Începe modernizarea DJ 731 D în comuna Dârmănești

 

Pe 29 februarie va avea loc o nouă ședință de Consiliu Județean Argeș. În cadrul întâlnirii, consilierii județeni vor dezbate și vota mai multe proiecte de hotărâre.

Unul dintre acestea vizează aprobarea proiectului tehnic, detaliile de execuție și devizul general pentru lucrarea de modernizare a DJ 731 D, în comuna Dârmănești, cu o lungime de 2,8 km. Valoare totală a acestei investiții este de 19.631.426,34 lei cu TVA, fiind derulată pe o perioadă de 12 luni.

 

DJ 731 D, cuprins între km 8+440 – 11+240, se află în comuna Dârmănești, sat Valea Nandrii și are nevoie urgent de lucrări de asfaltare. Sectorul de drum se remarcă prin denivelari, gropi, pietruire contaminată pe alocuri cu pământ și nu în ultimul rând un sistem de colectare/descărcare a apelor pluviale defectuos. Șanțurile sunt din pământ, majoritatea colmatate fără să asigure o evacuare controlată de-a lungul drumului. Podețele sunt în mare parte colmatate și nu au amenajată secțiunea de evacuare a apelor colectate, iar altele necesită înlocuire fiind într-o stare avansată de degradare.

În afară de acest proiect, pe ordinea de zi a ședinței regăsim și:

- Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Căminului pentru Persoane Vârstnice Mozăceni;

- Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Boli Cronice Călinești;

- Proiect de hotărâre privind emiterea avizului în favoarea Unității Administrativ Teritoriale Sălătrucu/Berevoești/Recea pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local;

- Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii „Actului Adițional nr.2 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare separată și transport separat al deşeurilor municipale, sortarea și compostarea deșeurilor municipale, în Stația de Transfer Câmpulung, Zona Câmpulung, județul Argeș” nr. 002/04.01.2023;

- Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii „Actului adițional nr.3 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare separată și transport separat al deşeurilor municipale în Zona centrală Argeș” nr.523/05.12.2022”;

- Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru sortare, cât și pentru compostare biodeșeuri colectate separat, pe raza județului Argeș, aferent „Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de tratare mecanicobiologică a deșeurilor reziduale provenite de pe raza județului Argeș în instalațiile integrate de tratare mecanicobiologice, inclusiv transportul deșeurilor stabilizate biologic și al deșeurilor reziduale care nu mai pot fi valorificate energetic la instalațiile de valorificare energetic” nr.338/12.12.2023;

- Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în vederea aprobării „Strategiei județene de gestionare a deșeurilor municipale generate pe raza teritorială a județului Argeș”;

- Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului principalelor activităţi şi manifestări cultural-artistice, ştiinţifice şi sportive pe anul 2024, ce vor fi organizate şi sprijinite de Consiliul Judeţean Argeş şi instituţiile subordonate;

- Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului de acordare a finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al județului Argeș, pentru activităţi nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005 (unități de cult) și alocarea sumei pentru aceste finanțări;

- Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului de acordare a finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, pentru activităţi nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005 (tineret, cultură, mediu, proiecte sportive) și alocarea sumei pentru aceste finanțări;

- Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului ''Gala Excelenței în Argeș'' în anul 2024 și a Regulamentului de desfășurare;

- Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între Județul Argeș și Asociația Părinților Copiilor cu Autism – Argeș;

- Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A. pe anul 2024;

- Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat Argeș R.A. pe anul 2024;

- Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A., pe anul 2024;

- Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. JUD PAZĂ ȘI ORDINE AG S.R.L., pe anul 2024.

- Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului Județean de Urgență Pitești asupra unor instalații radiologice achiziționate în cadrul POR 2014 – 2020;

- Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al Judeţului Argeş cu bunul imobil – construcție Bazin apă minerală C9, situat în comuna Nucșoara, sat Gruiu, punct Stația de Apă;

- Proiect de hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2024;

- Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.161/24.06.2021 privind validarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Argeș;

- Raport privind copiii părăsiți în unitățile sanitare din raza administrativ-teritorială a județului Argeș, pe semestrul II 2023;

- Raport copiii părăsiți în unitățile sanitare din raza administrativ-teritorială a județului Argeș, pe anul 2023.

 

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea