Pentru al șaptelea an consecutiv, Curtea de Apel Pitești - pe primul loc la nivel național în privința încărcăturii pe judecător

 

Conducerea Curții de Apel Pitești a prezentat, la începutul lunii martie, raportul de activitate al instituției, în sală nelipsind judecătoarea Grațiela Milu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, și nici președinții instanțelor din raza Curții de Apel. Instanța argeșeană se situează, pentru a șaptea oară consecutiv, pe primul loc la nivel național în ceea ce privește încărcătura/judecător, indiferent de modalitatea de calcul a încărcăturii. „Astfel, şi în anul 2023 Curtea de Apel Piteşti a înregistrat cea mai mare încărcătură în funcție de volumul adiționat, și anume un număr de 1212,4 dosare/ judecător, următoarea curte de apel clasată, respectiv – Curtea de Apel Bucureşti, având un număr de 796,1 dosare/judecător”, se arată în raport.

 

Curtea de Apel Piteşti a obținut indicatorul de eficienţă „Foarte Eficient”. Din datele statistice, s-a situat pe primul loc, comparativ cu celelalte curţi de apel, atât în ceea ce priveşte volumul de activitate, raportat la numărul de dosare nou intrate şi al stocului existent, cât şi al încărcăturii pe judecător.

 

Au fost soluționate peste 100.000 de cauze

Curtea de Apel Piteşti coordonează activitatea a trei tribunale: Tribunalul Specializat Argeş, Tribunalul Argeş, Tribunalul Vâlcea, cele două din urmă, coordonând activitatea a cinci judecătorii: Judecătoriile Piteşti, Câmpulung, Curtea de Argeş, Costeşti şi Topoloveni, aflate în circumscripţia teritorială a Tribunalului Argeş, respectiv Judecătoriile Râmnicu Vâlcea, Drăgăşani, Horezu, Brezoi şi Bălceşti, aflate în circumscripţia teritorială a Tribunalului Vâlcea.

În anul 2023, pe rolul Curţii de Apel Piteşti şi al instanţelor arondate s-au aflat 167.239 cauze, din care 112.519 cauze nou intrate, plus 54.720 stoc dosare nesoluţionate la finele anului 2022). La nivelul Curţii de Apel Piteşti şi a instanţelor arondate, în anul 2023 dosarele nou intrate cumulează o complexitate de 861.312, spre deosebire de anul anterior când complexitatea cumulată a fost de doar 699.427. Creșterea complexității raportat la anul 2022 a fost cu 23,14%. În cursul anului 2023, Curtea de Apel Piteşti şi instanţele din raza sa de activitate au soluţionat 107.326 cauze, cu 3386 dosare, mai mult decât în anul anterior.

Secția I Civilă – cel mai mare volum de activitate

Activitatea proprie a Curţii de Apel Piteşti a fost structurată și în anul 2023 pe 3 secţii: secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie (denumită în continuare secţia penală); secţia I civilă; secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal (denumită în continuare secţia a II-a civilă). În anul 2023, pe rolul Curţii de Apel Piteşti s-au aflat în total 15.656 cauze, din care 10.411 cauze nou intrate, la care s-a adăugat un stoc de 5.245 cauze nesoluţionate la 31.12.2022. Faţă de anul 2022, când au fost de soluționat în total 14.855 de dosare, volumul de activitate a fost mai mare cu 5,39%. Ponderea cea mai mare în cadrul volumului de activitate, în raport de dosarele nou intrate, o deține Secția I civilă, cu 64% din volumul total de activitate, urmată de Secția penală, cu 18,1% și Secția a II-a civilă, cu 17,90%.

Vor fi date în funcţiune noile sedii ale Judecătoriilor Costeşti şi Horezu

În anul 2023, la instanţele din circumscripţia Curţii de Apel Piteşti nu a fost aplicată nicio sancțiune disciplinară pentru vreun judecător. Pentru anul în curs urmează să fie finalizate mai multe lucrări la sediile instanțelor din subordine.

„Ne propunem să susținem în continuare eforturile de extindere a procesului de digitalizare, dar și demersurile pentru asigurarea unor condiții de lucru mai bune. În acest sens, vor fi finalizate lucrările pentru darea în funcţiune a noilor sedii ale Judecătoriilor Costeşti şi Horezu, vor fi demarate lucrări de investiții la sediile instanțelor: refacerea sistemului de climatizare şi efectuarea de reparaţii capitale la sediul Tribunalului Argeş; refacerea instalaţiei electrice şi dotarea cu un lift la Judecătoria Piteşti; continuarea demersurilor pentru edificarea unui nou sediu al Judecătoriei Piteşti. Redimensionarea structurilor de personal în funcție de volumul activității reprezintă un obiectiv important ce va fi urmărit în continuare, Curtea de Apel Piteşti propunându-şi şi în anul 2024, în măsura cadrului legislativ în domeniu existent, recrutarea de personal prin organizarea de concursuri de ocupare a posturilor vacante sau de promovare pe funcţii de execuţie şi de conducere. Activităţile de educaţie juridică vor fi, în continuare, în atenţia Curţii de Apel, urmând a se colabora în acest sens cu instituţiile de învăţământ şi a se manifesta deschidere pentru organizarea de vizite ale elevilor la sediul instanţei”, a precizat conducerea Curții de Apel Pitești.

A.V.

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea