Judeţul Argeş are 2.500 de ferme de subzistenţă ce pot fi dezvoltate

# Vreţi o fermă de vaci, porci sau păsări ? E momentul să cereţi un credit! Pe 15 iunie se va deschide o nouă sesiune de primire a proiectelor în cadrul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit care va pune accent pe finanţarea fermelor de vaci, porci sau păsări, fermelor legumicole sau livezilor. Suport financiar vor primi atât fermele existente cât şi cele noi, în baza unor criterii. Sprijinul nerambursabil prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală poate ajunge până la 50.000 euro / fermă.
Ministerul Agriculturii începe implementarea conceptului de fermă de familie. Ordonanţa de Urgenţă cu privire la unele măsuri pentru dezvoltarea fermelor de familie adoptată recent de Guvern, prevede înfiinţarea unui fond de 300 de milioane de lei care va fi pus la dispoziţia băncilor, pentru a acorda credite fermierilor pe o perioadă de până la zece ani. Ferma de familie este o exploataţie în cadrul căreia agricultorul poate desfăşura o activitate economică, individual sau alături de membrii familiei. Este vorba despre o activitatea economică înregistrată şi autorizată, in condiţiile legii, care produce în mare parte pentru consumul propriu şi comercializează surplusul de produse obţinute.
“Vor avea un avantaj direct fermele care au accesat măsura 141 – Sprijinirea fermelor de subzistenţă, care vor cumula un punctaj mai bun. În Argeş avem 2.500 de ferme prinse în această categorie, dar de finanţare vor beneficia şi fermele nou-create. Este o măsură binevenită pentru că fermele de familie trebuie susţinute, trebuie să li se dea şansa de a creşte şi de a deveni competitive pe termen mediu si lung.”, spune Florin Povarnă – Coordonator Compartimentul Judeţean de Dezvoltare Rurală Argeş.

Trei categorii de microcredite

Vor exista trei categorii de microcredite care vor fi acordate. În primul rând se poate vorbi de credite pentru realizarea de obiective de investiţii de mici dimensiuni în domeniul agricol neeligibil pentru finanţarea din fonduri europene. Limita maximă pentru această categorie este de 15.000 de euro. În al doilea rând, se asigură resurse financiare pentru realizarea producţiei agricole, creditele mergând, în acest caz, până la 25.000 de euro pe beneficiar. Cea de-a treia categorie vizează asigurarea contribuţiei individuale la finanţarea proiectelor de investiţii contractate pentru finanţarea din fonduri europene nerambursabile, pentru beneficiarii măsurilor de investiţii din PNDR.
Fondul de 300 de milioane de lei va fi pus la dispoziţia unor instituţii bancare, care vor acorda aceste microcredite, în baza caietului de sarcini elaborat de Ministerul Agriculturii. Perioada de graţie acordată fermierilor va fi între unu şi trei ani. Pe lângă perioada relaxată a creditului, fermierul mai are şi avantajul că  nu trebuie sa vină cu active proprii pentru a garanta împrumutul respectiv.
Fermierul sau viitorul fermier va merge o singură dată la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, unde va depune cererea de finanţare din fonduri europene şi cererea de credit, aceasta urmând a fi transmisă băncii şi, ulterior, fondului de garantare.

Program de 50 de milioane de euro

Vor exista şase proiecte tip, pentru care beneficiarii vor putea opta: pentru ferma de vaci destinată producţiei de lapte (maximum 20 de capete), ferma de legume în câmp (maximum 2 hectare), ferma de legume în spaţii protejate (cel mult 1.000 de metri pătraţi), livadă de pomi şi arbuşti fructiferi (maximum 5 hectare), fermă pentru creşterea de păsări (maximum 4.000 de capete), ferme de creştere şi îngrăşare porci (maximum 100 de capete).
Proiectele vor fi depuse în cadrul Măsurii 121 "Modernizarea exploataţiilor agricole" din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală. În cadrul programului pentru sprijinirea fermelor de familie sunt alocate 50 milioane de euro pentru finanţarea a aproximativ 1.000 de ferme de familie, cu o valoare maximă eligibilă a proiectului de 125.000 euro, din care până la 50.000 euro sprijin nerambursabil prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală. Pot depune proiecte persoane fizice (cu condiţia autorizării înaintea semnării contractului de finanţare), persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale şi alte tipuri de beneficiari eligibili.
Cristina Stancu

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea