Reţeaua de alimentare cu apă şi de canalizare trece de la SC Apă Canal 2000 în domeniul public al Municipiului Piteşti

# Preluare, fără plată, la domeniul public. # Concurs la Apă Canal pentru administratori independenți. # Începutul sfârșitului în relația Mujea-Pendiuc? Luna aceasta, după două şedinţe de consiliu local, una ordinară şi una extraordinară, municipalitatea a preluat bunurile rezultate din investiţiile efectuate de S.C. Apă Canal 2000 SA în cadrul Măsurii Ex – ISPA  „Reabilitarea staţiei de epurare a apelor uzate, a sistemului de canalizare şi a reţelei de alimentare cu apă potabilă în municipiul Piteşti”. Reţeaua ajunge astfel în domeniul public. AGA Apă Canal 2000 S.A. organizează selecție de administratori independenți pentru societate. Promovarea proiectelor de hotărâre care au permis acest transfer  au la bază tot  prevederile unei hotărâri de consiliu local (HCL 250/2010) privind unele măsuri  pentru preluarea fără plată, la domeniul public al Municipiului Piteşti, a lucrărilor la reţelele de alimentare cu apă şi canalizare, staţiile de tratare şi epurare a apelor uzate, realizate de alţi investitori  decât municipiul Piteşti, dar şi prevederile Legii 242/2006 privind serviciul de alimentare cu apă  şi de canalizare.

Donaţie

Cum se face preluarea? SC Omnium  Distribution  SRL Braşov, proprietarul de drept al reţelei de care beneficia Apă Canal a “propus” transmiterea, cu titlu gratuit, la Domeniul Public al municipiului Piteşti, a reţelei care deserveşte persoanele fizice şi juridice  din  strada Căpitan Cuţui, nr 10 (Ansamblul rezidenţial Alexandra Residency), precum şi încheierea unei convenţii de servitute cu Municipiul Piteşti, cu privire la terenul aferent reţelei.  Primarul Tudor Pendiuc a promovat proiectul de hotărâre privind această preluare, proiect care a şi trecut, miercuri, de Consiliul Local, pasul următor fiind  încheierea contractului de donaţie. Societăţii Apă Canal îi rămâne doar să administreze reţeaua.
Ce spune hotărârea de consiliu local? “Dreptul de servitute aferent reţelei  se exercită pe toată durata existenţei sistemelor de alimentare cu  apă şi de canalizare, pentru executarea lucrărilor necesare  întreţinerii şi exploatării sistemelor respective. Exercitarea dreptului de servitute asupra  proprietăţilor afectate de sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare se realizează cu titlu gratuit pe toată durata  existenţei acestuia.”.  În plus, dacă au loc intervenţii pentru reparaţii, avarii, revizii, retehnologizări, în urma cărora se produc pagube proprietarilor din vecinătatea sistemului  de alimentare cu apă şi de canalizare, operatorul are obligaţia să plătească acestora despăgubiri.  Proprietarul terenului afectat va fi şi el despăgubit pentru  eventualele prejudicii cauzate
Anterior, într-o şedinţă extraodinară de consiliu local,  fusese propus şi proiectul  de hotărâre iniţiat de primar privind  preluarea bunurilor rezultate din investiţiile efectuate de SC Apă Canal 2000 SA în cadrul Măsurii Ex – ISPA „Reabilitarea staţiei de epurare a apelor uzate, a sistemului de canalizare şi a reţelei de alimentare cu apă potabilă în municipiul Piteşti”.

Cine mai este Apă Canal?

Teoretic, Apă Canal 2000 s.a. Piteşti este operatorul regional specializat în domeniul producerii şi distribuirii apei potabile şi colectării, epurării şi evacuării a apelor uzate,  prestând servicii pentru peste 350.000 locuitori... la preţuri ameţitoare.  Primarul Tudor Pendiuc spune că avem cea mai curată apă din ţară, şi  că acesta ar fi şi motivul  tarifelor…de poveste.  Nicidecum salariile nesimţite care se încasează la Apă Canal 2000 SA, despre care aţi mai citit în ediţiile anterioare ale ziarului nostru. Dar să revenim la datele oficiale! Vorbim de o societate comercială pe acţiuni, cu capital majoritar de stat, acţionari fiind Consiliul Local al Municipiului Piteşti (cca. 98%), Consiliul Judeţean Argeş şi 14 consilii locale ale localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Argeş (ADIA). Societatea îşi desfăşoară activitatea în aria municipiului Piteşti, a oraşelor Costeşti, Ştefăneşti şi Topoloveni şi a comunelor Albota, Bascov, Bradu, Brăduleţ, Buzoeşti, Căteasca, Lunca Corbului, Mărăcineni, Moşoaia, Stolnici, Teiu, Ţiţeşti şi Ungheni, conform contractului de delegare încheiat cu ADIA. Operatorul deţine licenţa de operare pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobată prin Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală.

Probleme cu banii la Euro Construct Edilitar?...

Apă Canal 2000 S.A. este în plin proces de regândire a strategiei de dezvoltare pe termen mediu şi lung, strategie care, desigur, se va vedea în apa şi mai curată  şi,  implicit, şi mai scumpă ce ne va curge la robinete. Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Apă Canal 2000 S.A., prin Consiliul de Administrație, anunță organizarea unui proces de selecție pentru trei administratori independenți neexecutivi și pentru un administrator executiv (nu se mai specifică dacă independent sau nu). Și asta în contextul încordat al perioadei, în care Gelu Mujea nu mai este (cel puțin oficial) marele boss de la Apă Canal, Teodor Cudalbu nu mai este boss la Euro Construct Edilitar. Context în care primarii au început să simtă povara apei și canalului tot mai scumpe, povară de care vor încerca, cumva, să scape. Între timp, umblă vorba că din Euro Construct Edilitar au dispărut ceva sume de bani, că altele au fost retrase pentru materiale de construcții care nu au nicio treabă cu firma. Vom reveni.
Cristina Stancu

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea