numărul de telefon al duhovnicului.

4. Curriculum Vitae tip Europass.

5. Copii după: - certificat de naștere; - certificat de botez; - carte de identitate; - certificat de căsătorie; - certificat de cununie religioasă.

6. Copii după actele de studii: - diplomă (sau adeverință) de Licență; - foaie matricolă, copie atestat profesional/diplomă de bacalaureat, și foaie matricolă.

7. Aviz psihologic cu mențiunea „apt pentru hirotonie”, însoțit de profilul psihologic. Aceste două documente vor fi eliberate de către un cabinet psihologic avizat în acest sens.

Probele de concurs (scris și oral) vor urmări atât evaluarea cunoștințelor de Teologie, cât și competența candidaților de a folosi cunoștințele teologice (și cele generale) în contextul pastoral contemporan (inclusiv specificitatea pastorală a Eparhiei Argeșului și Muscelului).

Contestații se pot depune numai la proba scrisă: candidații care contestă nota obținută pot opta pentru recorectarea lucrării de către o altă comisie. Contestațiile se depun la Secretariatul Centrului Eparhial. Vor fi declarați admiși candidații care obțin minim nota 6,00 la fiecare probă (scris și oral) și media examenului de capacitate minim 7,00.

Nota generală de titularizare (nota finală), reprezintă media aritmetică dintre: media celor patru ani de studii facultate (1), media examenului de licență (2) și media examenului de capacitate (3) - Medie generală titularizare = (medie studii + medie licență + notă capacitate).Valabilitatea examenului de capacitate preoțească este de un an, iar pentru cei care au obținut media peste 9 (nouă), valabilitatea este de doi ani.


 

 

 

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea