Investiții importante în comuna Budeasa. Nicolae Rachieru: „Depunem toate eforturile pentru rezolvarea dorințelor comunității”

 

Nicolae Mihail Rachieru, primarul comunei Budeasa, a prezentat raportul de activitate pe anul trecut. În 2023 au fost finalizate mai multe investiții și au fost începute mai multe proiecte importante.

Proiecte prin PNRR

Astfel, din fonduri europene nerambursabile, au fost finanțate următoarele:

- PNRR/2022/C10 – Achiziție softuri și echipamente pentru dezvoltare sistem inteligent de management local in comuna Budeasa;

- PNRR/2022/C10 - Modernizarea și extinderea sistemului de supraveghere în comuna Budeasa;

- PNRR/2022/C10 – Amenajare piste pentru circulația bicicletelor în comuna Budeasa;

- PNRR/2022/C15 - Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din Comuna Budeasa.

Valoarea totală a proiectelor contractate este de 3.545.384,79 lei cu TVA, din care fonduri neramsursabile 2.986.139,43 lei și o contribuție a Primăriei Budeasa de 559.245,36 lei,

Proiecte prin Anghel Saligny

Prin PROGRAMUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII - ANGHEL SALIGNY s-a obținut finanțare și au fost demarate lucrările pentru:

- Modernizare drumuri comunale în comuna Budeasa;

- Extinderea rețelei de canalizare în satele Budeasa Mare, Rogojina, Gălășești, Calotești, Valea Mărului din comuna Budeasa.

Valoarea totală a proiectelor contractate: 21.256.045,06 lei cu TVA, din carefonduri neramsursabile:20.648.026,46 lei și contribuție Primăria Budeasa: 608.018,60 lei

Finanțări prin alte programe de finanțare

De asemenea, s-au demarat următoarele proiecte:

- Stații de încarcare pentru vehicule electrice în comuna Budeasa, judetul Arges – AFM. Valoare investitie: 673.417,64 lei cu TVA;

- Reabilitare, extindere și dotare Grădinița Rogojina, Strada Pricipală, nr. 46, sat Rogojina, comuna Budeasa, județul Argeș – CNI. Valoare investitie: 2.501.081,45 lei cu TVA;

- Consolidare seismică și renovare energetică moderată a clădirii Școlii Gimnaziale Calotești, Corp B din comuna Budeasa, județul Argeș. – PNCCRS. Valoare investiție: 1.832.031,28 lei cu TVA;

- Servicii de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara prin Proiectul Major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților in zonele rurale din Romania” situate în UAT BUDEASA – PNCCF. Valoare investiție: 943.587,65 lei cu TVA;

- Construire centru cultural-proiect tip V2 cu combustibil gaz, în comuna Budeasa, satul Gălășești, strada Gălășești, nr. 339, județul Argeș – CNI (licitație în curs pentru restul de executat). Valoare investiție: 9.687.328,18 lei cu TVA;

- „Amenajare teren de sport în satul Gălășești, comuna Budeasa, județul Argeș” finantat prin Grupul de Acțiune Locală Ținutul Argeșul de Mijloc. Valoare investiție: 900.780.63 lei cu TVA

- achiziționarea unui autoturism electric/plug in hibrid prin Programul ”Rabla Plus”. Valoare investiție: 172.138,11 lei cu TVA.

Investiții din fonduri proprii

În paralel, Primăria Budeasa a finanțaț din fonduri proprii proiecte precum:

- Reabilitare rețea canalizare menajeră strada Sudeaua, sat Budeasa Mare, comuna Budeasa. Valoare investiție: 2.155.565,56 lei cu TVA;

- Extinderea rețelei de alimentare cu apă – str. Prunilor, sat Rogojina, comuna Budeasa. Valoare investiție: 202.870,22 lei cu TVA;

- Modernizare pod pe DC220 în punctul intrarea Valea Budeasa Mică, sat Budeasa Mică, comuna Budeasa. Valoare investiție: 1.129.164,63 lei cu TVA.

Proiecte depuse pentru finanțare

De asemenea, primăria are depuse o serie de proiecte precum:

- Modernizare și extindere rețea de alimentare cu apa și extindere rețea de canalizare în comuna Budeasa, finanțat prin PNRR, C1-Managementul apelor. Valoare investiție: 11.519.070,75 lei cu TVA

- Modernizare pod pe DC220 în punctul Vădișor, sat Budeasa Mică și refacere și modernizare tronson DC220, finanțat prin Compania Națională de Investiții. Valoare investiție: 3.150.404,11 lei cu TVA;

- Capacități de producere energie din surse regenerabile de energie, pentru consum propriu in comuna Budeasa. Valoare investiție: 2.578.135,00 lei cu TVA

- Creșterea eficienței energetice la sediul administrativ al comunei Budeasa. Valoare investiție: 3.956.159,66 lei cu TVA.

„Având în vedere că energia regenerabilă reprezintă la momentul actual unul dintre principalele puncte de interes, Primăria Budeasa a inițiat proiectul “Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice în comuna Budeasa, județul Argeș.” care va fi depus în cadrul proiectelor finanțate de către Administrația Fondului de Mediu în cadrul următoarelor sesiuni”, a transmis Primăria Budeasa.

Investiții finalizate

În anul anterior s-au finalizat următoarele obiective de investiții:

- Sală de sport școlară 102 locuri-combustibil gaz, comuna Budeasa, sat Budeasa Mare, strada Principală, nr. 81.

- Amenajare și sistematizare - curtea Școlii Gimnaziale Nr.1 Budeasa Mare din comuna Budeasa;

- Achiziție softuri și echipamente pentru dezvoltare sistem inteligent de management local in comuna Budeasa.

- Modernizarea și extinderea sistemului de supraveghere în comuna Budeasa.


Anul 2023 a fost un an în care ne-am concentrat pe finalizarea investițiilor începute și pe implementarea noilor proiecte finanțate cu precădere din fonduri nerambursabile. Realizările prezentate în raport au fost posibile datorită bunei colaborări avute cu membrii Consiliului Local, cu colegii din primărie și nu în ultimul rând cu sprijinul cetățenilor comunei, fapt pentru care vă mulțumesc tuturor și sunt convins că vom continua pe aceeași linie și în anul 2024. Îi asigur pe toți cetățenii că Primăria comunei Budeasa va fi și pe viitor, în limitele competențelor legale, alături de interesele reale ale acestora, în permanent dialog și dispusă să facă toate eforturile pentru rezolvarea dorințelor comunității locale”, a transmis primarul Nicolae Mihail Rachieru.

A.V.

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea