Arealul Vidraru ar putea fi inclus în categoria zonelor strict protejate

 

Pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor a fost publicat, în data de 4 aprilie, un proiect de ordin, pentru consultare publică, privind aprobarea Listei zonelor de protecție strictă din parcurile naționale și naturale, din Rezervația Biosferei Delta Dunării și a zonelor strict protejate din Situl Patrimoniului Mondial UNESCO „Păduri de fag primare și seculare din Carpați și alte regiuni ale Europei” și din pădurile virgine și cvasivirgine. Zonele de protecție strictă și zonele strict protejate, stabilite în acest pordin, vor contribui la atingerea țintei de 10% stabilită în Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030.

 

Implementarea Strategiei UE privind biodiversitatea pentru 2030 este esențială în implementarea Pactului verde european, inițiativă care urmărește tranziția spre o economie verde, având ca obiectiv final atingea neutralității climatice până în 2050.

 

Conform referatului de aprobare, statele UE „trebuie să îmbunătățească și să extindă rețeaua de zone protejate, prin protejarea în mod legal a cel puțin 30 % din suprafața terestră a UE și 30 % din zona maritimă a UE și să integreze coridoare ecologice în cadrul unei veritabile rețele transeuropene pentru natură, să asigure o protecție strictă pentru cel puțin o treime din zonele protejate (cel puțin 10 % din suprafața terestră, respectiv marină a UE), inclusiv toate pădurile primare și seculare care mai există în UE, și să gestioneze în mod eficient toate zonele protejate, prin definirea unor obiective și măsuri de conservare clare și prin monitorizarea adecvată a acestora”.

408 zone de protecție strictă

România și-a asumat două jaloane: „Primul jalon se referă la desemnarea zonelor de protecție strictă din ariile naturale protejate cu planuri de management aprobate, precum și din zonele cu păduri virgine și cvasivirgine desemnate în catalogul Pădurilor Virgine și Cvasivirgine, iar al doilea la desemnarea zonelor de protecție strictă care vor fi identificate în cadrul ariilor naturale protejate fără planuri de management, precum și în alte zone din țară”, se menționează în proiectul de ordin.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor are chiar în derulare un contract de servicii având ca obiect elaborarea unui studiu privind „Identificarea zonelor potențiale de non intervenție /protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030”

În prezentul proiect de ordin au fost incluse 408 zone de protecție strictă care acoperă un procent de circa 0,61% (147771.19 ha) din suprafața terestră a țării:

• 384 de zone cu păduri virgine și cvasivirgine în care se aplică măsurile specifice pădurilor cu funcții speciale de protecție și în care este interzisă exploatarea lemnului sau a altor produse;

• 13 zonele de protecție strictă din parcuri naționale și naturale;

• 11 zone cu ”Păduri de fag primare și seculare din Carpați și alte regiuni ale Europei” din Situl Patrimoniului Mondial UNESCO.

„Lacul Vidraru - Yellowstone de România”

La categoria „păduri virgine și cvasivirgine” sunt incluse și mai multe zone din Argeș, dintre care amintim: Capra (Arefu), Comarnici (Arefu), Frunții (Mt. Frunții = Măgureaua, Ghițu, Albina) – 322.267 hectare, Pârâul Buda, Valea Rea sau Vidraru - 170.809 hectare.

”Lacul Vidraru din Parcul Național Făfăraș - Yellowstone de România. Activitățile economice în aceste zone vor fi strict interzise”, a susținut Asociația Montană Vidraru, pe Facebook.

A.V.

*** *** ***

Mai mulți proprietari vor să contruiască complexe turistice și căsuțe de vacanță la Vidraru

Până la protejare, în zona Vidraru continuă dezvoltarea turistică. La Agenția pentru Protecția Mediului Argeș au fost depuse solicitări de emitere a acordului de mediu pentru proiecte care vizează scoaterea din circuitul silvic a unor suprafețe pentru realizarea unor structuri de primire cu funcțiuni de cazare turistică.

Unul dintre proiecte îi aparține omului de afaceri Cosmin Zarioiu și familiei sale. Conform proiectului depus, se dorește scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a suprafeţei de 4138 mp (O.S. Vidraru, U.P. V Valea cu Pești, u.a 37C% - 0,1911 ha și O.S. Vidraru, U.P. VI Limpedea, u.a. 93A% - 0,2227 ha), din pădurea proprietate privată, cu defrișare și cu compensare echivalentă ca suprafaţă şi bonitate (12.415 mp – teren agricol adus în compensare), în scopul realizării unei structuri de primire turistică, care se va numi „Complex turistic Zarioiu”. În zona Valea cu Pești, proiectul va cuprinde: căsuțe de vacanță (400 mp), foișor (53 mp), parcare (150 mp), alee pietonală în trepte (140 mp), suprafețe pietonale și de agrement (1168 mp). Iar în zona Limpedea: pensiune D+P+M (300 mp), foișor (53 mp), parcare (250 mp), suprafețe pietonale și de agrement (1624 mp).

Un alt proiect le aparține lui Octavian și Mariana Proteasa. Aceștia doresc scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a suprafeţei de 1200 mp (O.S. Vidraru, U.P. II Cumpăna, u.a. 187%), din pădurea lor, cu defrișare și cu compensare echivalentă ca suprafaţă şi bonitate (3600 mp – teren agricol adus în compensare), în vederea realizării obiectivului „Structură de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică: căsuțe de vacanță (216 mp), parcare (65 mp), suprafețe carosabile (185 mp), suprafețe pietonale și de agrement (734 mp).

A.V.


 

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea