Pachete de programe postuniversitare interactive la Universitatea Pitești

Consiliere spirituală şi Asistenţa socială a copilului abuzat, două dintre noile programe IFPM -UPIT. În noua arhitectură organizatorică a Universităţii din Pitesti, se găseşte  şi Institutul de Formare şi Performanţă Muntenia, aflat sub coordonarea Prorectorului pentru Cercetare Ştiinţifică şi Competitivitate,  prof. dr. ing. Marioara Abrudeanu. Cursurile  acestui institut sunt proiectate ca dispozitive de învăţare centrate pe activităţi practico-aplicative interactive.
Pornind de la ideea că formarea continuă este continuarea firească a educaţiei şi formării iniţiale din timpul facultăţii şi premisa profesionalizării carierei şi a performanţei la locul de muncă, Institutul de Formare şi Performanţă, dezvoltat de UPIT, şi-a asumat misiunea formării continue şi a dezvoltarii competenţelor profesionale ale adulţilor din diferite domenii de activitate pentru creşterea competitivităţii şi performanţei la locul de muncă.
“Noua structură imprimă funcţionalitate principiului integrator al educaţiei pe parcursul întregii vieţi, prin adoptarea unei strategii moderne de educaţie şi formare continuă, centrată pe cultura calitaţii şi pe nevoile beneficiarilor. Institutul de Formare şi Performanţă Muntenia - aflat sub coordonarea Prorectorului pentru Cercetare Ştiinţifică şi Competitivitate -este un pilon important de legatură cu principalii agenţi ai mediului socio-economic local şi regional.”,  explică lect. Univ. dr. Mihaela Neacşu -  Institutul de Cercetare UPIT.

Asistenţa socială a copilului abuzat, Consiliere spirituală şi Management educaţional, printre noile programe

Institutul de Formare şi Performanţă Muntenia răspunde nevoilor de formare identificate în plan local şi regional, printr-un pachet de programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale: Dreptul afacerilor (150 ore, 15 credite);  Implementarea legislaţiei Shengen în sistemul instituţiilor publice (300 ore şi 35 credite); Managementul documentării-informării şi misiunea profesorului documentarist (900 ore, 90 credite); Consiliere spirituală (180 ore, 20 credite); Asistenţa socială a copilului abuzat, neglijat şi supus la rele tratamente (180 ore, 20 credite); Asistenţa şi consilierea socială a copilului în mediul educaţional (260 ore, 30 credite); Managementul resurselor umane (180 ore, 20 credite); Management educaţional preuniversitar performant în sistem on line (276 ore, 90 credite).

Activităţi în regim de week-end

Cursurile sunt proiectate ca dispozitive de învăţare pentru adulţi centrate pe activităţi practico-aplicative interactive. Activităţile de formare se  desfăşoară în regim de week-end în spaţiile Universităţii din Piteşti si la sediul unor firme. La finalizarea cursurilor, absolvenţii primesc certificat de competenţe profesionale însoţit de supliment descriptiv (bilingv), recunoscut la nivel naţional şi în spaţiul european.

Alte programe

Oferta educatională a IFPM include şi alte programe de formare profesională destinate adulţilor, care au dublă recunoaştere, atât din partea Ministerului Educaţiei Naţionale, cât şi din partea  Autorităţii Naţionale a Calificărilor: Evaluator de competenţe profesionale (40 ore); Formator de formatori (45 ore); Analist programator (630 ore); Lucrător comercial (210 ore); Mecanic auto (150 ore).
De asemenea, IFPM organizează cursuri pentru adulţi de comunicare în limbi străine, cu recunoaştere din partea Camerei de Comerţ şi Industrie din Londra (LCCI) şi testări în limbi straine (engleză, franceză, germană) pentru obţinerea Certificatului internaţional de competenţe lingvistice ECL. Certificatele ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages). Toate acestea constituie un instrument viabil şi actual de evaluare a competenţelor lingvistice conform Cadrului Comun European de Predare a Limbilor Moderne. Testele lingvistice ECL evaluează capacitatea orală şi scrisă de a folosi limba străină  în comunicarea cotidiană pe subiecte practice, profesionale şi personale, au grade diferite de complexitate, iar certificatele ECL sunt acceptate la bacalaureat.
“Institutul de Formare si Performanţă Muntenia îşi consolidează statutul în plan local şi regional, prin obiectivele pe termen scurt pe care şi le-a fixat privind iniţierea şi lansarea unor programe, proiecte şi activităţi specifice orientate în beneficiul comunităţii locale şi a bunei funcţionări a organelor municipale şi/sau judeţene, pentru creşterea calităţii vieţii membrilor comunităţii şi pentru bunăstare socială.”, explică organizatorii.
Cristina Stancu

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea