S.C. Prointermed S.R.L., firma consilierului local Adrian Prodănel, a accesat fonduri europene de peste un million de lei noi

# Deși cu datorii de milioane de lei la bugetul statului. Undeva la jumătatea anului trecut, firma omului de afaceri Adrian Prodănel apărea în topul Forbes al datornicilor județului Argeș, pe un ”onorant” loc doi. Datoriile de peste 65 miliarde de lei vechi au împins S.C. Prointermed S.R.L. într-un nedorit vârf de clasament, între antrepozitul penal de produse petroliere Chem Petro Stef din Ștefănești – firmă ca a trecut cu o viteză uluitoare prin mâinile mai multor căutați de DNA (datorii de aproape 70 miliarde lei vechi) și Tri Invest Standard, copia la indigo a primeia, și aceasta condusă de celebrii Radu Nemeș și Racz Peter Attila (datorii de peste 52 miliarde lei vechi)
Lucru demn de lăudat însă, omul de afaceri nu a lăsat garda jos ci, din contră, s-a apucat să investească. Iată că, ajutat de fonduri generoase acordate de statul roman și organismele internaționale, S.C. Prointermed S.R.L. a finalizat, recent, procedurile de achiziție publică în urma semnării, în primăvara acestui an, a unui contract de finanțare cu Ministerul Economiei. Este vorba de fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operațional Sectorial – Creșterea Competitivității Economice. Proiectul se numește ”Creșterea competitivității economice a S.C. Prointermed S.R.L. prin diversificare: reciclare mase plastice”. Perioada de implementare a proiectului se întinde până în primăvara anului viitor.
Ce este interesant? Faptul că o firmă cu mari dificultăți economice, cu o datorie de zeci de milioane de lei noi la bugetul statului, reușește să primească finan țare nerambursabilă, în condițiile în care regulule de acordare a banilor europeni sunt destul de stricte: fără datorii!...

Adrian Prodănel: ”Practic, noi avem datorii zero scadente către bugetul de stat…”

Cum era și normal, am ținut să aflăm opinia managerului de proiect, cunoscutul om de afaceri Adrian Prodănel
# Bună ziua. Vă rugăm să ne lămuriți cum ați putut finaliza un proiect pe bani europeni, în condițiile în care criteriile de acordare a sprijinului financiar prevăd, clar, lipsa datoriilor?
- Firma are nişte datorii, care însă sunt eşalonate la plată pe o perioadă de patru ani. Deci, practic, noi avem datorii zero scadente către bugetul de stat. este important de menționat că am efectuat plăți către buget de circa 8,2 milioane de euro
# Deci, datorită acestei eșalonări, nu v-ați încadrat în categoria datornicilor?
- Nu, nu am intrat în această categorie pentru că, repet, am plătit toate datoriile curente. Mai este un element de care cred că trebuie să menționați: nu am făcut niciun fel de restructurare în firmă, în acest moment avem aproximativ 120 de angajați.

Cu o declarație de avere încă nepublicată pe site-ul Primăriei Municipiului Pitești, însă cu active care îl fac până și pe latifundiarul Becali să se îngălbenească de invidie, Adrian Prodănel demonstrează, încă o dată, că este un abil om de afaceri. Și politician...

GHIDUL SOLICITANTULUI

II.1.1. Criterii de eligibilitate a solicitantului
Se acordă sprijin financiar pentru întreprinderile mici şi mijlocii (inclusiv societăţi cooperative), cu excepţia microîntreprinderilor, pentru următoarele activităţi economice (conform CAEN Rev. 2): (codul CAEN): B – Industria extractivă (cu exceptia codurilor 051,052, 061, 062, 0721, 0892, 091, 099), C – Industria prelucrătoare (cu exceptia codurilor 101,102,103,104,105, 106,107, 108,109,110,120, 191, 192, 2051, 206, 242, 243, 2452, 254, 2591, 301, 304, 331, 332), E
– Distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (cu exceptia codurilor 360, 370, 381, 382, 390), F – Construcţii (cu exceptia codurilor 411, 4399).
A se vedea ANEXA nr. 2 la prezentul Ghid.
d) nu se încadrează într-una din situaţiile de mai jos:
1. este în stare de insolvenţă, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;
2. este în stare de faliment ori lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
3. face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una din situaţiile prevăzute la pct. 2;
4. nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România, şi la bugetele locale, inclusiv pentru toate punctele de lucru menţionate în certificatul constatator;

Laurențiu STOICA

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea